ฮีโร่: Demon Stalker

Demon Stalker

Demon Stalker

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP:
โจมตี โจมตี:
ATK SPD ATK SPD:
MOV SPD MOV SPD:
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:
หลบหลีก หลบหลีก:
คริติคอล คริติคอล:
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Widespread Slaughter
Unknown
  • Widespread Slaughter
  • ฮีโร่ Totem
  • Demon Stalker
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา
1/15---0
สร้างความเสียหาย 60% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 6% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
2/151000 (50 Shards)0
สร้างความเสียหาย 100% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 8% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
3/155000 (250 Shards)0
สร้างความเสียหาย 140% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 10% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
4/1515000 (750 Shards)0
สร้างความเสียหาย 180% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 12% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
5/1535000 (1750 Shards)0
สร้างความเสียหาย 220% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 14% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
6/1560000 (3000 Shards)0
สร้างความเสียหาย 260% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 16% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
7/15100000 (5000 Shards)0
สร้างความเสียหาย 300% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 18% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
8/15250000 (12500 Shards)0
สร้างความเสียหาย 340% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 21% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
9/15400000 (20000 Shards)0
สร้างความเสียหาย 380% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 24% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
10/15800000 (40000 Shards)0
สร้างความเสียหาย 420% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 27% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
0
สร้างความเสียหาย 460% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 30% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
0
สร้างความเสียหาย 500% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 33% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
0
สร้างความเสียหาย 550% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 36% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
0
สร้างความเสียหาย 600% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 39% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
0
สร้างความเสียหาย 660% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 42% เป็นเวลา 15 วินาที (คูลดาวน์: 8 วินาที ฮีโร่นี้ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และเมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส 80% ที่จะผนึกศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 7 วินาที สถานะโดนผนึกนี้ไม่มีทางล้างออกได้)
ระดับหมายเหตุ
1สร้างความเสียหาย 60% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 6% เป็นเวลา 15 วินาที
2สร้างความเสียหาย 100% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 8% เป็นเวลา 15 วินาที
3สร้างความเสียหาย 140% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 10% เป็นเวลา 15 วินาที
4สร้างความเสียหาย 180% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 12% เป็นเวลา 15 วินาที
5สร้างความเสียหาย 220% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 14% เป็นเวลา 15 วินาที
6สร้างความเสียหาย 260% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 16% เป็นเวลา 15 วินาที
7สร้างความเสียหาย 300% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 18% เป็นเวลา 15 วินาที
8สร้างความเสียหาย 340% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 21% เป็นเวลา 15 วินาที
9สร้างความเสียหาย 380% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 24% เป็นเวลา 15 วินาที
10สร้างความเสียหาย 420% ATK แก่ฮีโร่ศัตรู 10 ตัวแบบสุ่ม พร้อมทั้งลด ATK ลง 27% เป็นเวลา 15 วินาที
Demon Stalker
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1105004503151
2108204693151
3111404883152
4114605073153
5117805263153
6121005453154
7124205643155
8127405833155
9130606023156
10133806213157
11137006403157
12140206593158
13143406783158
14146606973159
151498071631510
161530073531510
171562075431511
181594077331512
191626079231512
201658081131513
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
27080126132014
2127400128032014
2227720129932015
2328040131832016
2428360133732016
2528680135632017
2629000137532018
2729320139432018
2829640141332019
2929960143232020
3030280145132020
3130600147032021
3230920148932022
3331240150832022
3431560152732023
3531880154632024
3632200156532024
3732520158432025
3832840160332026
3933160162232026
4033480164132027
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
43980209132528
4144300211032529
4244620212932530
4344940214832530
4445260216732531
4545580218632532
4645900220532532
4746220222432533
4846540224332534
4946860226232535
5047180228132535
5147500230032536
5247820231932537
5348140233832537
5448460235732538
5548780237632539
5649100239532540
5749420241432540
5849740243332541
5950060245232542
6050380247132542
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
60880292133044
6161200294033045
6261520295933045
6361840297833046
6462160299733047
6562480301633048
6662800303533048
6763120305433049
6863440307333050
6963760309233051
7064080311133051
7164400313033052
7264720314933053
7365040316833054
7465360318733054
7565680320633055
7666000322533056
7766320324433056
7866640326333057
7966960328233058
8067280330133059
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
77780375133561
8178100377033562
8278420378933562
8378740380833563
8479060382733564
8579380384633565
8679700386533565
8780020388433566
8880340390333567
8980660392233568
9080980394133569
9181300396033569
9281620397933570
9381940399833571
9482260401733572
9582580403633572
9682900405533573
9783220407433574
9883540409333575
9983860411233575
10084180413133576
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
94680458134079
10195000460034080
10295320461934080
10395640463834081
10495960465734082
10596280467634083
10696600469534084
10796920471434084
10897240473334085
10997560475234086
11097880477134087
11198200479034088
11298520480934088
11398840482834089
11499160484734090
11599480486634091
11699800488534092
117100120490434092
118100440492334093
119100760494234094
120101080496134095
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
111580541134598
121111900543034599
1221122205449345100
1231125405468345100
1241128605487345101
1251131805506345102
1261135005525345103
1271138205544345104
1281141405563345105
1291144605582345105
1301147805601345106
1311151005620345107
1321154205639345108
1331157405658345109
1341160605677345109
1351163805696345110
1361167005715345111
1371170205734345112
1381173405753345113
1391176605772345114
1401179805791345114
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1284806241350118
1411288006260350119
1421291206279350120
1431294406298350121
1441297606317350122
1451300806336350122
1461304006355350123
1471307206374350124
1481310406393350125
1491313606412350126
1501316806431350127
1511320006450350128
1521323206469350128
1531326406488350129
1541329606507350130
1551332806526350131
1561336006545350132
1571339206564350133
1581342406583350133
1591345606602350134
1601348806621350135
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
1453807071355140
1611457007090355140
1621460207109355141
1631463407128355142
1641466607147355143
1651469807166355144
1661473007185355145
1671476207204355146
1681479407223355147
1691482607242355147
1701485807261355148
1711489007280355149
1721492207299355150
1731495407318355151
1741498607337355152
1751501807356355153
1761505007375355154
1771508207394355154
1781511407413355155
1791514607432355156
1801517807451355157
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
1622807901360162
1811626007920360163
1821629207939360164
1831632407958360165
1841635607977360166
1851638807996360167
1861642008015360167
1871645208034360168
1881648408053360169
1891651608072360170
1901654808091360171
1911658008110360172
1921661208129360173
1931664408148360174
1941667608167360175
1951670808186360176
1961674008205360176
1971677208224360177
1981680408243360178
1991683608262360179
2001686808281360180
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Demon Stalker x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Demon Stalker x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Demon Stalker x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Demon Stalker x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Demon Stalker x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Regal Demon
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Regal Demon
Regal Demon
เมื่อได้รับสกินของ Demon Stalkerแล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 จากนิทานเล่าขานที่รู้จักกันดีของปีศาจที่อาศัยอยู่ในปราสาทเก่าแก่ คอยดักผู้บุกรุกผู้โชคร้ายที่ไม่ระมัดระวังตนเอง400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Regal Demon - นำไปแลกสกินของ Demon Stalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Cliff of Chaos
Cliff of Chaos
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
Unknown 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Unknown 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Unknown 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Demon Stalker

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Demon Stalker - จ้างฮีโร่ระดับมหากาพย์ Demon Stalker --- 100 %

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์