ไอเทม - วัสดุุสิ้นเปลือง

อัพเกรดคลังสินค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับหีบเก็บไอเทม
ไอเทม ข้อมูลสินค้า ขาย
Tome I Tome I
ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
25
ดาว
แพค ดาว I แพค ดาว I
ได้รับ 100 ดาว
269
Gold
แพค ดาว II แพค ดาว II
ได้รับ 500 ดาว
1152
Gold
แพค ดาว III แพค ดาว III
ได้รับ 2000 ดาว
4032
Gold
กล่องเกียรติยศ I กล่องเกียรติยศ I
ได้รับ 10 เกียรติยศ
500
Gold
กล่องเกียรติยศ II กล่องเกียรติยศ II
ได้รับ 100 เกียรติยศ
5000
Gold
กล่องเกียรติยศ III กล่องเกียรติยศ III
ได้รับ 1000 เกียรติยศ
50000
Gold
Tome II Tome II
ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
120
ดาว
Victory Mark Box I Victory Mark Box I
จะได้รับ 10 Victory Mark
500
Gold
Victory Mark Box II Victory Mark Box II
จะได้รับ 100 Victory Mark
5000
Gold
Victory Mark Box III Victory Mark Box III
จะได้รับ 1000 Victory Mark
50000
Gold
Tome III Tome III
ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
400
ดาว
Slime Essence Slime Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 100 สกิล EXP
2
Shards
Jar of Gems Jar of Gems
ได้รับ 50 อัญมณี
5000
Gold
Crystal Ooze Essence Crystal Ooze Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
12
Shards
แพค ทอง I แพค ทอง I
คุณได้รับ 10000 ทอง!
7
ดาว
แพค ทอง II แพค ทอง II
คุณได้รับ 50000 ทอง!
33
ดาว
Gelatinous Champion Essence Gelatinous Champion Essence
ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
60
Shards
แพค ทอง III แพค ทอง III
คุณได้รับ 300000 ทอง!
200
ดาว
แพค Mana I แพค Mana I
คุณได้รับ 10000 Mana!
7
ดาว
แพค Mana II แพค Mana II
คุณได้รับ 50000 Mana!
33
ดาว
แพค Mana III แพค Mana III
คุณได้รับ 300000 Mana!
200
ดาว
Merit Pack I Merit Pack I
คุณได้รับ1000 Merits (เงิน)!
300
Gold
Merit Pack II Merit Pack II
คุณได้รับ5000 Merits (เงิน)!
1500
Gold
Merit Pack III Merit Pack III
คุณได้รับ20000 Merits (เงิน)!
6000
Gold
แพจเกจอัญมณี แพจเกจอัญมณี
ได้รับ 2 อัญมณี
200
Gold
ถุงอัญมณี ถุงอัญมณี
ได้รับ 5 อัญมณี
500
Gold
แพค หินดาบเขียว I แพค หินดาบเขียว I
ได้รับ 10 หินดาบเขียว
352
Gold
กล่องอัญมณี กล่องอัญมณี
ได้รับ 10 อัญมณี
1000
Gold
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S
รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า
1
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L
รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า
5
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กล่องคริสตัลสีฟ้า S กล่องคริสตัลสีฟ้า S
รับ 20000 คริสตัลสีฟ้า
20
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กล่องคริสตัลสีฟ้า L กล่องคริสตัลสีฟ้า L
รับ 100000 คริสตัลสีฟ้า
100
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
กระเป๋าคริสตัลสีแดง S กระเป๋าคริสตัลสีแดง S
รับ 10 คริสตัลสีแดง
1000
คริสตัลสีฟ้า
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L กระเป๋าคริสตัลสีแดง L
รับ 50 คริสตัลสีแดง
5000
คริสตัลสีฟ้า
แพค หินดาบเขียว II แพค หินดาบเขียว II
ได้รับ 50 หินดาบเขียว
1600
Gold
กล่องคริสตัลสีแดง S กล่องคริสตัลสีแดง S
รับ 200 คริสตัลสีแดง
20000
คริสตัลสีฟ้า
กล่องคริสตัลสีแดง L กล่องคริสตัลสีแดง L
รับ 1000 คริสตัลสีแดง
100000
คริสตัลสีฟ้า
ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-I (จำนวนน้อย) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-I (จำนวนน้อย)
รับ 200 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
10
ดาว
ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-II (จำนวนปานกลาง) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-II (จำนวนปานกลาง)
รับ 1000 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
50
ดาว
ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-III (จำนวนมาก) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-III (จำนวนมาก)
รับ 5000 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
250
ดาว
ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-IV (ตัน) ค่า EXP ดินแดนอันสาบสูญ-IV (ตัน)
รับ 20000 EXP ดินแดนอันสาบสูญ
1000
ดาว
แพค หินดาบเขียว III แพค หินดาบเขียว III
ได้รับ 200 หินดาบเขียว
5760
Gold
Blessed Tome I Blessed Tome I
ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่
2500
ดาว
Blessed Tome II Blessed Tome II
ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่
12000
ดาว
Blessed Tome III Blessed Tome III
ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่
40000
ดาว
Mastery Essence I Mastery Essence I
ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP
200
Shards
Mastery Essence II Mastery Essence II
ได้รับค่าสกิล 30,000 EXP
1200
Shards
Mastery Essence III Mastery Essence III
ได้รับค่าสกิล 150,000 EXP
6000
Shards
ไอเทม ข้อมูลสินค้า ขาย
ชิ้นส่วนสกินฮีโร่ ชิ้นส่วนสกินฮีโร่
ใช้แลกได้กับทุกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วนโรบอทตาเดียว ชิ้นส่วนโรบอทตาเดียว
แลกสกินเฉพาะปีศาจตาเดียว หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน โรบอทตาเดียว การ์ดทดลองสกิน โรบอทตาเดียว
ใช้เพื่อแลกรับสกินโรบอทตาเดียว (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนโจรใจกามเทพ ชิ้นส่วนโจรใจกามเทพ
แลกสกินเฉพาะกามเทพ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วนบุรุษปีกแห่งไฟ ชิ้นส่วนบุรุษปีกแห่งไฟ
แลกสกินเฉพาะMoltanica หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน โจรใจกามเทพ การ์ดทดลองสกิน โจรใจกามเทพ
ใช้เพื่อแลกรับสกินโจรใจกามเทพ (24ชม.)
