ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 7

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
17 ลูกไฟดันเจี้ยน47 Shards1410 ดาว
34 ลูกไฟดันเจี้ยน70 Shards2100 ดาว
51 ลูกไฟดันเจี้ยน117 Shards3510 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 7 - 1 18 ดาว + 8 Shards(48% )
12900Gold + 12900Mana
6450Gold 5105 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 2 18 ดาว + 8 Shards(49% )
13050Gold + 13050Mana
6525Gold 4455 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 3 18 ดาว + 8 Shards(50% )
13200Gold + 13200Mana
6600Gold 5795 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 4 18 ดาว + 8 Shards(51% )
13350Gold + 13350Mana
6675Gold 4365 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 5 18 ดาว + 9 Shards(47% )
13500Gold + 13500Mana
6750Gold 4690 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 6 19 ดาว + 9 Shards(48% )
13650Gold + 13650Mana
6825Gold 5390 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 7 19 ดาว + 9 Shards(49% )
13800Gold + 13800Mana
6900Gold 5080 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 8 19 ดาว + 9 Shards(50% )
13950Gold + 13950Mana
6975Gold 5015 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 9 19 ดาว + 9 Shards(51% )
14100Gold + 14100Mana
7050Gold 5515 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 10 19 ดาว + 9 Shards(52% )
14250Gold + 14250Mana
7125Gold 6030 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 11 20 ดาว + 9 Shards(53% )
14400Gold + 14400Mana
7200Gold 6455 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 12 20 ดาว + 9 Shards(54% )
14550Gold + 14550Mana
7275Gold 6455 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 13 20 ดาว + 9 Shards(55% )
14700Gold + 14700Mana
7350Gold 6455 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 14 20 ดาว + 9 Shards(56% )
14850Gold + 14850Mana
7425Gold 6725 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 15 8 ดาว + 21 Shards(30% )
2800Gold + 2800Mana
1400Gold 4877 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 16 9 ดาว + 22 Shards(30% )
3000Gold + 3000Mana
1500Gold 6140 การบูชายัญ
Dungeon 7 - 17 9 ดาว + 23 Shards(30% )
3200Gold + 3200Mana
1600Gold 6480 การบูชายัญ