ข้อมูลสกิลรอง

หากฮีโร่ใส่ชุดเหรียญตราแบบเดียวกับสกิลรอง(ชื่อเหมือนกัน) เฉพาะอันที่มีเลเวลสูงกว่าเท่านั้นที่จะทำงาน
สกิลรองที่ยังไม่ได้เลือกให้กับฮีโร่ คุณสามารถเลือกใส่ฮีโร่ตัวไหนก็ได้ ในภายหลัง
(การรีเฟรซความสามารถทุกครั้งมีค่าใช้จ่าย 300 อัญมณึ)
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8การ์ด รีเฟรช ความสามารถ - รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้งหีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!
 • Revive
 • Heavy Blow
 • Revitalize
 • Scorch
 • Self Destruct
 • Deadly Strike
 • Flame Guard
 • Blade Shell
 • Scatter
 • Slow Down
 • Enfeeble
 • Berserk
 • Stone Skin
 • เทพแห่งสงคราม
 • Tenacity
 • Life Drain
 • Enlighten
 • Bulwark
 • Psyshield
 • Corrode
 • Heaven
 • Condemnation
 • Empower
 • Sharpen
 • Feint
 • Brute Force
 • Iron Will
 • Regenerate
 • Sacred Light
 • Unholy Pact
 • Zealous Drive
 • Vital Boon
 • Sunder
 • Survival
 • Nimble
 • Brawler
 • Oracle
 • Saint
 • Wicked Armor
 • Stealth
 • Vigorous Fury
 • Blade Dance
 • Silent Cover
 • True Piety
 • Unknown
Revive Revive
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10% 20
2 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15% 40
3 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20% 60
4 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 25% 80
5 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 45% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 65% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 100% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 คืนชีพ 2 ครั้ง ด้วย 70% HP ในแต่ละครั้ง ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 คืนชีพ 2 ครั้ง ด้วย 100% HP ในแต่ละครั้ง 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lazulix
140
Treantaur
103
Atlanticore
41
ไมเคิล
33
Lavanica
33
เทพแห่งรัก
25
Heavy Blow Heavy Blow
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 น่อย 20
2 มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 น่อย 40
3 มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 2 น่อย 60
4 มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 2 น่อย 80
5 มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 3 น่อย 100
6 มีโอกาส 15% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 3 น่อย 120
7 มีโอกาส 20% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 3 น่อย 140
8 มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 3 น่อย 160
9 มีโอกาส 35% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 3 น่อย 180
10 มีโอกาส 45% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 3 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
แชมเปี้ยน
34
Revitalize Revitalize
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 20
2 รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 40
3 รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 60
4 รับ Energy 80% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 80
5 รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 30% 10 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 50% 10 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 70% 10 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 90% 10 วินาที ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 120% 10 วินาที 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
เจ้าชาย ฟักทอง
197
Lavanica
184
อัศวินเมษ
168
กามเทพ
142
Cirrina
132
เทพแห่งรัก
87
ไมเคิล
73
Plant Warrior
62
เทพีอธีนา
51
แม่มดฟักทอง
51
มังกรน้ำแข็ง
43
Lazulix
42
Treantaur
38
Atlanticore
35
นางพญางู
33
เทพอานูบิส
32
วอลลาวอลล่า
26
Rosaleen
26
สาวปืนคู่
24
Storm Eater
22
Scorch Scorch
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 น่อย 2 น่อย 20
2 มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 น่อย 2 น่อย 40
3 มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 น่อย 2 น่อย 60
4 มีโอกาส 8% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 น่อย 2 น่อย 80
5 มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 1 น่อย 2 น่อย 100
6 มีโอกาส 15% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 1 น่อย 2 น่อย 120
7 มีโอกาส 35% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 1 น่อย 2 น่อย 140
8 มีโอกาส 50% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 1 น่อย 2 น่อย 160
9 มีโอกาส 65% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 1 น่อย 2 น่อย 180
10 มีโอกาส 80% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 น่อย 2 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
นินจาโรนิน
226
มังกรกระดูก
31
Self Destruct Self Destruct
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 20
2 สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 40
3 สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 60
4 สร้างความเสียหาย 325% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 80
5 สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 สร้างความเสียหาย 500% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 สร้างความเสียหาย 700% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 สร้างความเสียหาย 1000% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 สร้างความเสียหาย 1400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 สร้างความเสียหาย 2100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 200
Deadly Strike Deadly Strike
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 20
2 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 40
3 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 60
4 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 80
5 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 9 เท่าเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 12 เท่าเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 15 เท่าเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 มีโอกาส 15% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 18 เท่าเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 มีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 22 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
อัศวินหัวกะโหลก
70
Succubus
29
Flame Guard Flame Guard
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ 20
2 เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ 40
3 เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ 60
4 เบนทิศทาง 17% ของความเสียหายที่ได้รับ 80
5 เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 เบนทิศทาง 25% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 เบนทิศทาง 30% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 เบนทิศทาง 45% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 เพิ่ม HP 40% และสะท้อน 50% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 เพิ่ม HP 80% และสะท้อน 55% ของความเสียหายที่ได้รับ 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
