ฮีโร่: เคาท์แดร็กคูล่า

เคาท์แดร็กคูล่า

เคาท์แดร็กคูล่า เคาท์แดร็กคูล่า

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา วิวัฒนาการ 1 วิวัฒนาการ 2
HP HP: 2400 34080 65280
โจมตี โจมตี: 260 2132 3567
ATK SPD ATK SPD: 1200 1200 1200
MOV SPD MOV SPD: 165 180 180
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 6 6 6
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 174 227 338
หลบหลีก หลบหลีก: 0 0 0
คริติคอล คริติคอล: 0 0 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0 0 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0 0 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ ดูดเลือด

“ถึงแม้ผมจะดูซีด แต่ไม่ได้หมายความว่าผมอ่อนแอ”

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 70 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 59 78 98
2/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 80 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 2000
(100 Shards)
117 156 195
3/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 90 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 10000
(500 Shards)
176 234 293
4/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 100 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 30000
(1500 Shards)
234 312 390
5/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 110 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 70000
(3500 Shards)
293 390 488
6/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 120 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 120000
(6000 Shards)
351 468 585
7/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 140 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 200000
(10000 Shards)
410 546 683
8/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 160 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 500000
(25000 Shards)
468 624 780
9/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 180 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 1.5 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 800000
(40000 Shards)
527 702 878
10/15 เรียกฝูงค้างคาวเพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที สามารถทำการกู้คืนค่า HP ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างน่ากลัว 200 % ไปยังศัตรู เป็นเวลา 2 วินาที มีระยะเวลาพัก: 6 วินาที 1600000
(80000 Shards)
585 780 975
11/15 เรียกค้างคาวมาโจมตีศัตรูเป็นระยะเวลา 4 วิ และฟื้น HP สร้างความเสียหาย 220% ATK และทำให้ศัตรูใกล้ๆหวาดกลัว เป็นเวลา 2 วิ และลดพลังงานเป้าหมาย 12 คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
644 858 1073
12/15 เรียกค้างคาวมาโจมตีศัตรูเป็นระยะเวลา 4 วิ และฟื้น HP สร้างความเสียหาย 240% ATK และทำให้ศัตรูใกล้ๆหวาดกลัว เป็นเวลา 2 วิ และลดพลังงานเป้าหมาย 18 คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
702 936 1170
13/15 เรียกค้างคาวมาโจมตีศัตรูเป็นระยะเวลา 4 วิ และฟื้น HP สร้างความเสียหาย 260% ATK และทำให้ศัตรูใกล้ๆหวาดกลัว เป็นเวลา 2 วิ และลดพลังงานเป้าหมาย 24 คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
761 1014 1268
14/15 เรียกค้างคาวมาโจมตีศัตรูเป็นระยะเวลา 4 วิ และฟื้น HP สร้างความเสียหาย 280% ATK และทำให้ศัตรูใกล้ๆหวาดกลัว เป็นเวลา 2 วิ และลดพลังงานเป้าหมาย 30 คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
819 1092 1365
15/15 เรียกค้างคาวมาโจมตีศัตรูเป็นระยะเวลา 4 วิ และฟื้น HP สร้างความเสียหาย 300% ATK และทำให้ศัตรูใกล้ๆหวาดกลัวเป็นเวลา 2 วิ และลดพลังงานเป้าหมาย 36 คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
878 1170 1463
ระดับ หมายเหตุ
1 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 70%
