ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 5

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
17 ลูกไฟดันเจี้ยน33 Shards990 ดาว
34 ลูกไฟดันเจี้ยน49 Shards1470 ดาว
51 ลูกไฟดันเจี้ยน84 Shards2460 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 5 - 1 12 ดาว + 5 Shards(37% )
8550Gold + 8550Mana
4275Gold 2075 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 2 12 ดาว + 5 Shards(38% )
8700Gold + 8700Mana
4350Gold 2050 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 3 12 ดาว + 5 Shards(39% )
8850Gold + 8850Mana
4425Gold 2050 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 4 12 ดาว + 6 Shards(34% )
9000Gold + 9000Mana
4500Gold 2050 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 5 13 ดาว + 6 Shards(35% )
9150Gold + 9150Mana
4575Gold 2365 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 6 13 ดาว + 6 Shards(36% )
9300Gold + 9300Mana
4650Gold 2365 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 7 13 ดาว + 6 Shards(37% )
9450Gold + 9450Mana
4725Gold 2365 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 8 13 ดาว + 6 Shards(38% )
9600Gold + 9600Mana
4800Gold 2330 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 9 13 ดาว + 6 Shards(39% )
9750Gold + 9750Mana
4875Gold 2330 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 10 14 ดาว + 6 Shards(40% )
9900Gold + 9900Mana
4950Gold 2512 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 11 14 ดาว + 6 Shards(41% )
10050Gold + 10050Mana
5025Gold 2757 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 12 14 ดาว + 6 Shards(42% )
10200Gold + 10200Mana
5100Gold 2727 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 13 14 ดาว + 6 Shards(43% )
10350Gold + 10350Mana
5175Gold 2612 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 14 14 ดาว + 7 Shards(38% )
10500Gold + 10500Mana
5250Gold 2902 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 15 15 ดาว + 7 Shards(39% )
10650Gold + 10650Mana
5325Gold 2992 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 16 6 ดาว + 16 Shards(30% )
1800Gold + 1800Mana
900Gold 2545 การบูชายัญ
Dungeon 5 - 17 6 ดาว + 17 Shards(30% )
2000Gold + 2000Mana
1000Gold 2892 การบูชายัญ