ไมเคิล
138
วอลลาวอลล่า
128
Sasquatch
84
ร็อคโน่
56
Storm Eater
50
Bogeyman
37
เทพอานูบิส
21
Blade Shell Blade Shell
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 20
2 มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 40
3 มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 60
4 มีโอกาส 8% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 80
5 มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 มีโอกาส 15% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 มีโอกาส 20% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 มีโอกาส 30% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 มีโอกาส 40% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 มีโอกาส 50% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
โจรปล้นสะดม
29
ไมเคิล
22
Scatter Scatter
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 20
2 ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 40
3 ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 60
4 ลด Energy ของเป้าหมายลง 20 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 80
5 ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 ลด Energy ของเป้าหมายลง 40 แต้มเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 ลด Energy ของเป้าหมายลง 60 แต้มเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 ลด Energy ของเป้าหมายลง 80 แต้มเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 ลดพลังงานศัตรู 4 เป้าหมายลง 60 และลดพลังงานของศัตรู 90 เมื่อทำการโจมตี ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 ลดพลังงานศัตรู 4 เป้าหมายลง 100 และลดพลังงานของศัตรู 100 เมื่อทำการโจมตี 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
อัศวินหัวกะโหลก
152
เจ้าแห่งปีศาจ
150
Phantom King
129
ปีกแห่งไฟ
74
มังกรน้ำแข็ง
64
ราชินีนก
53
แม่มดผมขาว
41
Snowzilla
29
สาวปืนคู่
26
หมอผี
25
Slow Down Slow Down
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 5 น่อย 20
2 มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 5 น่อย 40
3 มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 5 น่อย 60
4 มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 60% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 5 น่อย 80
5 มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 5 น่อย 100
6 มีโอกาส 30% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 5 น่อย 120
7 มีโอกาส 35% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 5 น่อย 140
8 มีโอกาส 40% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 5 น่อย 160
9 มีโอกาส 50% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 5 น่อย 180
10 มีโอกาส 65% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 5 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
ปีศาจน้ำแข็ง
71
Druid
29
ผู้เทรนสัตว์
23
Enfeeble Enfeeble
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10% 50 มิน 20
2 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20% 50 มิน 40
3 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30% 50 มิน 60
4 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 40% 50 มิน 80
5 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 55% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 60% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 65% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 75% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 90% 50 มิน 200
Berserk Berserk
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10% 50 มิน 20
2 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15% 50 มิน 40
3 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20% 50 มิน 60
4 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 25% 50 มิน 80
5 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 40% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 50% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 70% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 90% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 120% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
เจ้าชาย ฟักทอง
696
Storm Eater
337
Ma Hatma
221
Lazulix
156
Druid
81
เทพอสูร
46
นางฟ้า
44
Werewolf
32
Immortep
30
โจรปล้นสะดม
29
Spirit Mage
24
พริเซีย
21
กามเทพ
21
Stone Skin Stone Skin
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5% 50 มิน 20
2 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10% 50 มิน 40
3 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15% 50 มิน 60
4 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20% 50 มิน 80
5 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 35% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 45% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 60% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 70% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 ลดความเสียหายที่ได้รับลง 80% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
สาวปืนคู่
551
Sasquatch
333
วอลลาวอลล่า
190
ไมเคิล
168
ร็อคโน่
117
Espirita
97
มังกรกระดูก
89
Paladin
80
ปีศาจตาเดียว
48
Cirrina
36
Creation-01
35
Professor Ribbit
32
เทพอานูบิส
31
โจรสลัด
28
Storm Eater
27
เทพแห่งสงคราม เทพแห่งสงคราม
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม ATK ขึ้น 10% 50 มิน 20
2 เพิ่ม ATK ขึ้น 15% 50 มิน 40
3 เพิ่ม ATK ขึ้น 20% 50 มิน 60
4 เพิ่ม ATK ขึ้น 25% 50 มิน 80
5 เพิ่ม ATK ขึ้น 30% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม ATK ขึ้น 45% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม ATK ขึ้น 65% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม ATK ขึ้น 90% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม ATK ขึ้น 140% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม ATK ขึ้น 200% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
เทพอานูบิส
554
วอลลาวอลล่า
357
Dove Keeper
346
ร็อคโน่
260
หนูน้อยคริสต์มาส
235
นินจาโรนิน
179
Minotaur Chieftain
173
เคาท์แดร็กคูล่า
173
สาวน้อยบิ๊กกัน
167
Espirita
163
มังกร 2 หัว
158
Creation-01
151
สาวปืนคู่
137
Storm Eater
121
มังกรกระดูก
121
ซานตาคลอส
113
พ่อมดเวทย์
92
Sasquatch
88
Spirit Mage
73
อัศวินเมษ
67
มัจจุราชแห่งความตาย
67
โจรสลัด
66
เจ้าแห่งปีศาจ
64
แม็กเทอซ่า
62
เทพเจ้าแห่งสายฟ้า
60
นางพญางู
57
Professor Ribbit
57
Dracax
55
เทพีอธีนา
53
เทพธิดานักล่า
52
ผู้เทรนสัตว์
50
พริเซีย
47
อัศวินนักรบ
46
นักแม่นปืน
40
นินจา
39
เทพมารีน
35
ปีศาจตาเดียว
35
Commodora
34
Triton
32
เจ้าหญิงคริสต์มาส
27
Pain-Da
26
Alchemist
26
ยักษ์ภูเขา
24
นักฆ่า
23
Engineer
23
Tenacity Tenacity