2 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 80%
3 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 90%
4 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 100%
5 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 110%
6 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 120%
7 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 140%
8 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 160%
9 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 1.5 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 180%
10 เรียกฝูงค้างคาว โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 4 วินาที, สร้างความหวาดกลัวเป็นเวลา 2 วินาที ในการโจมตีแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายถึง 200%
เคาท์แดร็กคูล่า
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 2400 260 165 5
2 2520 273 165 10
3 2640 286 165 14
4 2760 299 165 19
5 2880 312 165 24
6 3000 325 165 29
7 3120 338 165 34
8 3240 351 165 39
9 3360 364 165 43
10 3480 377 165 48
11 3600 390 165 53
12 3720 403 165 58
13 3840 416 165 63
14 3960 429 165 67
15 4080 442 165 72
16 4200 455 165 77
17 4320 468 165 82
18 4440 481 165 87
19 4560 494 165 92
20 4680 507 165 96
20 (2 x Star) 7080 767 170 97
21 7200 780 170 102
22 7320 793 170 107
23 7440 806 170 111
24 7560 819 170 116
25 7680 832 170 121
26 7800 845 170 126
27 7920 858 170 131
28 8040 871 170 136
29 8160 884 170 140
30 8280 897 170 145
31 8400 910 170 150
32 8520 923 170 155
33 8640 936 170 160
34 8760 949 170 165
35 8880 962 170 170
36 9000 975 170 174
37 9120 988 170 179
38 9240 1001 170 184
39 9360 1014 170 189
40 9480 1027 170 194
40 (3 x Star) 11880 1287 175 195
41 12000 1300 175 200
42 12120 1313 175 205
43 12240 1326 175 210
44 12360 1339 175 214
45 12480 1352 175 219
46 12600 1365 175 224
47 12720 1378 175 229
48 12840 1391 175 234
49 12960 1404 175 239
50 13080 1417 175 244
51 13200 1430 175 248
52 13320 1443 175 253
53 13440 1456 175 258
54 13560 1469 175 263
55 13680 1482 175 268
56 13800 1495 175 273
57 13920 1508 175 278
58 14040 1521 175 283
59 14160 1534 175 287
60 14280 1547 175 292
60 (4 x Star) 16680 1807 180 294
61 16800 1820 180 299
62 16920 1833 180 304
63 17040 1846 180 309
64 17160 1859 180 314
65 17280 1872 180 319
66 17400 1885 180 323
67 17520 1898 180 328
68 17640 1911 180 333
69 17760 1924 180 338
70 17880 1937 180 343
71 18000 1950 180 348
72 18120 1963 180 353
73 18240 1976 180 358
74 18360 1989 180 363
75 18480 2002 180 368
76 18600 2015 180 372
77 18720 2028 180 377
78 18840 2041 180 382
79 18960 2054 180 387
80 19080 2067 180 392
80 (5 x Star) 21480 2327 185 394
81 21600 2340 185 399
82 21720 2353 185 404
83 21840 2366 185 409
84 21960 2379 185 414
85 22080 2392 185 419
86 22200 2405 185 424
87 22320 2418 185 429
88 22440 2431 185 434
89 22560 2444 185 439
90 22680 2457 185 444
91 22800 2470 185 448
92 22920 2483 185 453
93 23040 2496 185 458
94 23160 2509 185 463
95 23280 2522 185 468
96 23400 2535 185 473
97 23520 2548 185 478
98 23640 2561 185 483
99 23760 2574 185 488
100 23880 2587 185 493
100 (6 x Star) 26280 2847 190 496
101 26400 2860 190 501
102 26520 2873 190 505
103 26640 2886 190 510
104 26760 2899 190 515
105 26880 2912 190 520
106 27000 2925 190 525
107 27120 2938 190 530
108 27240 2951 190 535
109 27360 2964 190 540
110 27480 2977 190 545
111 27600 2990 190 550
112 27720 3003 190 555
113 27840 3016 190 560
114 27960 3029 190 565
115 28080 3042 190 570
116 28200 3055 190 575
