ลีคบอส

Centaur Scout - สร้างความเสียหายมหาศาล ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ข้างหน้า จำกัดความเสียหายที่ได้รับ 35,000
Centaur Scout
Centaur Elite - สร้างความเสียหายมหาศาล ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ จำกัดความเสียหายที่ได้รับ 35,000
Centaur Elite
Centaur King - สร้างความเสียหายมหาศาล ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทำให้มึนงงเป็นเวลา 2 วินาที จำกัดความเสียหายที่ได้รับ 35,000
Centaur King
เจ้า Centaur - สร้างความเสียหายมหาศาล แบบสุ่ม ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ จำกัดความเสียหายที่ได้รับ 20,000 ป้องกันการทำให้มึนงง และ กู้คืนพลังงานอย่างรวดเร็ว ทุกๆ 0.2 วินาที จะสร้างโล่ป้องกันจาก 1 สถานะที่ไม่ดี
เจ้า Centaur
ผู้นำ Centaur & ก็อบลิน ผู้โกรธแค้น - ผู้นำ Centaur: สร้างความเสียหาย ไปยังศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ และ ยกเลิก buffs ของศัตรู และ ลดความเสียหายที่ก็อบลินได้รับ ก็อบลิน ผู้โกรธแค้น: ทำให้ศัตรูในพื้นที่มึนงง และ ยกเลิก buffs ของศัตรู เพิ่มพลังโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ ผู้นำ Centaur (Centaur และ ก็อบลิน จะได้รับความเสียหายสูงสุดที่ 30,000 และ ถูกปกป้องจากสภาวะมึนงง)ผู้นำ Centaur & ก็อบลิน ผู้โกรธแค้น - ผู้นำ Centaur: สร้างความเสียหาย ไปยังศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ และ ยกเลิก buffs ของศัตรู และ ลดความเสียหายที่ก็อบลินได้รับ ก็อบลิน ผู้โกรธแค้น: ทำให้ศัตรูในพื้นที่มึนงง และ ยกเลิก buffs ของศัตรู เพิ่มพลังโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ ผู้นำ Centaur (Centaur และ ก็อบลิน จะได้รับความเสียหายสูงสุดที่ 30,000 และ ถูกปกป้องจากสภาวะมึนงง)
ผู้นำ Centaur & ก็อบลิน ผู้โกรธแค้น
ระดับลีค 13588
ราคา 50 เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค300 เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค600 เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1000 เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1500 เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค
เวลา 3 มิน 3 มิน 3 มิน 3 มิน 3 มิน
เข้าไป เดี๋ยวนี้ หรือไม 5 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว15 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
HP 24000000 HP80000000 HP120000000 HP800000000 HP1200000000 HP
900000000 HP
รางวัล
โจมตี
35 ดาว
( โจมตี: 1%)
1050 ดาว
( โจมตี: 30%)
70 ดาว
( โจมตี: 1%)
2100 ดาว
( โจมตี: 30%)
140 ดาว
( โจมตี: 1%)
4200 ดาว
( โจมตี: 30%)
20 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 1%)
600 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 30%)
30 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 1%)
900 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 30%)
รางวัล
เข้า
85 ดาว170 ดาว340 ดาว40 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III60 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
รางวัล
ลอบสังหาร
105 ดาว
( โจมตี: 1%)
3150 ดาว
( โจมตี: 30%)
210 ดาว
( โจมตี: 1%)
6300 ดาว
( โจมตี: 30%)
420 ดาว
( โจมตี: 1%)
12600 ดาว
( โจมตี: 30%)
60 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 1%)
1800 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 30%)
90 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 1%)
2700 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
( โจมตี: 30%)
รางวัล
เข้า
ลอบสังหาร
425 ดาว850 ดาว1700 ดาว200 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III300 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
รางวัล
ทั้งหมด
3575 ดาว7150 ดาว14300 ดาว2000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III

เวทย์มนตร์ - ลีคบอส

อยู่ยงคงกระพัน อยู่ยงคงกระพัน - ฮีโร่ที่ถูกเกณฑ์ สามารถอยู่ยงคงกระพัน เป็นเวลา 8 วินาที!
เสริมกำลัง เสริมกำลัง - ฮีโร่ที่ถูกเกณฑ์ เพิ่มค่า ATK โดย 30% เป็นเวลา 10 วินาที!