10000
Gold
การ์ดทดลองสกิน บุรุษปีกแห่งไฟ การ์ดทดลองสกิน บุรุษปีกแห่งไฟ
ใช้เพื่อแลกรับสกินบุรุษปีกแห่งไฟ (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนคาวบอยMinotaur ชิ้นส่วนคาวบอยMinotaur
แลกสกินเฉพาะMinotaur Chieftainหรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน คาวบอยMinotaur การ์ดทดลองสกิน คาวบอยMinotaur
ใช้สกินคาวบอยMinotaurของMinotaur Chieftain (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนโจรสลัดหมึก ชิ้นส่วนโจรสลัดหมึก
แลกสกินเฉพาะโจรสลัด หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน โจรสลัดหมึก การ์ดทดลองสกิน โจรสลัดหมึก
ใช้สกินโจรสลัดหมึกของโจรสลัด (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนเจ้าหญิงฟักทอง ชิ้นส่วนเจ้าหญิงฟักทอง
แลกสกินเฉพาะแม่มดฟักทอง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน เจ้าหญิงฟักทอง การ์ดทดลองสกิน เจ้าหญิงฟักทอง
ใช้สกินเจ้าหญิงฟักทองของแม่มดฟักทอง (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนเพลงมรณะ ชิ้นส่วนเพลงมรณะ
แลกสกินเฉพาะอัศวินเมษ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน เพลงมรณะ การ์ดทดลองสกิน เพลงมรณะ
ใช้สกินเพลงมรณะของอัศวินเมษ (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนโจ๊กเกอร์อีวิล ชิ้นส่วนโจ๊กเกอร์อีวิล
แลกสกินเฉพาะเคาท์แดร็กคูล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน โจ็กเกอร์อีวิล การ์ดทดลองสกิน โจ็กเกอร์อีวิล
ใช้สกิินโจ๊กเกอร์อีเวิลของแดรกคูล่า (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนเกราะสายฟ้า ชิ้นส่วนเกราะสายฟ้า
แลกสกินเฉพาะมังกร 2 หัว หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน เกราะสายฟ้า การ์ดทดลองสกิน เกราะสายฟ้า
ใช้สกินเกราะสายฟ้าของมังกรสองหัว (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกินฟักทองร็อกแอนด์โรล ชิ้นส่วนสกินฟักทองร็อกแอนด์โรล
แลกสกินเฉพาะเจ้าชายฟักทอง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน ฟักทองร็อกแอนด์โรล การ์ดทดลองสกิน ฟักทองร็อกแอนด์โรล
ใช้เพื่อแลกรับสกินฟักทองร็อกแอนด์โรลของเจ้าชายฟักทอง (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกินนักรบสปาร์ตัน ชิ้นส่วนสกินนักรบสปาร์ตัน
แลกสกินเฉพาะอัศวินหัวกะโหลก หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน นักรบสปาร์ตัน การ์ดทดลองสกิน นักรบสปาร์ตัน
ใช้เพื่อแลกรับสกินนักรบสปาร์ตันของอัศวินหัวกระโหลก (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส
แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน เมอร์รี่มารากัส การ์ดทดลองสกิน เมอร์รี่มารากัส
ใช้เพื่อแลกรับสกินเมอร์รี่มาราคัสของหนูน้อยคริสต์มาส (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร ชิ้นส่วนสกินมังกรสมุทร
แลกสกินเฉพาะมังกรน้ำแข็ง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน มังกรสมุทร การ์ดทดลองสกิน มังกรสมุทร
ใช้เพื่อแลกรับสกินมังกรสมุทรของมังกรน้ำแข็ง(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง ชิ้นส่วนสกินองค์หญิงน้ำแข็ง
แลกสกินเฉพาะเทพแห่งรัก หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน องค์หญิงน้ำแข็ง การ์ดทดลองสกิน องค์หญิงน้ำแข็ง
ใช้เพื่อแลกรับสกินองค์หญิงน้ำแข็งของเทพแห่งรัก(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ ชิ้นส่วนสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจ
แลกสกินเฉพาะนางพญางู ,ใช้เสริมพลังความของสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน พยาบาลผู้น่ารังเกียจ การ์ดทดลองสกิน พยาบาลผู้น่ารังเกียจ
ใช้เพื่อแลกรับสกินพยาบาลผู้น่ารังเกียจของนางพยางู(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน จอมโจรซานต้า ชิ้นส่วน จอมโจรซานต้า
แลกสกินเฉพาะซานตาคลอส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน จอมโจรซานต้า การ์ดทดลองสกิน จอมโจรซานต้า
ใช้เพื่อรับสกินจอมโจรซานต้าของซานตาคลอส (24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง ชิ้นส่วน ยักษ์ไร้ตะเกียง
แลกสกินเฉพาะPhantom King หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน ยักษ์ไร้ตะเกียง การ์ดทดลองสกิน ยักษ์ไร้ตะเกียง
ใช้เพื่อรับสกินยักษ์ไร้ตะเกียงของ Phantom King (24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน ปาร์ตี้กิฟต์ ชิ้นส่วน ปาร์ตี้กิฟต์
แลกสกินเฉพาะแม็กเทอซ่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน ปาร์ตี้กิฟต์ การ์ดทดลองสกิน ปาร์ตี้กิฟต์
ใช้เพื่อรับสกินปาร์ตี้กิฟต์ของแม็กเทอซ่า (24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน ปีศาจที่รัก ชิ้นส่วน ปีศาจที่รัก
แลกสกินเฉพาะสาวน้อยบิ๊กกัน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน ปีศาจที่รัก การ์ดทดลองสกิน ปีศาจที่รัก
แลกสกินปีศาจที่รักของสาวน้อยบิ๊กกัน (24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน ท็อปด็อก ชิ้นส่วน ท็อปด็อก
แลกสกินเฉพาะเทพอานูบิส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน ท็อปด็อก การ์ดทดลองสกิน ท็อปด็อก
แลกสกินท็อปด็อกของเทพอานูบิส (24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน จอมโฮมรัน ชิ้นส่วน จอมโฮมรัน
แลกสกินเฉพาะนินจาโรนิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน จอมโฮมรัน การ์ดทดลองสกิน จอมโฮมรัน
แลกสกินจอมโฮมรันของนินจาโรนิน (24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน เจ้าชายเทพนิยาย ชิ้นส่วน เจ้าชายเทพนิยาย
แลกสกินเฉพาะอัศวินทหารม้า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน เจ้าชายเทพนิยาย การ์ดทดลองสกิน เจ้าชายเทพนิยาย
ใช้เพื่อรับสกินเจ้าชายเทพนิยายของอัศวินทหารม้า(24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว ชิ้นส่วน เจ้าหญิงเจ้าสาว
แลกสกินเฉพาะสาวปืนคู่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน เจ้าหญิงเจ้าสาว การ์ดทดลองสกิน เจ้าหญิงเจ้าสาว
ใช้เพื่อรับสกินเจ้าหญิงเจ้าสาวของสาวปืนคู่(24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน คริมสันเดม่อน ชิ้นส่วน คริมสันเดม่อน
แลกสกินเฉพาะเจ้าแห่งปีศาจ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน คริมสันเดม่อน การ์ดทดลองสกิน คริมสันเดม่อน
แลกสกินคริมสันเดม่อนของเจ้าแห่งปีศาจ(24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน ลิฟวิ่งเดธ ชิ้นส่วน ลิฟวิ่งเดธ
แลกสกินเฉพาะมังกรกระดูก หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน ลิฟวิ่งเดธ การ์ดทดลองสกิน ลิฟวิ่งเดธ