117 28320 3068 190 580
118 28440 3081 190 585
119 28560 3094 190 590
120 28680 3107 190 595
120 (7 x Star) 31080 3367 195 598
121 31200 3380 195 603
122 31320 3393 195 608
123 31440 3406 195 613
124 31560 3419 195 618
125 31680 3432 195 623
126 31800 3445 195 628
127 31920 3458 195 633
128 32040 3471 195 638
129 32160 3484 195 643
130 32280 3497 195 648
131 32400 3510 195 653
132 32520 3523 195 658
133 32640 3536 195 663
134 32760 3549 195 668
135 32880 3562 195 673
136 33000 3575 195 678
137 33120 3588 195 683
138 33240 3601 195 688
139 33360 3614 195 693
140 33480 3627 195 698
140 (8 x Star) 35880 3887 200 702
141 36000 3900 200 707
142 36120 3913 200 712
143 36240 3926 200 717
144 36360 3939 200 722
145 36480 3952 200 727
146 36600 3965 200 732
147 36720 3978 200 737
148 36840 3991 200 742
149 36960 4004 200 747
150 37080 4017 200 752
151 37200 4030 200 757
152 37320 4043 200 762
153 37440 4056 200 767
154 37560 4069 200 772
155 37680 4082 200 777
156 37800 4095 200 782
157 37920 4108 200 787
158 38040 4121 200 792
159 38160 4134 200 797
160 38280 4147 200 802
160 (9 x Star) 40680 4407 205 806
161 40800 4420 205 811
162 40920 4433 205 816
163 41040 4446 205 821
164 41160 4459 205 826
165 41280 4472 205 831
166 41400 4485 205 836
167 41520 4498 205 841
168 41640 4511 205 847
169 41760 4524 205 852
170 41880 4537 205 857
171 42000 4550 205 862
172 42120 4563 205 867
173 42240 4576 205 872
174 42360 4589 205 877
175 42480 4602 205 882
176 42600 4615 205 887
177 42720 4628 205 892
178 42840 4641 205 897
179 42960 4654 205 902
180 43080 4667 205 907
180 (10 x Star) 45480 4927 210 912
181 45600 4940 210 917
182 45720 4953 210 922
183 45840 4966 210 927
184 45960 4979 210 932
185 46080 4992 210 937
186 46200 5005 210 942
187 46320 5018 210 947
188 46440 5031 210 953
189 46560 5044 210 958
190 46680 5057 210 963
191 46800 5070 210 968
192 46920 5083 210 973
193 47040 5096 210 978
194 47160 5109 210 983
195 47280 5122 210 988
196 47400 5135 210 993
197 47520 5148 210 998
198 47640 5161 210 1003
199 47760 5174 210 1008
200 47880 5187 210 1013
เคาท์แดร็กคูล่า
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 34080 2132 180 6
2 34260 2145 180 12
3 34440 2158 180 19
4 34620 2171 180 25
5 34800 2184 180 31
6 34980 2197 180 37
7 35160 2210 180 43
8 35340 2223 180 50
9 35520 2236 180 56
10 35700 2249 180 62
11 35880 2262 180 68
12 36060 2275 180 74
13 36240 2288 180 81
14 36420 2301 180 87
15 36600 2314 180 93
16 36780 2327 180 99
17 36960 2340 180 105
18 37140 2353 180 112
19 37320 2366 180 118
20 37500 2379 180 124
21 37680 2392 180 130
22 37860 2405 180 136
23 38040 2418 180 143
24 38220 2431 180 149
25 38400 2444 180 155
26 38580 2457 180 161
27 38760 2470 180 167
28 38940 2483 180 174
29 39120 2496 180 180
30 39300 2509 180 186
31 39480 2522 180 192
32 39660 2535 180 198
33 39840 2548 180 205
34 40020 2561 180 211
35 40200 2574 180 217
36 40380 2587 180 223
37 40560 2600 180 229
38 40740 2613 180 236
39 40920 2626 180 242
40 41100 2639 180 248
41 41280 2652 180 254
42 41460 2665 180 260
43 41640 2678 180 267
44 41820 2691 180 273
45 42000 2704 180 279
46 42180 2717 180 285
47 42360 2730 180 291
48 42540 2743 180 298
49 42720 2756 180 304
50 42900 2769 180 310
51 43080 2782 180 316
52 43260 2795 180 322
53 43440 2808 180 329
54 43620 2821 180 335
55 43800 2834 180 341
56 43980 2847 180 347
57 44160 2860 180 353
58 44340 2873 180 360
59 44520 2886 180 366
60 44700 2899 180 372