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม HP ขึ้น 10% 50 มิน 20
2 เพิ่ม HP ขึ้น 15% 50 มิน 40
3 เพิ่ม HP ขึ้น 20% 50 มิน 60
4 เพิ่ม HP ขึ้น 25% 50 มิน 80
5 เพิ่ม HP ขึ้น 30% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม HP ขึ้น 45% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม HP ขึ้น 65% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม HP ขึ้น 100% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม HP ขึ้น 160% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม HP ขึ้น 230% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
ไมเคิล
346
สาวปืนคู่
36
Life Drain Life Drain
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 20
2 คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 40
3 คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 60
4 คืน 4% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 80
5 คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 คืน 7% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 คืน 10% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 คืน 15% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 คืน 20% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 คืน 25% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
อัศวินหัวกะโหลก
362
Ma Hatma
78
โจรสลัด
52
ยักษ์ Orksbane
41
Enlighten Enlighten
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 20% 20
2 เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 40% 40
3 เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 60% 60
4 เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 80% 80
5 เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 100% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 ได้รับ EXP เพิ่ม 105% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 ได้รับ EXP เพิ่ม 110% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 ได้รับ EXP เพิ่ม 115% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 ได้รับ EXP เพิ่ม 125% ในการต่อสู้ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 ได้รับ EXP เพิ่ม 140% ในการต่อสู้ 200
Bulwark Bulwark
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4% 50 มิน 20
2 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8% 50 มิน 40
3 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12% 50 มิน 60
4 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 16% 50 มิน 80
5 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 30% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 40% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 60% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 90% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 120% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
ปีศาจตาเดียว
209
เทพีอธีนา
203
แม่มดฟักทอง
172
Dove Keeper
151
เทพอานูบิส
120
โจรสลัด
113
สาวปืนคู่
103
Lavanica
97
เจ้าแห่งปีศาจ
91
วอลลาวอลล่า
90
Sasquatch
70
Cirrina
67
เคาท์แดร็กคูล่า
54
อัศวินทหารม้า
54
ร็อคโน่
53
Espirita
41
Storm Eater
38
นินจาโรนิน
37
สาวน้อยบิ๊กกัน
32
Asura
31
มังกรกระดูก
30
ไมเคิล
27
หนูน้อยคริสต์มาส
24
Creation-01
23
ราชินีงู
22
เพชรฆาต
21
Psyshield Psyshield
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 4% ในทุกๆ 15 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู 50 มิน 20
2 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 8% ในทุกๆ 12 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู 50 มิน 40
3 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 12% ในทุกๆ 9 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู 50 มิน 60
4 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 16% ในทุกๆ 6 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู 50 มิน 80
5 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 30% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 50% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 70% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 90% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 130% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู 50 มิน 200
Corrode Corrode
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 10 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ 20
2 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 20 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ 40
3 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 30 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ 60
4 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 40 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ 80
5 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 50 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 20% ลด 60 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 25% ลด 70 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 30% ลด 80 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 35% ลด 90 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 เมื่อถูกโจมตี เค้าจะมีโอกาส 40% ลด 100 พลังงาน ของ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้ 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
อัศวินหัวกะโหลก
152
ไมเคิล
25
Heaven Heaven's Wrath
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 10% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 0.5 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที 3 น่อย 20
2 มีโอกาส 10% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 1 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที 1 น่อย 3 น่อย 40
3 มีโอกาส 10% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที 2 น่อย 3 น่อย 60
4 มีโอกาส 15% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที 2 น่อย 3 น่อย 80
5 มีโอกาส 20% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 2 น่อย 3 น่อย 100
6 มีโอกาส 25% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 2 น่อย 3 น่อย 120
7 มีโอกาส 30% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 2 น่อย 3 น่อย 140
8 มีโอกาส 35% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 2 น่อย 3 น่อย 160
9 มีโอกาส 40% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 2 น่อย 3 น่อย 180
10 มีโอกาส 45% ในการทำให้ 3 ศัตรูที่อยู่ใกล้มึนงง เป็นเวลา 2.5 วินาที เมื่อถูกโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์: 3 วินาที 2 น่อย 3 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lazulix
64
นางไม้
38
Condemnation Condemnation
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 10% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที 4 น่อย 2 น่อย 20
2 มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 20% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที 4 น่อย 2 น่อย 40