แลกสกินลิฟวิ่งเดธของมังกรกระดูก(24h)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Dough Nut ชิ้นส่วน Dough Nut
แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Dough Nut การ์ดทดลองสกิน Dough Nut
แลกเปลี่ยนสำหรับสกิน Dough Nut ของร็อคโน่(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Grill Master ชิ้นส่วน Grill Master
แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Grill Master การ์ดทดลองสกิน Grill Master
แลกเปลี่ยนสำหรับสกิน Grill Master ของวอลลาวอลล่า(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Deft Defender ชิ้นส่วน Deft Defender
แลกสกินเฉพาะTreantaur หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Deft Defender การ์ดทดลองสกิน Deft Defender
ใช้แลกสกิน Deft Defender ของฮีโร่ Treantaur(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้ิ้นส่วน Star Striker ชิ้ิ้นส่วน Star Striker
แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Star Striker การ์ดทดลองสกิน Star Striker
ใช้แลกสกิน Star Striker ของฮีโร่ ไมเคิล(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Iron Goalie ชิ้นส่วน Iron Goalie
แลกสกินเฉพาะCreation-01 หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Iron Goalie การ์ดทดลองสกิน Iron Goalie
ใช้แลกสกิน Iron Goalie ของ Creation-01(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่่วน Optimum Primal ชิ้นส่่วน Optimum Primal
แลกสกินเฉพาะSasquatch หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Optimum Primal การ์ดทดลองสกิน Optimum Primal
ใช้แลกสกิน Optimum Primal ของ Sasquatch(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Final Whistle ชิ้นส่วน Final Whistle
แลกสกินเฉพาะพ่อมดเวทย์ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Final Whistle การ์ดทดลองสกิน Final Whistle
ใช้แลกสกิน Final Whistle ของพ่อมดเวทย์(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้้นส่วน Astral Commander ชิ้้นส่วน Astral Commander
แลกสกินเฉพาะเทพีอธีนา หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Astral Commander การ์ดทดลองสกิน Astral Commander
ใช้แลกสกิน Astral Commander ของเทพีอธีนา(24 ชม.)
10000
Gold
Ethereal Princess Scrap Ethereal Princess Scrap
แลกสกินเฉพาะ Espirita หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Ethereal Princess การ์ดทดลองสกิน Ethereal Princess
ใช้เพื่อรับสกิน Espirita Etheral Princess (24 ชม.)
10000
Gold
Dark Huntress Scrap Dark Huntress Scrap
แลกสกินเฉพาะ Dove Keeper ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Dark Huntress การ์ดทดลองสกิน Dark Huntress
ใช้เพื่อรับสกิน Dove Keeper Dark Huntress (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Sea Witch ชิ้นส่วน Sea Witch
แลกสกินเฉพาะ Cirrina ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Sea Witch การ์ดทดลองสกิน Sea Witch
ใช้แลกสกิน Sea Witch ของ Cirrina(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Great Tengu ชิ้นส่วน Great Tengu
แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Great Tengu การ์ดทดลองสกิน Great Tengu
ใช้แลกสกิน Great Tengu ของ Storm Eater(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Raygun Hopper ชิ้นส่วน Raygun Hopper
แลกสกินเฉพาะ Professor Ribbit ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Raygun Hopper การ์ดทดลองสกิน Raygun Hopper
ใช้แลกสกิน Raygun Hopper ของ Professor Ribbit(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Supernova ชิ้นส่วน Supernova
แลกสกินเฉพาะ Lavanica ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Supernova การ์ดทดลองสกิน Supernova
ใช้แลกสกิน Supernova ของ Lavanica(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Cyborg Slayer ชิ้นส่วน Cyborg Slayer
แลกสกินเฉพาะ Asura หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Cyborg Slayer การ์ดทดลองสกิน Cyborg Slayer
ใช้แลกสกิน Cyborg Slayer ของ Asura(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Grandma Wolf ชิ้นส่วน Grandma Wolf
แลกสกินเฉพาะ Ma Hatma หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Grandma Wolf การ์ดทดลองสกิน Grandma Wolf
ใช้แลกสกิน Grandma Wolf ของ Ma Hatma(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Snow Troupe ชิ้นส่วน Snow Troupe
แลกสกินเฉพาะ Rowdy Rascals หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Snow Troupe การ์ดทดลองสกิน Snow Troupe
ใช้แลกสกิน Snow Troupe ของ Rowdy Rascals(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Two-Faced ชิ้นส่วน Two-Faced
แลกสกินเฉพาะ Bogeyman หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Two-Faced การ์ดทดลองสกิน Two-Faced
ใช้แลกสกิน Two-Faced ของ Bogeyman(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall
แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower
แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Arrow Tower ชิ้นส่วน Draconic - Arrow Tower
แลก Arrow Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Magic Tower ชิ้นส่วน Draconic - Magic Tower
แลก Magic Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower
แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Shock and Awe ชิ้นส่วน Shock and Awe
แลกสกินเฉพาะ Lazulix หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Shock and Awe การ์ดทดลองสกิน Shock and Awe
ใช้แลกสกิน Shock and Awe ของ Lazulix(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Fire Wood ชิ้นส่วน Fire Wood
แลกสกินเฉพาะ Plant Warrior หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Fire Wood การ์ดทดลองสกิน Fire Wood
ใช้แลกสกิน Fire Wood ของ Plant Warrior(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Black Thorns ชิ้นส่วน Black Thorns
แลกสกินเฉพาะ Rosaleen หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Black Thorns การ์ดทดลองสกิน Black Thorns
ใช้แลกสกิน Black Thorns ของ Rosaleen(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Spirit of Light ชิ้นส่วน Spirit of Light
