ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 6

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน126 Shards3780 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน189 Shards5670 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน315 Shards9450 ดาว175 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 1 74 ดาว + 74 Shards(30% )
49000Gold + 49000Mana
98000Gold 140010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 2 74 ดาว + 74 Shards(30% )
49400Gold + 49400Mana
98800Gold 142010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 3 74 ดาว + 74 Shards(30% )
49800Gold + 49800Mana
99600Gold 144210 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 4 75 ดาว + 75 Shards(30% )
50200Gold + 50200Mana
100400Gold 146510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 5 75 ดาว + 75 Shards(30% )
50600Gold + 50600Mana
101200Gold 148910 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 6 75 ดาว + 75 Shards(30% )
51000Gold + 51000Mana
102000Gold 151410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 7 76 ดาว + 76 Shards(30% )
51400Gold + 51400Mana
102800Gold 154010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 8 76 ดาว + 76 Shards(30% )
51800Gold + 51800Mana
103600Gold 156710 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 9 76 ดาว + 76 Shards(30% )
52200Gold + 52200Mana
104400Gold 159510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 10 105 ดาว + 105 Shards(30% )
52600Gold + 52600Mana
105200Gold 162410 การบูชายัญ