3 มีโอกาส 10% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 30% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที 4 น่อย 2 น่อย 60
4 มีโอกาส 15% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 35% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที 4 น่อย 2 น่อย 80
5 มีโอกาส 20% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 40% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 4 น่อย 2 น่อย 100
6 มีโอกาส 20% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 50% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 4 น่อย 2 น่อย 120
7 มีโอกาส 25% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 55% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 4 น่อย 2 น่อย 140
8 มีโอกาส 25% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 65% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 4 น่อย 2 น่อย 160
9 มีโอกาส 30% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 70% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 4 น่อย 2 น่อย 180
10 มีโอกาส 40% ในการลดความเร็วของการโจมตีของ 4 ศัตรูที่อยู่ใกล้ โดย 80% เป็นเวลา 4 วินาที ระยะเวลาคูลดาวน์: 2 วินาที 4 น่อย 2 น่อย 180
Empower Empower
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ได้รับ 5 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ 50 มิน 20
2 ได้รับ 7 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ 50 มิน 40
3 ได้รับ 9 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ 50 มิน 60
4 ได้รับ 12 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ 50 มิน 80
5 ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 ได้รับ 18 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 ได้รับ 22 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 ได้รับ 33 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม HP 40% และได้รับ 45 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม HP 80% และได้รับ 60 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้ 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Dove Keeper
968
เจ้าชาย ฟักทอง
416
เทพีอธีนา
174
Cirrina
110
วอลลาวอลล่า
71
Asura
33
Espirita
29
เทพอานูบิส
27
Sharpen Sharpen
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มอัตรา CRIT 5% และ ACC 4% ในการต่อสู้ 50 มิน 20
2 เพิ่มอัตรา CRIT 6% และ ACC 5% ในการต่อสู้ 50 มิน 40
3 เพิ่มอัตรา CRIT 8% และ ACC 7% ในการต่อสู้ 50 มิน 60
4 เพิ่มอัตรา CRIT 10% และ ACC 9% ในการต่อสู้ 50 มิน 80
5 เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่มอัตรา CRIT 15% และ ACC 13% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่มอัตรา CRIT 20% และ ACC 16% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่มอัตรา CRIT 30% และ ACC 20% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่มอัตรา CRIT 40% และ ACC 30% ในการต่อสู้ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่มอัตรา CRIT 60% และ ACC 40% ในการต่อสู้ 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lazulix
458
สาวน้อยบิ๊กกัน
72
Sasquatch
34
หนูน้อยคริสต์มาส
22
Feint Feint
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม ATK 9% และ Dodge 2% ในการต่อสู้ 50 มิน 20
2 เพิ่ม ATK 13% และ Dodge 2% ในการต่อสู้ 50 มิน 40
3 เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้ 50 มิน 60
4 เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้ 50 มิน 80
5 เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม ATK 38% และ Dodge 5% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม ATK 50% และ Dodge 6% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม ATK 75% และ Dodge 8% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม ATK 110% และ Dodge 10% ในการต่อสู้ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม ATK 150% และ Dodge 12% ในการต่อสู้ 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lavanica
102
Espirita
85
Dove Keeper
32
เทพอานูบิส
25
นินจาโรนิน
25
Brute Force Brute Force
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า 50 มิน 20
2 เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า 50 มิน 40
3 เพิ่ม ATK 16% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.3 เท่า 50 มิน 60
4 เพิ่ม ATK 20% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.4 เท่า 50 มิน 80
5 เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม ATK 35% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.6 เท่า ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม ATK 48% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.8 เท่า ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม ATK 70% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 1 เท่า ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม ATK 100% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม ATK 140% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Storm Eater
77
Dove Keeper
75
มังกร 2 หัว
57
Professor Ribbit
25
Iron Will Iron Will
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 10 น่อย 20
2 ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 10 น่อย 40
3 ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 20% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 10 น่อย 60
4 ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 10 น่อย 80
5 ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 10 น่อย 100
6 ใน 12 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 45% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 12 น่อย 120
7 ใน 14 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 60% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 14 น่อย 140
8 ใน 18 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 90% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 18 น่อย 160
9 ใน 22 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 140% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 22 น่อย 180
10 ใน 27 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 200% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 27 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Storm Eater
139
Minotaur Chieftain
66
Regenerate Regenerate
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 50 มิน 20
2 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 50 มิน 40
3 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 50 มิน 60
4 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 50 มิน 80
5 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 50% และการรักษา 65% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 70% และการรักษา 80% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 100% และการรักษา 100% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 130% และการรักษา 130% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 170% และการรักษา 180% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