แลกสกินเฉพาะ Cosmo หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light
ใช้แลกสกิน Spirit of Light ของ Cosmo(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar
แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Army Camp ชิ้นส่วน Draconic - Army Camp
แลก Army Camp สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Relic Hall ชิ้นส่วน Draconic - Relic Hall
แลก Relic Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Wall ชิ้นส่วน Draconic - Wall
แลก Wall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base
แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วนสกิน Groundbreaker ชิ้นส่วนสกิน Groundbreaker
แลกสกินเฉพาะ Ripper หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker
ใช้แลกสกิน Groundbreaker ของ Ripper (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Hellhound ชิ้นส่วนสกิน Hellhound
แลกสกินเฉพาะ Anubis หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Hellhound การ์ดทดลองสกิน Hellhound
ใช้แลกสกิน Hellhound ของ Anubis (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Early Bird ชิ้นส่วนสกิน Early Bird
แลกสกินเฉพาะ Dove Keeper หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Early Bird การ์ดทดลองสกิน Early Bird
ใช้แลกสกิน Early Bird ของ Dove Keeper (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Sophisticated ชิ้นส่วนสกิน Sophisticated
แลกสกินเฉพาะ Asura หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Sophisticated การ์ดทดลองสกิน Sophisticated
ใช้แลกสกิน Sophisticated ของ Asura (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Draconic - Gold Mine ชิ้นส่วน Draconic - Gold Mine
แลก Gold Mine สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill
แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Gold Vault ชิ้นส่วน Draconic - Gold Vault
แลก Gold Vault สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Mana Vault ชิ้นส่วน Draconic - Mana Vault
แลก Mana Vault สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse
แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza
แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Aide to the Fallen ชิ้นส่วน Aide to the Fallen
แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen
ใช้แลกสกิน Aide to the Fallen ของไมเคิล(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Steampunk Pirate ชิ้นส่วน Steampunk Pirate
แลกสกินเฉพาะ Commodora หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate
ใช้แลกสกิน Steampunk Pirate ของ Commodora(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Shiny Knight ชิ้นส่วน Shiny Knight
แลกสกินเฉพาะ Svalinn หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight
ใช้แลกสกิน Shiny Knight ของ Svalinn(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Sun Lord ชิ้นส่วนสกิน Sun Lord
แลกสกินเฉพาะ Zephyrica หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Sun Lord การ์ดทดลองสกิน Sun Lord
ใช้แลกสกิน Sun Lord ของ Zephyrica(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Goth Sister ชิ้นส่วนสกิน Goth Sister
แลกสกินเฉพาะสาวปืนคู่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Goth Sister การ์ดทดลองสกิน Goth Sister
ใช้แลกสกิน Goth Sister ของ สาวปืนคู่(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Flammable Medium ชิ้นส่วน Flammable Medium
แลกสกินเฉพาะ Landwalker หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Flammable Medium การ์ดทดลองสกิน Flammable Medium
ใช้แลกสกิน Flammable Medium ของ Occultist (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Dark Storm ชิ้นส่วน Dark Storm
รางวัลพิเศษสำหรับ Blitz Gauntlet ซีซั่น 1 ได้แก่ สกินสำหรับมังกรสองหัว
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Dark Storm การ์ดทดลองสกิน Dark Storm
ใช้แลกสกิน Dark Storm ของ Demogorgon (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Count Crow ชิ้นส่วน Count Crow
แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Count Crow การ์ดทดลองสกิน Count Crow
ใช้แลกสกิน Count Crow ของ วอลลาวอลล่า (24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Draconic - Training Center ชิ้นส่วน Draconic - Training Center
แลก Training Center สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Arena ชิ้นส่วน Draconic - Arena
แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - ลีค ชิ้นส่วน Draconic - ลีค
แลก ลีค สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Armory ชิ้นส่วน Draconic - Armory
แลก Armory สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Draconic - Wardens ชิ้นส่วน Draconic - Wardens' Watch
แลก Wardens' Watch สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20
Shards
ชิ้นส่วน Blackest Night ชิ้นส่วน Blackest Night
แลกสกินเฉพาะ Phobos หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Blackest Night การ์ดทดลองสกิน Blackest Night
ใช้แลกสกิน Blackest Night ของ Phobos(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Phoenix Bright ชิ้นส่วน Phoenix Bright
รางวัลพิเศษสำหรับ Blitz Gauntlet ซีซั่น 2 ได้แก่ สกินสำหรับ Lazulix
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Phoenix Bright การ์ดทดลองสกิน Phoenix Bright
ใช้แลกสกิน Phoenix Bright ของ Lazulix(24 ชม.)
10000
Gold
Eclipser Scrap Eclipser Scrap
รางวัลพิเศษสำหรับ Blitz Gauntlet ซีซั่น 3 ได้แก่ สกินสำหรับ Bogeyman
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Eclipser การ์ดทดลองสกิน Eclipser
ใช้แลกสกิน Eclipser ของ Bogeyman(24ชม.)
10000
Gold
Glam Fighter Scrap Glam Fighter Scrap
แลกสกินเฉพาะ Queen Wasp หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Glam Fighter การ์ดทดลองสกิน Glam Fighter
ใช้แลกสกิน Glam Fighter ของ Queen Wasp(24ชม.)
10000
Gold
Ominous Outlaw Scrap Ominous Outlaw Scrap
แลกสกินเฉพาะ Hot Shot หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Ominous Outlaw การ์ดทดลองสกิน Ominous Outlaw
ใช้แลกสกิน Ominous Outlaw ของ Hot Shot(24ชม.)