61 44880 2912 180 378
62 45060 2925 180 384
63 45240 2938 180 391
64 45420 2951 180 397
65 45600 2964 180 403
66 45780 2977 180 409
67 45960 2990 180 415
68 46140 3003 180 422
69 46320 3016 180 428
70 46500 3029 180 434
71 46680 3042 180 440
72 46860 3055 180 446
73 47040 3068 180 453
74 47220 3081 180 459
75 47400 3094 180 465
76 47580 3107 180 471
77 47760 3120 180 477
78 47940 3133 180 484
79 48120 3146 180 490
80 48300 3159 180 496
80 (5 x Star) 51660 3523 185 498
81 51840 3536 185 504
82 52020 3549 185 511
83 52200 3562 185 517
84 52380 3575 185 523
85 52560 3588 185 529
86 52740 3601 185 536
87 52920 3614 185 542
88 53100 3627 185 548
89 53280 3640 185 554
90 53460 3653 185 561
91 53640 3666 185 567
92 53820 3679 185 573
93 54000 3692 185 579
94 54180 3705 185 585
95 54360 3718 185 592
96 54540 3731 185 598
97 54720 3744 185 604
98 54900 3757 185 610
99 55080 3770 185 617
100 55260 3783 185 623
100 (6 x Star) 58620 4147 190 626
101 58800 4160 190 632
102 58980 4173 190 638
103 59160 4186 190 644
104 59340 4199 190 651
105 59520 4212 190 657
106 59700 4225 190 663
107 59880 4238 190 669
108 60060 4251 190 676
109 60240 4264 190 682
110 60420 4277 190 688
111 60600 4290 190 694
112 60780 4303 190 701
113 60960 4316 190 707
114 61140 4329 190 713
115 61320 4342 190 719
116 61500 4355 190 726
117 61680 4368 190 732
118 61860 4381 190 738
119 62040 4394 190 744
120 62220 4407 190 751
120 (7 x Star) 65580 4771 195 754
121 65760 4784 195 760
122 65940 4797 195 767
123 66120 4810 195 773
124 66300 4823 195 779
125 66480 4836 195 785
126 66660 4849 195 792
127 66840 4862 195 798
128 67020 4875 195 804
129 67200 4888 195 811
130 67380 4901 195 817
131 67560 4914 195 823
132 67740 4927 195 829
133 67920 4940 195 836
134 68100 4953 195 842
135 68280 4966 195 848
136 68460 4979 195 855
137 68640 4992 195 861
138 68820 5005 195 867
139 69000 5018 195 873
140 69180 5031 195 880
140 (8 x Star) 72540 5395 200 884
141 72720 5408 200 890
142 72900 5421 200 896
143 73080 5434 200 902
144 73260 5447 200 909
145 73440 5460 200 915
146 73620 5473 200 921
147 73800 5486 200 928
148 73980 5499 200 934
149 74160 5512 200 940
150 74340 5525 200 947
151 74520 5538 200 953
152 74700 5551 200 959
153 74880 5564 200 966
154 75060 5577 200 972
155 75240 5590 200 978
156 75420 5603 200 985
157 75600 5616 200 991
158 75780 5629 200 997
159 75960 5642 200 1003
160 76140 5655 200 1010
160 (9 x Star) 79500 6019 205 1014
161 79680 6032 205 1021
162 79860 6045 205 1027
163 80040 6058 205 1033
164 80220 6071 205 1040
165 80400 6084 205 1046
166 80580 6097 205 1052
167 80760 6110 205 1059
168 80940 6123 205 1065
169 81120 6136 205 1071
170 81300 6149 205 1078
171 81480 6162 205 1084
172 81660 6175 205 1090
173 81840 6188 205 1097
174 82020 6201 205 1103
175 82200 6214 205 1109
176 82380 6227 205 1116
177 82560 6240 205 1122
178 82740 6253 205 1128
179 82920 6266 205 1135
180 83100 6279 205 1141
180 (10 x Star) 86460 6643 210 1146
181 86640 6656 210 1152
182 86820 6669 210 1159
183 87000 6682 210 1165
184 87180 6695 210 1171
185 87360 6708 210 1178
186 87540 6721 210 1184
187 87720 6734 210 1191
188 87900 6747 210 1197
189 88080 6760 210 1203
190 88260 6773 210 1210
191 88440 6786 210 1216
192 88620 6799 210 1222
193 88800 6812 210 1229
194 88980 6825 210 1235
195 89160 6838 210 1242
196 89340 6851 210 1248
197 89520 6864 210 1254
198 89700 6877 210 1261
199 89880 6890 210 1267
200 90060 6903 210 1273
เคาท์แดร็กคูล่า