เจ้าชาย ฟักทอง
136
Sasquatch
43
Sacred Light Sacred Light
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5% 50 มิน 20
2 เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8% 50 มิน 40
3 เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12% 50 มิน 60
4 เพิ่ม HP สูงสุด 20% และลดความเสียหายที่ได้รับ 16% 50 มิน 80
5 เพิ่ม HP สูงสุด 26% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม HP สูงสุด 35% และลดความเสียหายที่ได้รับ 26% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม HP สูงสุด 48% และลดความเสียหายที่ได้รับ 36% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม HP สูงสุด 65% และลดความเสียหายที่ได้รับ 50% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม HP สูงสุด 90% และลดความเสียหายที่ได้รับ 60% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม HP สูงสุด 120% และลดความเสียหายที่ได้รับ 70% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Cosmo
186
วอลลาวอลล่า
175
Ripper
128
Lavanica
123
Asura
97
Phobos
82
Occultist
79
มังกรกระดูก
70
Rosaleen
66
สาวปืนคู่
62
Sasquatch
61
Bogeyman
50
Landwalker
48
ไมเคิล
47
Lazulix
44
Cirrina
31
Commodora
21
Storm Eater
21
Unholy Pact Unholy Pact
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มพลังโจมตี 20% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% 50 มิน 20
2 เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% 50 มิน 40
3 เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% 50 มิน 60
4 เพิ่มพลังโจมตี 55% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% 50 มิน 80
5 เพิ่มพลังโจมตี 70% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่มพลังโจมตี 85% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่มพลังโจมตี 110% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่มพลังโจมตี 150% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่มพลังโจมตี 190% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่มพลังโจมตี 240% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Dove Keeper
553
Asura
216
Storm Eater
205
Bogeyman
169
Ma Hatma
101
Lavanica
93
Lazulix
71
เทพอานูบิส
54
สาวปืนคู่
35
Minotaur Chieftain
35
Zealous Drive Zealous Drive
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5% 50 มิน 20
2 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 10% 50 มิน 40
3 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15% 50 มิน 60
4 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 20% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20% 50 มิน 80
5 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 40% และลดความเสียหายที่ได้รับ 30% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 50% และลดความเสียหายที่ได้รับ 35% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 65% และลดความเสียหายที่ได้รับ 40% ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 90% และลดความเสียหายที่ได้รับ 45% ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 120% และลดความเสียหายที่ได้รับ 55% 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Rowdy Rascals
118
Commodora
88
Ma Hatma
71
Vital Boon Vital Boon
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน 50 มิน 20
2 เพิ่ม HP 12% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน 50 มิน 40
3 เพิ่ม HP 16% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน 50 มิน 60
4 เพิ่ม HP 20% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน 50 มิน 80
5 เพิ่ม HP 24% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม HP 36% เมื่อโจมตี มีโอกาส 25% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม HP 52% เมื่อโจมตี มีโอกาส 35% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม HP 80% เมื่อโจมตี มีโอกาส 50% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม HP 120% เมื่อโดนโจมตี มีโอกาส 60% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม HP 170% เมื่อโดนโจมตี มีโอกาส 70% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Asura
33
Sunder Sunder
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1000] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 5% ของ Max HP 20
2 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1200] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 6% ของ Max HP 40
3 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1600] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP 60
4 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2200] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP 80
5 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+3800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 12% ของ Max HP ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+4800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 14% ของ Max HP ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+6000] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 18% ของ Max HP ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+8000] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 22% ของ Max HP ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+12000] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 26% ของ Max HP 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Storm Eater
190
Survival Survival
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) 1 น่อย 7 น่อย 20
2 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) 1 น่อย 7 น่อย 40
3 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) 1 น่อย 7 น่อย 60
4 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) 1 น่อย 7 น่อย 80
5 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 2 น่อย 7 น่อย 100
6 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1200% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 2 น่อย 7 น่อย 120
7 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1450% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 2 น่อย 7 น่อย 140
8 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1700% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 3 น่อย 7 น่อย 160
9 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 2000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 3 น่อย 7 น่อย 180
10 เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 2500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.) 3 น่อย 7 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lavanica
145
Dove Keeper
40
Jumbear
33
Lazulix
21
Nimble Nimble