10000
Gold
คูปองฤดูหนาวราตรี คูปองฤดูหนาวราตรี
ใช้สำหรับแลกธีมฤดูหนาวราตรีที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองฤดูหนาวราตรี (24ชม.) คูปองฤดูหนาวราตรี (24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมฤดูหนาวราตรี(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปอง CC ก้าวสู่ปี 5 คูปอง CC ก้าวสู่ปี 5
ใช้สำหรับแลกธีม CC ก้าวสู่ปี 5 ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปอง CC ก้าวสู่ปี 5 (24ชม.) คูปอง CC ก้าวสู่ปี 5 (24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีม CC ก้าวสู่ปี 5(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปอง Cosmic Temple คูปอง Cosmic Temple
ใช้สำหรับแลกธีม Cosmic Temple ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปอง Cosmic Temple (24ชม.) คูปอง Cosmic Temple (24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีม Cosmic Temple(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปอง คูปอง
ใช้สำหรับแลกธีมเมฆานครได้ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองเมฆานคร (24ชม.) คูปองเมฆานคร (24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมเมฆานคร (24ชม.) ที่หน้าธีม
10000
Gold
ชิ้นส่วน Evil Reflection ชิ้นส่วน Evil Reflection
แลกสกินเฉพาะ Bloody Mary หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลอง Evil Reflection การ์ดทดลอง Evil Reflection
ใช้แลกสกิน Reflection ของ Bloody(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Martial Artist ชิ้นส่วน Martial Artist
แลกสกินเฉพาะ Landwalker หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลอง Martial Artist การ์ดทดลอง Martial Artist
ใช้แลกสกิน Martial Artist ของ Landwalkers(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Bear Wrestler ชิ้นส่วน Bear Wrestler
แลกสกินเฉพาะ Jumbear หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Bear Wrestler การ์ดทดลองสกิน Bear Wrestler
ใช้แลกสกิน Bear Wrestler ของ Jumbear(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Untamed Poet ชิ้นส่วน Untamed Poet
แลกสกินเฉพาะ Rambard หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Untamed Poet การ์ดทดลองสกิน Untamed Poet
ใช้แลกสกิน Untamed Poet ของ Rambard(24 ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Ice Lich ชิ้นส่วน Ice Lich
แลกสกินเฉพาะ Crystal Wraith หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Ice Lich การ์ดทดลองสกิน Ice Lich
ใช้แลกสกิน Ice Lich ของ Crystal Wraith(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Flame Fur ชิ้นส่วน Flame Fur
แลกสกินเฉพาะ Boreal Fox หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Flame Fur การ์ดทดลองสกิน Flame Fur
ใช้แลกสกิน Flame Fur ของ Boreal Fox(24ชม.)
10000
Gold
คูปองธีมFrosty World คูปองธีมFrosty World
ใช้สำหรับแลกธีมFrosty Worldที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองธีมFrosty World(24ชม.) คูปองธีมFrosty World(24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมFrosty World(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
ชิ้นส่วน Blood Scythe ชิ้นส่วน Blood Scythe
แลกสกินเฉพาะ Ice Lady หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Blood Scythe การ์ดทดลองสกิน Blood Scythe
ใช้แลกสกิน Blood Scythe ของ Ice Lady(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Fiery Angel ชิ้นส่วน Fiery Angel
แลกสกินเฉพาะ Valiant Saintess หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Fiery Angel การ์ดทดลองสกิน Fiery Angel
ใช้แลกสกิน Fiery Angel ของ Valiant Saintess(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วน Cursed Imp ชิ้นส่วน Cursed Imp
แลกสกินเฉพาะ Rune Master หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Cursed Imp การ์ดทดลองสกิน Cursed Imp
ใช้แลกสกิน Cursed Imp ของ Rune Master(24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy
นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Green Ivy Trial Card การ์ดทดลองสกิน Green Ivy Trial Card
ใช้เพื่อแลกรับสกิน Cinder Matron (24ชม.)
10000
Gold
ชิ้นส่วนสกิน Robo-Samurai ชิ้นส่วนสกิน Robo-Samurai
นำไปแลกสกินของ Alphamec ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20
Shards
การ์ดทดลองสกิน Robo-Samurai การ์ดทดลองสกิน Robo-Samurai
ใช้เพื่อแลกรับสกิน Alphamech (24ชม.)
10000
Gold
คูปองสวนสนุก คูปองสวนสนุก
ใช้สำหรับแลกธีมสวนสนุกที่หน้าธีม
10000
Gold
คููปองสวนสนุก(24ชม.) คููปองสวนสนุก(24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมสวนสนุก(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองธีมโลกใต้น้ำ คูปองธีมโลกใต้น้ำ
ใช้สำหรับแลกธีมโลกใต้น้ำได้ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองธีมโลกใต้น้ำ (24ชม.) คูปองธีมโลกใต้น้ำ (24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมโลกใต้น้ำ(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองหุบเขาหิมะ คูปองหุบเขาหิมะ
ใช้สำหลับแลกธีมหุบเขาหิมะที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองหุุบเขาหิมะ(24ชม.) คูปองหุุบเขาหิมะ(24ชม.)
ใช้สำหลับแลกธีมหุบเขาหิมะ(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองธีม คูปองธีม
ใช้สำหรับแลกธีมใดๆก็ได้ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองธีม (24ชม.) คูปองธีม (24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมใดๆก็ได้(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองแดนวิญญาณ คูปองแดนวิญญาณ
ใช้สำหรับแลกธีมแดนวิญญาณที่หน้าธีม
10000
Gold
คูปองแดนวิญญาณ(24ชม.) คูปองแดนวิญญาณ(24ชม.)