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 65280 3567 180 8
2 65550 3580 180 15
3 65820 3593 180 23
4 66090 3606 180 30
5 66360 3619 180 38
6 66630 3632 180 45
7 66900 3645 180 53
8 67170 3658 180 60
9 67440 3671 180 68
10 67710 3684 180 75
11 67980 3697 180 83
12 68250 3710 180 90
13 68520 3723 180 98
14 68790 3736 180 105
15 69060 3749 180 113
16 69330 3762 180 120
17 69600 3775 180 128
18 69870 3788 180 135
19 70140 3801 180 143
20 70410 3814 180 150
21 70680 3827 180 158
22 70950 3840 180 165
23 71220 3853 180 173
24 71490 3866 180 180
25 71760 3879 180 188
26 72030 3892 180 195
27 72300 3905 180 203
28 72570 3918 180 210
29 72840 3931 180 218
30 73110 3944 180 225
31 73380 3957 180 233
32 73650 3970 180 240
33 73920 3983 180 248
34 74190 3996 180 255
35 74460 4009 180 263
36 74730 4022 180 270
37 75000 4035 180 278
38 75270 4048 180 285
39 75540 4061 180 293
40 75810 4074 180 300
41 76080 4087 180 308
42 76350 4100 180 315
43 76620 4113 180 323
44 76890 4126 180 330
45 77160 4139 180 338
46 77430 4152 180 345
47 77700 4165 180 353
48 77970 4178 180 360
49 78240 4191 180 368
50 78510 4204 180 375
51 78780 4217 180 383
52 79050 4230 180 390
53 79320 4243 180 398
54 79590 4256 180 405
55 79860 4269 180 413
56 80130 4282 180 420
57 80400 4295 180 428
58 80670 4308 180 435
59 80940 4321 180 443
60 81210 4334 180 450
61 81480 4347 180 458
62 81750 4360 180 465
63 82020 4373 180 473
64 82290 4386 180 480
65 82560 4399 180 488
66 82830 4412 180 495
67 83100 4425 180 503
68 83370 4438 180 510
69 83640 4451 180 518
70 83910 4464 180 525
71 84180 4477 180 533
72 84450 4490 180 540
73 84720 4503 180 548
74 84990 4516 180 555
75 85260 4529 180 563
76 85530 4542 180 570
77 85800 4555 180 578
78 86070 4568 180 585
79 86340 4581 180 593
80 86610 4594 180 600
80 (5 x Star) 93330 5322 185 602
81 93600 5335 185 610
82 93870 5348 185 617
83 94140 5361 185 625
84 94410 5374 185 632
85 94680 5387 185 640
86 94950 5400 185 647
87 95220 5413 185 655
88 95490 5426 185 662
89 95760 5439 185 670
90 96030 5452 185 678
91 96300 5465 185 685
92 96570 5478 185 693
93 96840 5491 185 700
94 97110 5504 185 708
95 97380 5517 185 715
96 97650 5530 185 723
97 97920 5543 185 730
98 98190 5556 185 738
99 98460 5569 185 745
100 98730 5582 185 753
100 (6 x Star) 105450 6310 190 756
101 105720 6323 190 763
102 105990 6336 190 771
103 106260 6349 190 778
104 106530 6362 190 786
105 106800 6375 190 793
106 107070 6388 190 801
107 107340 6401 190 808
108 107610 6414 190 816
109 107880 6427 190 824
110 108150 6440 190 831
111 108420 6453 190 839
112 108690 6466 190 846
113 108960 6479 190 854
114 109230 6492 190 861
115 109500 6505 190 869
116 109770 6518 190 876
117 110040 6531 190 884
118 110310 6544 190 892
119 110580 6557 190 899
120 110850 6570 190 907
120 (7 x Star) 117570 7298 195 910
121 117840 7311 195 918
122 118110 7324 195 925
123 118380 7337 195 933
124 118650 7350 195 940
125 118920 7363 195 948
126 119190 7376 195 956
127 119460 7389 195 963
128 119730 7402 195 971
129 120000 7415 195 978
130 120270 7428 195 986
131 120540 7441 195 993
132 120810 7454 195 1001
133 121080 7467 195 1009
134 121350 7480 195 1016
135 121620 7493 195 1024
136 121890 7506 195 1031
137 122160 7519 195 1039
138 122430 7532 195 1047
139 122700 7545 195 1054
140 122970 7558 195 1062
140 (8 x Star) 129690 8286 200 1066
141 129960 8299 200 1073
142 130230 8312 200 1081
143 130500 8325 200 1088
144 130770 8338 200 1096
