ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน52 Shards1560 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน77 Shards2310 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน129 Shards3870 ดาว65 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 1 33 ดาว + 30 Shards(30% )
12300Gold + 12300Mana
12300Gold 4592 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 2 33 ดาว + 30 Shards(30% )
12500Gold + 12500Mana
12500Gold 4727 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 3 33 ดาว + 30 Shards(30% )
12900Gold + 12900Mana
12900Gold 4387 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 4 34 ดาว + 31 Shards(30% )
13200Gold + 13200Mana
13200Gold 4835 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 5 34 ดาว + 31 Shards(30% )
13500Gold + 13500Mana
13500Gold 4965 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 6 34 ดาว + 31 Shards(30% )
13800Gold + 13800Mana
13800Gold 5157 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 7 35 ดาว + 32 Shards(30% )
14100Gold + 14100Mana
14100Gold 4925 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 8 35 ดาว + 32 Shards(30% )
14400Gold + 14400Mana
14400Gold 5497 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 9 35 ดาว + 32 Shards(30% )
14600Gold + 14600Mana
14600Gold 6030 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 10 46 ดาว + 43 Shards(30% )
15000Gold + 15000Mana
15000Gold 5596 การบูชายัญ