ใช้สำหรับแลกธีมแดนวิญญาณ(24ชม.)ที่หน้าธีม
10000
Gold
ไอเทม ข้อมูลสินค้า ขาย
เหรียญกิจกรรม เหรียญกิจกรรม
ให้ 1 เหรียญกิจกรรม
150
Shards
สมบัติโบราณ สมบัติโบราณ
เพิ่มการรับหีบสมบัติระดับสูงในซากแดนว่างเปล่าสูงสุดอีก 1
150
Shards
Double Rewards Card Double Rewards Card
เพิ่มรางวัลประจำวันของ Forgotten Trial เป็น 2 เท่า
5000
Gold
บััตรผ่าน Expedition บััตรผ่าน Expedition
รีเซ็ทศัตรูทั้งหมดใน Heroes Expedition
150
Shards
Magic Powder Magic Powder
จะได้รับ Magic Powder ซึ่งใช้เข้าร่วมกิจกรรม Floating Isle
150
Shards
Team Dungeon Card(Expert) Team Dungeon Card(Expert)
เพิ่มสิทธิ์เข้าเล่น ทีมดันเจี้ยน (ปราบเซียน) ขึ้น 1 ครั้ง
10000
Gold
การ์ดทีม HBM(Expert) การ์ดทีม HBM(Expert)
เพิ่มสิทธิ์เข้าเล่น Team HBM (ปราบเซียน) ขึ้น 1 ครั้ง
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: เปลี่ยนสกิลรอง Perk: เปลี่ยนสกิลรอง
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณี จะลดราคาลง 40%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม
ลดอัญมณีใช้เปลี่ยนหลอมอุปกรณ์ลง 20%% 30 นาทีใน 30 ครั้งแรก(ไม่ลดกับ Merits)
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: สุมซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง Perk: สุมซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง
เปลี่ยนค่าพลังสัตว์เลี้ยงได้ถูกลง 30%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: นักจ้างฮีโร่ Perk: นักจ้างฮีโร่
จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง 20%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: ลดเวลาฟักไข่ Perk: ลดเวลาฟักไข่
ลดเวลาในการฟักไข่ลง 75%% เป็นเวลา 1 ชม.
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: สร้างไว Perk: สร้างไว
ลดเวลาในการสร้างสิ่งก่อสร้างทุกอย่างลง (รวมถึงในทีม HMB ขึ้น 25%% เป็นเวลา 1 ชม.)
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: ช่างก่อสร้างมากขึ้น Perk: ช่างก่อสร้างมากขึ้น
ได้รับช่างก่อสร้างมาช่วยเพิ่ม 3 ตัว นาน 1 ชม.
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: เพิ่มรางวัลบุกปล้น Perk: เพิ่มรางวัลบุกปล้น
ได้รับทอง, มานา และ Honor Badge เพิ่มขึ้น 50%% จากการปล้น มีผล 1 ชม.
1000
คริสตัลสีฟ้า
Perk: เพิ่มรางวัลดันเจี้ยน Perk: เพิ่มรางวัลดันเจี้ยน
ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 100%% จากดันเจี้ยนแบบปกติ มีผล 1 ชม.
1000
คริสตัลสีฟ้า
การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ
ใช้จะได้รับพลังเคลื่อนที่แดนลับ 10 จุด
500
คริสตัลสีฟ้า
Divine Hammer Divine Hammer
กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า
150
Shards
การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์ การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์
เพิ่มจำนวนต่อสู้ในศึกจอมราชันย์ 1 ครั้ง
10000
Gold
Fortuna Token Fortuna Token
ขอพรที่ Fountain Fortuna
10000
Gold
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนชื่อของคุณ
10000
Gold
การ์ดเข้า Impster การ์ดเข้า Impster
เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Impster 1 ครั้ง
5000
Gold
การ์ดเข้า Ember Army การ์ดเข้า Ember Army
เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Ember Army 1 ครั้ง
5000
Gold
การ์ดเข้า Archdemon การ์ดเข้า Archdemon
เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Archdemon 1 ครั้ง
5000
Gold
Castle Crisis Pass Castle Crisis Pass
ให้โอกาสกลับไป เล่นทุกด่านใน Castle Crisis
32000
Gold
การ์ดอารีน่า การ์ดอารีน่า
เพิ่มโอกาส 1 ครั้ง ในการต่อสู้ในอารีน่า
1000
คริสตัลสีฟ้า
การ์ดสงครามลีค การ์ดสงครามลีค
เพิ่ิ่ม 1 โอกาส ในการต่อสู้ในสงครามลีค
1000
คริสตัลสีฟ้า
การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน
เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน
200
ดาว
การ์ด สำเร็จภารกิจ การ์ด สำเร็จภารกิจ
เพิ่ม การสำเร็จภารกิจอัตโนมัติ เป็น 3 ครั้ง
300
ดาว
การ์ด รีเฟรชภารกิจ การ์ด รีเฟรชภารกิจ
ทำการปลดล็อค ภารกิจชุดต่อไป ทันที
32000
Gold
การ์ดสำหรับช่องฮีโร่ การ์ดสำหรับช่องฮีโร่
ปลดล็อค 1 ช่อง Heroes Altar
16
Shards
Monster Pass Monster Pass
ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟ
20000
Gold
การด์ ทดลองเข้า การด์ ทดลองเข้า
เพิ่ม 1 ทางเข้า ของ Hero Trials
10000
Gold
Team Dungeon Card Team Dungeon Card
เพิ่มโอกาสเข้า Team Dungeon 1 ครั้ง
10000
Gold
การ์ดความแข็งแกร่ง การ์ดความแข็งแกร่ง
ฟื้นคืน 40 ความแข็งแกร่ง
1000
คริสตัลสีฟ้า
การ์ดทีม HBM การ์ดทีม HBM
เพิ่มโอกาสเข้า HBM 1 ครั้ง
1000
คริสตัลสีฟ้า
การ์ดสนามรบ การ์ดสนามรบ
เพิ่มจำนวน เข้าสนามรบพิศวง 1 ครั้ง
1000
คริสตัลสีฟ้า
ไอเทม ข้อมูลสินค้า ขาย
Work Hammer I Work Hammer I
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที
500
Mana
Work Hammer II Work Hammer II
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม.
1000
Mana
Work Hammer III Work Hammer III
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม.
2000
Mana
Work Hammer IV Work Hammer IV
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม.