145 131040 8351 200 1104
146 131310 8364 200 1111
147 131580 8377 200 1119
148 131850 8390 200 1126
149 132120 8403 200 1134
150 132390 8416 200 1142
151 132660 8429 200 1149
152 132930 8442 200 1157
153 133200 8455 200 1165
154 133470 8468 200 1172
155 133740 8481 200 1180
156 134010 8494 200 1187
157 134280 8507 200 1195
158 134550 8520 200 1203
159 134820 8533 200 1210
160 135090 8546 200 1218
160 (9 x Star) 141810 9274 205 1222
161 142080 9287 205 1230
162 142350 9300 205 1238
163 142620 9313 205 1245
164 142890 9326 205 1253
165 143160 9339 205 1260
166 143430 9352 205 1268
167 143700 9365 205 1276
168 143970 9378 205 1283
169 144240 9391 205 1291
170 144510 9404 205 1299
171 144780 9417 205 1306
172 145050 9430 205 1314
173 145320 9443 205 1322
174 145590 9456 205 1329
175 145860 9469 205 1337
176 146130 9482 205 1344
177 146400 9495 205 1352
178 146670 9508 205 1360
179 146940 9521 205 1367
180 147210 9534 205 1375
180 (10 x Star) 153930 10262 210 1380
181 154200 10275 210 1388
182 154470 10288 210 1395
183 154740 10301 210 1403
184 155010 10314 210 1411
185 155280 10327 210 1418
186 155550 10340 210 1426
187 155820 10353 210 1434
188 156090 10366 210 1441
189 156360 10379 210 1449
190 156630 10392 210 1457
191 156900 10405 210 1464
192 157170 10418 210 1472
193 157440 10431 210 1480
194 157710 10444 210 1487
195 157980 10457 210 1495
196 158250 10470 210 1503
197 158520 10483 210 1510
198 158790 10496 210 1518
199 159060 10509 210 1526
200 159330 10522 210 1533
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 5 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
5 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
5 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
14 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
14 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
6 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 6 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
19 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 1 6 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
30 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
24 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
24 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
10 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
30 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 10 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
48 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
35 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
35 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
14 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
41 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 14 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
65 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
46 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
46 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
17 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
51 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 3 17 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
82 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
57 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
57 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 21 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
62 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 x 3 21 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 99 0