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ได้ 3 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 4% ในการต่อสู้ 50 มิน 20
2 ได้ 6 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 5% ในการต่อสู้ 50 มิน 40
3 ได้ 10 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 7% ในการต่อสู้ 50 มิน 60
4 ได้ 15 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 9% ในการต่อสู้ 50 มิน 80
5 ได้ 25 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 11% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 ได้ 35 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 13% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 ได้ 45 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 16% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 ได้ 60 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 20% ในการต่อสู้ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 ได้ 80 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 25% ในการต่อสู้ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 ได้ 100 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 30% ในการต่อสู้ 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lavanica
270
Lazulix
227
เจ้าชาย ฟักทอง
56
Brawler Brawler's Favor
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ 20
2 โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ 40
3 โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ 60
4 โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ 80
5 โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 โจมตีด้วย 440% ATK และทำดาเมจ 440% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 โจมตีด้วย 540% ATK และทำดาเมจ 540% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 โจมตีด้วย 680% ATK และทำดาเมจ 680% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 โจมตีด้วย 900% ATK และทำดาเมจ 900% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 โจมตีด้วย 1250% ATK และทำดาเมจ 1250% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
เจ้าชาย ฟักทอง
37
Oracle Oracle's Favor
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ 20
2 โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ 40
3 โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ 60
4 โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ 80
5 โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 โจมตีด้วย 440% ATK และทำดาเมจ 440% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 โจมตีด้วย 540% ATK และทำดาเมจ 540% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 โจมตีด้วย 680% ATK และทำดาเมจ 680% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 โจมตีด้วย 900% ATK และทำดาเมจ 900% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 โจมตีด้วย 1200% ATK และทำดาเมจ 1200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
ยักษ์ Orksbane
73
Saint Saint's Favor
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ 20
2 โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ 40
3 โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ 60
4 โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ 80
5 โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 100
6 โจมตีด้วย 440% ATK และทำดาเมจ 440% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 120
7 โจมตีด้วย 540% ATK และทำดาเมจ 540% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 140
8 โจมตีด้วย 680% ATK และทำดาเมจ 680% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 160
9 โจมตีด้วย 900% ATK และทำดาเมจ 900% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 180
10 โจมตีด้วย 1250% ATK และทำดาเมจ 1250% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Storm Eater
146
Wicked Armor Wicked Armor
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม ATK 9% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 50000 50 มิน 20
2 เพิ่ม ATK 13% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 42000 50 มิน 40
3 เพิ่ม ATK 17% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 34000 50 มิน 60
4 เพิ่ม ATK 21% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 27000 50 มิน 80
5 เพิ่ม ATK 26% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 21000 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม ATK 38% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 16000 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม ATK 50% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 12000 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม ATK 75% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 9000 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม ATK 110% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 7000 ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม ATK 150% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 5000 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Rosaleen
85
Cosmo
76
Ripper
29
Stealth Stealth
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 30%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 10% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) 4 น่อย 9 น่อย 20
2 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 40%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 15% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) 4 น่อย 9 น่อย 40
3 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 50%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 20% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) 4 น่อย 9 น่อย 60
4 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 65%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 25% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) 4 น่อย 9 น่อย 80
5 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 80%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 30% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 4 น่อย 9 น่อย 100
6 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 95%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 40% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 4 น่อย 9 น่อย 120
7 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 120%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 50% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 4 น่อย 9 น่อย 140
8 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 155%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 70% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 4 น่อย 9 น่อย 160
9 เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 90% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 4 น่อย 9 น่อย 180
