ตึก: โคลอสเซียม

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

โคลอสเซียม


เข้าร่วมต่อสู้ใน อารีน่า เพื่อให้มีอันดับอยู่ในตารางการจัดอันดับและรับรางวัลพิเศษ มากมาย!

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดต้นทุนการผลิต
โคลอสเซียม300053x3 10 น่อย5000Mana

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Arena - แลก Arena สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
1.สร้างและเลือกทีมของคุณทำการต่อสู้กับทีมผู้เล่นอื่นๆได้ 2.ผู้เล่นที่ทำลายแท่นคริสตัสของอีกฝ่ายได้ก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ 3.ทุกวันอารีน่าจะปิดเวลา 23:50น.-00:10น. 4.แต่ละซีซันอารีน่าจะมีเวลา 1 สัปดาห์ 5.ในแต่ละซีซันผู้เล่นทุกคนจะถูกจัดอันดับในตารางอันดับโลก และในอันดับยศที่ตนเองอยู่ 6.คุณสามารถใช้การ์ดอารีน่าสูงสุด 10 ใบต่อ 1 วัน

1.ทุกครั้งที่ทำการต่อสู้ในอารีน่าไม่ว่าแพ้หรือชนะ จะประเมินการได้รับรางวัลจากอันดับโลกในอารีน่าก่อนเข้าต่อสู้ 2.หลังซีซันนี้สิ้นสุด ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามในอันดับโลกของอารีน่า 3.รางวัลในซีซันที่แล้วสามารถรับได้ก่อนในซีซันนี้จะสิ้นสุดลง 4.ยิ่งอันดับโลกของคุณติดอันดับต้นๆมากเท่าไร่ รางวัลยิ่งสูง
การ์ดอารีน่า - เพิ่มโอกาส 1 ครั้ง ในการต่อสู้ในอารีน่า

อารีน่า รางวัล

อันดับ รางวัล
ชนะ
รางวัล
พ่ายแพ้
รางวัลซีซั
1 8000ดาว 1600ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
2 5500ดาว 1100ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
3 4500ดาว 900ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
4 3700ดาว 800ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
5 3000ดาว 700ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
6 2500ดาว 600ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
11 2000ดาว 500ดาว 180000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
21 1750ดาว 440ดาว 150000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
51 1520ดาว 380ดาว 120000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
101 1360ดาว 340ดาว 100000ดาว + 600การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
201 1200ดาว 300ดาว 90000ดาว + 550การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
301 1080ดาว 270ดาว 80000ดาว + 500การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
501 960ดาว 240ดาว 70000ดาว + 450การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
801 840ดาว 210ดาว 60000ดาว + 400การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
1501 540ดาว 180ดาว 50000ดาว + 350การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
3001 480ดาว 160ดาว 45000ดาว + 300การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
6001 420ดาว 140ดาว 40000ดาว + 260การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
15001 360ดาว 120ดาว 35000ดาว + 220การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
50001 200ดาว 100ดาว 30000ดาว + 180การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
120001 180ดาว 90ดาว 25000ดาว + 150การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
250001 160ดาว 80ดาว 20000ดาว + 120การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
500001 140ดาว 70ดาว 15000ดาว + 100การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