สกินสกิน

สกิน หมายเหตุ สกินพิเศษ ราคา
โจ๊กเกอร์อีวิล
โจ๊กเกอร์อีวิล
อะไรคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวกว่าแวมไพร์และโจ๊กเกอร์? นั่นก็คือ โจ๊กเกอร์อีวิล 400 โจมตี
ชิ้นส่วนโจ๊กเกอร์อีวิล - แลกสกินโจ๊กเกอร์อีวิลของแดรกคูล่า x 50

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ผาแห่งความเงียบ
ผาแห่งความเงียบ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
สมาชิกแห่งกองทัพอันเดธแห่งผาความเงียบ ปกคลุมด้วยความเงียบและความสิ้นหวัง เจ้าแห่งปีศาจได้รอคอยอย่างเงียบงัน บนท้องฟ้ามีมังกรกระดูกสยายปีกบินอยู่ด้านบน เคาท์แดรกคูล่าและอัศวินนักรบแห่งความตายได้ปรากฏตัวขึ้น มนุษย์หมาป่าก็ได้เข้าร่วมกองกำลังนี้ด้วย และผู้นำของกองทัพนี้คือ อัศวินทหารม้า และมันกำลังจะเข้าโจมตีเมืองหลวง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ภูเขาที่เงียบสงัดมันช่างตรงกันข้ามกับที่อัศวินทหารม้าจำได้ แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปี แต่ความทรงจำในขณะที่จักรวรรดิรุ่งเรืองยังคงตราตรึงในจิตใจ การโจมตีเมืองหลวงอาจจะล้มเหลว แต่อัศวินไม่ได้สนใจ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการจับตัวเหล่ามนุษย์มาทำเป็นทาสรับใช้ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เหล่าเชลยศึกรู้สึกหวดกลัวเมื่อได้รู้ว่าพวกเขาคือเป้าหมายที่แท้จริงของการบุกโจมตีนครหลวง ในชั่วขณะที่อัศวินแห่งความตายจะฆ่าพวกเขา ก็มีเงามืดออกมาป้องกันดาบเอาไว้ให้ “วิ่งหนีไป! ข้าต้านมันไว้ได้ไม่นาน!” เจ้ามนุษย์หมาป่าคำราม “บางที… ส่วนลึกๆในตัวข้ายังเป็นมนุษย์อยู่… ” พวกเหล่าเชลยหนีไปทางสันเขาและเมื่อมองกลับมาก็เห็นเจ้ามนุษย์หมาป่าต่อสู้กับกองทัพแห่งความมืด ด้วยพลังของหมาป่า และจิตใจของมนุษย์ 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

เคาท์แดร็กคูล่า + มังกรกระดูก + อัศวินทหารม้า + อัศวินนักรบ + เจ้าแห่งปีศาจ + Werewolf

หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
เสื้อคลุมแวมไพร์
เสื้อคลุมแวมไพร์
เสื้ื้อคลุมแวมไพร์ที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วหลายศตวรรษ ผ่านการชำระล้างด้วยเลือดที่สดใหม่มาแล้วไม่รู้เท่าไร มันมีความกระหายเลือดอย่างมาก

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

1
2
0
3
0
119
1
9
40
0
6
0
1
1
1
0
0
0
2
0
1
1

เหรียญตรา

18
0
1
3
2
18
0
2
43
0
80
0
1
2
0
0
0
4
0
1

คำอธิบายสกิล

0
5
1
1
0
2
1
3
3
1
48
1
0
4

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
เคาท์แดร็กคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0.5%
การ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 1 100%
การ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 2%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0.6%
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 13.5%
เคาท์แดร็กคูล่า Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.35%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.35%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.35%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.05%L140.05%L150.06%L160.06%L170.06%L180.07%L190.07%L200.07%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

เคาท์แดร็กคูล่าเคาท์แดร็กคูล่า

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์