6000
Mana
Work Hammer V Work Hammer V
ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน
12000
Mana
โทรโข่ง โทรโข่ง
ใช้สำหรับพูดคุยในช่องโลก
24000
Mana
ฮีโร่คริสตัล ฮีโร่คริสตัล
ใช้สำหรับว่าจ้างฮีโร่หรือรับ soulstone จากกิจกรรม Heroes Altar
150
Shards
การ์ด Cosmic Shrine การ์ด Cosmic Shrine
แลกเปลี่ยนสำหรับไอเทมตกแต่ง: Cosmic Shrine
1000
ดาว
การ์ด Lucent Shrine การ์ด Lucent Shrine
แลกเปลี่ยนสำหรับไอเทมตกแต่ง: Lucent Shrine
1000
ดาว
การ์ดรูปปั้นปีที่ 6 การ์ดรูปปั้นปีที่ 6
แลกเปลี่ยนสำหรับไอเทมตกแต่ง: รูปปั้นปีที่ 6
1000
ดาว
Blessed Wings Blessed Wings
ชุบชีวิตฮีโร่ที่ตายทั้งหมดและฟื้นคืน HP เต็มบนดินแดนลี้ลับ
10000
Mana
โทรโข่ง โทรโข่ง
ใช้สำหรับพูดคุยในช่องโลก
2000
Gold
Birthday Cake Birthday Cake
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี
2000
Gold
Festive Donut Festive Donut
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี
2000
Gold
Summer Ice Cream Summer Ice Cream
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรม Summer Chill Out
2000
Gold
Summer Cocktail Summer Cocktail
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรม Summer Chill Out
2000
Gold
Spooky Sweet Spooky Sweet
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
2000
Gold
Pumpkin Pop Pumpkin Pop
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
2000
Gold
Cackling Candy Cackling Candy
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
2000
Gold
Bat Bonbon Bat Bonbon
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
2000
Gold
Plump Corn Plump Corn
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมWinter Fest: Thanksgiving
2000
Gold
Juicy Apple Juicy Apple
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมWinter Fest: Thanksgiving
2000
Gold
Christmas Hat Christmas Hat
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมWinter Fest: กิจกรรมคริสมาสต์
2000
Gold
Christmas Glove Christmas Glove
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมWinter Fest: กิจกรรมคริสมาสต์
2000
Gold
Christmas Sock Christmas Sock
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมWinter Fest: กิจกรรมคริสมาสต์
2000
Gold
Christmas Scarf Christmas Scarf
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมWinter Fest: กิจกรรมคริสมาสต์
2000
Gold
Red Rose Red Rose
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมวันวาเลนไทน์
2000
Gold
Sweet Chocolate Sweet Chocolate
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมวันวาเลนไทน์
2000
Gold
Spring Flower Spring Flower
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Lucky Clover Lucky Clover
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
ไข่ลายดอกไม้ ไข่ลายดอกไม้
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
ไข่ลายดอกลิลลี่ ไข่ลายดอกลิลลี่
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
ม้าโยก ม้าโยก
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
หมีเท็ดดี้ หมีเท็ดดี้
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Jubilee Drink Jubilee Drink
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Orange Juice Orange Juice
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Joyful Trumpet Joyful Trumpet
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
บอลลูนคู่ บอลลูนคู่
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
ห่วงยาง ห่วงยาง
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่น
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Chrysanthemum Chrysanthemum
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Red Maple Red Maple
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
ไม้กวาดแม่มด ไม้กวาดแม่มด
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
หมวกแม่มด หมวกแม่มด
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Thanksgiving Turkey Thanksgiving Turkey
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Pilgrim Pilgrim's Hat
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Holiday Bells Holiday Bells
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Holiday Wreath Holiday Wreath
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Sweetie Balloon Sweetie Balloon
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
Love Letter Love Letter
(Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
หมอนปิคนิค หมอนปิคนิค
แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
เต็นท์ตั้งแคมป์ เต็นท์ตั้งแคมป์
แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
2000
Gold
กุญแจสีบรอนซ์ กุญแจสีบรอนซ์
ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ
1000
Gold
กุญแจสีเงิน กุญแจสีเงิน
ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ
2000
Gold
กุญแจสีทอง กุญแจสีทอง
ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ
3000
Gold
ไอเทม ข้อมูลสินค้า ขาย
Karmic Rock IV Karmic Rock IV
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
10000
Mana
Lv5 Revive Lv5 Revive
ให้สกิลรอง Lv5 : Revive
500
ดาว
Lv5 Heavy Blow Lv5 Heavy Blow
ให้สกิลรอง Lv5 : Heavy Blow
500
ดาว
Lv5 Revitalize Lv5 Revitalize
ให้สกิลรอง Lv5 : Revitalize
500
ดาว
Lv5 Scorch Lv5 Scorch
ให้สกิลรอง Lv5 : Scorch
500
ดาว
Lv5 Self Destruct Lv5 Self Destruct
ให้สกิลรอง Lv5 : Self Destruct
500
ดาว
Lv5 Deadly Strike Lv5 Deadly Strike
ให้สกิลรอง Lv5 : Deadly Strike
500
ดาว
Lv5 Flame Guard Lv5 Flame Guard
ให้สกิลรอง Lv5 : Flame Guard
500
ดาว
Lv5 Blade Shell Lv5 Blade Shell
ให้สกิลรอง Lv5 : Blade Shell
500
ดาว
Lv5 Scatter Lv5 Scatter
ให้สกิลรอง Lv5: Scatter
500
ดาว
Lv5 Slow Down Lv5 Slow Down
ให้สกิลรอง Lv5: Slow Down
500
ดาว
Lv5 Sprint Lv5 Sprint
ให้สกิลรอง Lv5: Sprint
500
ดาว
Lv5 Berserk Lv5 Berserk
ให้สกิลรอง Lv5: Berserk
500
ดาว
Lv5 Stone Skin Lv5 Stone Skin
ให้สกิลรอง Lv5: Stone Skin
500
ดาว
Lv5 War God Lv5 War God
ให้สกิลรอง Lv5: War God
500
ดาว
Lv5 Tenacity Lv5 Tenacity
ให้สกิลรอง Lv5: Tenacity
500
ดาว
Lv5 Life Drain Lv5 Life Drain
ให้สกิลรอง Lv5: Life Drain
500
ดาว
Lv5 Enlighten Lv5 Enlighten
ให้สกิลรอง Lv5: Enlighten
500
ดาว
Lv5 Bulwark Lv5 Bulwark
ให้สกิลรอง Lv5: Bulwark
500
ดาว
Unknown Unknown
Unknown
500
ดาว
Lv5 Corrode Lv5 Corrode
ให้สกิลรอง Lv5: Corrode
500
ดาว
Lv5 Heaven Lv5 Heaven's Wrath
ให้สกิลรอง Lv5: Heaven's Wrath
500
ดาว
Lv5 Condemnation Lv5 Condemnation
ให้สกิลรอง Lv5: Condemnation
500
ดาว
Lv5 Empower Lv5 Empower
ให้สกิลรอง Lv5: Empower
500
ดาว
Lv5 Sharpen Lv5 Sharpen
ให้สกิลรอง Lv5: Sharpen
500
ดาว
Fine Enchantment Chest Fine Enchantment Chest
รับสกิลอาวุธ Lv4 หรือ Lv5 แบบสุ่ม
2000
คริสตัลสีฟ้า
Lv5 Feint Lv5 Feint
ให้สกิลรอง Lv5: Feint
500
ดาว
Lv5 Brute Force Lv5 Brute Force
ให้สกิลรอง Lv5: Brute Force
500
ดาว
Lv 5 Iron Will Lv 5 Iron Will
ได้รับสกิล Lv5: Iron Will
500
ดาว
Lv5 Regenerate Lv5 Regenerate
ได้รับสกิล Lv5: Regenerate
500
ดาว
Lv5 Sacred Light Lv5 Sacred Light
ได้รับสกิล Lv5: Sacred Light
500
ดาว
Lv5 Unholy Pact Lv5 Unholy Pact
ได้รับสกิล Lv5: Unholy Pact
500
ดาว
Lv5 Zealous Drive Lv5 Zealous Drive
ได้รับสกิลรอง Lv5: Zealous Drive
500
ดาว
Lv5 Vital Boon Lv5 Vital Boon
ได้รับสกิล Lv5: Vital Boon
500
ดาว
Lv5 Sunder Lv5 Sunder
ได้รับสกิล Lv5: Sunder
500
ดาว
Lv5 Survival Lv5 Survival
ได้รับสกิล Lv5: Survival
500
ดาว
Lv5 Nimble Lv5 Nimble
ได้รับสกิล Lv5: Nimble
500
ดาว
Lv5 Brawler Lv5 Brawler's Favor
ได้รับสกิล Lv5: Brawler's Favor
500
ดาว
Lv5 Oracle Lv5 Oracle's Favor
ได้รับสกิล Lv5: Oracle's Favor
500
ดาว
Lv5 Saint Lv5 Saint's Favor
ได้รับสกิล Lv5: Saint's Favor.