10 เมื่อ HP ต่ำกว่า 35% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 250%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 120% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.) 4 น่อย 9 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Zephyrica
64
Dove Keeper
59
Vigorous Fury Vigorous Fury
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่ม HP ขึ้น 8% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 15% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) 50 มิน 20
2 เพิ่ม HP ขึ้น 12% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 20% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) 50 มิน 40
3 เพิ่ม HP ขึ้น 16% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 25% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) 50 มิน 60
4 เพิ่ม HP ขึ้น 20% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 30% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) 50 มิน 80
5 เพิ่ม HP ขึ้น 24% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 40% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่ม HP ขึ้น 36% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 50% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่ม HP ขึ้น 52% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 60% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่ม HP ขึ้น 80% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 70% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่ม HP ขึ้น 120% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 80% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่ม HP ขึ้น 170% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 90% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.) 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Svalinn
154
Blade Dance Blade Dance
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 15% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 10% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) 50 มิน 20
2 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 20% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 14% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) 50 มิน 40
3 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 25% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 18% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) 50 มิน 60
4 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 30% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 22% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) 50 มิน 80
5 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 40% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 26% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 60% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 30% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 80% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 36% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 110% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 42% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 150% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 50% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 200% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 60% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที) 50 มิน 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lavanica
49
Dove Keeper
32
Zephyrica
23
Silent Cover Silent Cover
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 ลด DMG ที่ได้รับลง 8% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) 50 มิน 20
2 ลด DMG ที่ได้รับลง 13% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) 50 มิน 40
3 ลด DMG ที่ได้รับลง 18% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) 50 มิน 60
4 ลด DMG ที่ได้รับลง 23% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) 50 มิน 80
5 ลด DMG ที่ได้รับลง 28% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 ลด DMG ที่ได้รับลง 33% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 ลด DMG ที่ได้รับลง 40% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 ลด DMG ที่ได้รับลง 48% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 ลด DMG ที่ได้รับลง 58% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 ลด DMG ที่ได้รับลง 70% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.) 50 มิน 200
True Piety True Piety
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 50% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) 1 น่อย 5 น่อย 20
2 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 60% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) 1 น่อย 5 น่อย 40
3 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 70% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) 1 น่อย 5 น่อย 60
4 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 85% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) 1 น่อย 5 น่อย 80
5 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 100% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 1 น่อย 5 น่อย 100
6 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 120% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 1 น่อย 5 น่อย 120
7 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 145% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 1 น่อย 5 น่อย 140
8 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 175% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 1 น่อย 5 น่อย 160
9 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 215% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 2 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 2 น่อย 5 น่อย 180
10 เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 255% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 2 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.) 2 น่อย 5 น่อย 200
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Crystal Wraith
23
Unknown Unknown
ระดับ หมายเหตุ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Magic Duration ระยะเวลาพัก! Might
1 Unknown 50 มิน 20
2 Unknown 50 มิน 40
3 Unknown 50 มิน 60
4 Unknown 50 มิน 80
5 Unknown ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 10 50 มิน 100
6 Unknown ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 10 50 มิน 120
7 Unknown ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 10 50 มิน 140
8 Unknown ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10 50 มิน 160
9 Unknown ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 10 50 มิน 180
10 Unknown 50 มิน 200

ยิ่งไปกว่านั้น

สิ่งที่ฮีโร่ต้องวางพรสวรรค์ rune หรืต์สะกด