500
ดาว
Lv5 Wicked Armor Lv5 Wicked Armor
ได้รับสกิล Lv5: Wicked Armor
500
ดาว
Lv5 Stealth Lv5 Stealth
ได้รับสกิล Lv5: Stealth.
500
ดาว
Lv5 Vigorous Fury Lv5 Vigorous Fury
ให้สกิลรอง Lv5: Vigorous Fury
500
ดาว
Lv5 Blade Dance Lv5 Blade Dance
ให้สกิลรอง Lv5: Blade Dance
500
ดาว
Lv5 Silent Cover Lv5 Silent Cover
ให้สกิลรอง Lv5: Silent Cover
500
ดาว
Lv5 True Piety Lv5 True Piety
ให้สกิลรอง Lv5: True Piety
500
ดาว
หินอัพเกรด หินอัพเกรด
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์
10000
Mana
การ์ดรีเฟรชสกินอาวุธ การ์ดรีเฟรชสกินอาวุธ
ฟรีการรีเฟรชสกิลอาวุธ 1 ครั้ง
1
Gold
Oracle Birthrock Oracle Birthrock
เพิ่ม Lv ของ Warden of Oracle จาก Forgotten Trial
1000
Gold
Saint Birthrock Saint Birthrock
เพิ่ม Lv ของ Warden of Saint จาก Forgotten Trial
1000
Gold
Brawler Birthrock Brawler Birthrock
เพิ่ม Lv ของ Warden of Brawler จาก Forgotten Trial
1000
Gold
Lv5 Holy Conviction Lv5 Holy Conviction
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Holy Conviction
50000
Gold
Accolade Tome Accolade Tome
ได้รับ 720 Accolade สำหรับ Medallion
50000
Gold
Lv5 Healing Ritual Lv5 Healing Ritual
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Healing Ritual
50000
Gold
Lv5 Hyper Strength Lv5 Hyper Strength
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Hyper Strength
50000
Gold
Lv5 Oracle Lv5 Oracle's Aid
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Oracle's Aid
50000
Gold
Lv5 Saint Lv5 Saint's Aid
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Saint's Aid
50000
Gold
Lv5 Brawler Lv5 Brawler's Aid
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Brawler's Aid
50000
Gold
Insignia Rune I Insignia Rune I
ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ
150
Shards
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9
1600
คริสตัลสีฟ้า
Igniting Stone Igniting Stone
ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ
1600
คริสตัลสีฟ้า
Zenith Stone Zenith Stone
ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)
1600
คริสตัลสีฟ้า
Apex Crystal Apex Crystal
ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)
6400
คริสตัลสีฟ้า
Sentinel Seal Sentinel Seal
วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar
5000
ดาว
Insignia Rune II Insignia Rune II
ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9
300
Shards
ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10
วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10
1800
คริสตัลสีฟ้า
การ์ดสกิลหลอมระดับสูง การ์ดสกิลหลอมระดับสูง
สุ่มสกิลหลอมระดับสูง 2 อันที่เลเวล 4-5
2000
คริสตัลสีฟ้า
Insignia Rune III Insignia Rune III
ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10.
450
Shards
Karmic Rock V Karmic Rock V
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
10000
Mana
Badge Talent ฉายา Badge Talent ฉายา
วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน
50
รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
Lv 5 Soul Healer Lv 5 Soul Healer
ให้สกิลรอง Lv5: Soul Healer
500
ดาว
Lv 5 Specter Lv 5 Specter's Instinct
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Specter's Instinct
50000
Gold
Karmic Rock VI Karmic Rock VI
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
10000
Mana
Lv5 Anti-Air Shot Lv5 Anti-Air Shot
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Anti-Air Shot
50000
Gold
Lv5 Fiery Comet Lv5 Fiery Comet
ให้สกิลรอง Lv5: Fiery Comet
500
ดาว
หินสัญญา หินสัญญา
ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny
12000
Mana
Karmic Rock I Karmic Rock I
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
10000
Mana
Karmic Rock II Karmic Rock II
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
10000
Mana
Karmic Rock III Karmic Rock III
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
10000
Mana
การ์ด รีเฟรช ความสามารถ การ์ด รีเฟรช ความสามารถ
รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง
500
ดาว
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6
1000
คริสตัลสีฟ้า
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7
1200
คริสตัลสีฟ้า
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8
1400
คริสตัลสีฟ้า
หีบความสามารถ Lv 5 หีบความสามารถ Lv 5
รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!
2000
คริสตัลสีฟ้า
วิวัฒนาการอัักษรโรมัน วิวัฒนาการอัักษรโรมัน
ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่
1000
Gold