ฮีโร่: Rowdy Rascals

Rowdy Rascals

Rowdy Rascals Rowdy Rascals

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:320053440103040
โจมตี โจมตี:21519333153
ATK SPD ATK SPD:900900900
MOV SPD MOV SPD:275290290
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:162213308
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์All-out Mischief
แต่ก่อนพวกเขายังเป็นเด็กไร้เดียงสาที่ใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดา แต่เมื่อสงครามทำลายทุกอย่างไป พวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด
  • All-out Mischief
  • ฮีโร่ Totem
  • Rowdy Rascals
  • Rowdy Rascals วิวัฒนาการ 1
  • Rowdy Rascals วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1 วินาที และสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
2/152000 (100 Shards)117156195
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1 วินาที และสร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
3/1510000 (500 Shards)176234293
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1 วินาที และสร้างความเสียหาย 200% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
4/1530000 (1500 Shards)234312390
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 260% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
5/1570000 (3500 Shards)293390488
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 320% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
6/15120000 (6000 Shards)351468585
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 380% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
7/15200000 (10000 Shards)410546683
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 440% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
8/15500000 (25000 Shards)468624780
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 510% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
9/15800000 (40000 Shards)527702878
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 590% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
10/151600000 (80000 Shards)585780975
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 680% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 700% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 740% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 780% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 820% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 860% ของพลังโจมตี (คูลดาวน์ 4 วินาที มีการฟื้นฟูพลังงานรวดเร็ว) เมื่อโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะเรียก Shield Rascal หรือ Blade Rascal ออกมา 8 วินาที (คูลดาวน์:8 วินาที) เมื่อ Shield Rascal ออกมา ฮีโร่นี้จะสะท้อน 80% ของความเสียหายทั้งหมด 5 วินาที และฟื้นฟู HP เท่ากับ 1600% ของพลังโจมตี Shield Rascal หรือเมื่อ Blade Rascal ออกมา จะเพิ่มพลังโจมตีให้ฮีโร่ 100% 6 วินาที
ระดับหมายเหตุ
1Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1 วินาที และสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี
2Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1 วินาที และสร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี
3Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1 วินาที และสร้างความเสียหาย 200% ของพลังโจมตี
4Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 260% ของพลังโจมตี
5Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 320% ของพลังโจมตี
6Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 380% ของพลังโจมตี
7Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 1.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 440% ของพลังโจมตี
8Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 510% ของพลังโจมตี
9Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 590% ของพลังโจมตี
10Slingshot Captain จะสาปศัตรูรอบๆให้เป็นหิน 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 680% ของพลังโจมตี
Rowdy Rascals
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
132002152755
2344023027511
3368024527516
4392026027522
5416027527527
6440029027533
7464030527538
8488032027543
9512033527549
10536035027554
11560036527560
12584038027565
13608039527571
14632041027576
15656042527581
16680044027587
17704045527592
18728047027598
197520485275103
207760500275109
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
10960715280109
2111200730280115
2211440745280120
2311680760280125
2411920775280131
2512160790280136
2612400805280142
2712640820280147
2812880835280153
2913120850280158
3013360865280164
3113600880280169
3213840895280175
3314080910280180
3414320925280185
3514560940280191
3614800955280196
3715040970280202
3815280985280207
39155201000280213
40157601015280218
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
189601230285219
41192001245285225
42194401260285230
43196801275285236
44199201290285241
45201601305285247
46204001320285252
47206401335285258
48208801350285263
49211201365285269
50213601380285274
51216001395285280
52218401410285285
53220801425285291
54223201440285296
55225601455285302
56228001470285307
57230401485285313
58232801500285318
59235201515285324
60237601530285329
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
269601745290331
61272001760290336
62274401775290342
63276801790290347
64279201805290353
65281601820290358
66284001835290364
67286401850290369
68288801865290375
69291201880290380
70293601895290386
71296001910290391
72298401925290397
73300801940290402
74303201955290408
75305601970290413
76308001985290419
77310402000290424
78312802015290430
79315202030290435
80317602045290441
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
349602260295443
81352002275295449
82354402290295454
83356802305295460
84359202320295465
85361602335295471
86364002350295476
87366402365295482
88368802380295487
89371202395295493
90373602410295499
91376002425295504
92378402440295510
93380802455295515
94383202470295521
95385602485295526
96388002500295532
97390402515295537
98392802530295543
99395202545295548
100397602560295554
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
429602775300557
101432002790300562
102434402805300568
103436802820300573
104439202835300579
105441602850300585
106444002865300590
107446402880300596
108448802895300601
109451202910300607
110453602925300612
111456002940300618
112458402955300623
113460802970300629
114463202985300635
115465603000300640
116468003015300646
117470403030300651
118472803045300657
119475203060300662
120477603075300668
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
509603290305671
121512003305305677
122514403320305683
123516803335305688
124519203350305694
125521603365305699
126524003380305705
127526403395305710
128528803410305716
129531203425305722
130533603440305727
131536003455305733
132538403470305738
133540803485305744
134543203500305750
135545603515305755
136548003530305761
137550403545305766
138552803560305772
139555203575305778
140557603590305783
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
589603805310787
141592003820310793
142594403835310798
143596803850310804
144599203865310810
145601603880310815
146604003895310821
147606403910310826
148608803925310832
149611203940310838
150613603955310843
151616003970310849
152618403985310855
153620804000310860
154623204015310866
155625604030310871
156628004045310877
157630404060310883
158632804075310888
159635204090310894
160637604105310900
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
669604320315904
161672004335315910
162674404350315915
163676804365315921
164679204380315927
165681604395315932
166684004410315938
167686404425315944
168688804440315949
169691204455315955
170693604470315961
171696004485315966
172698404500315972
173700804515315977
174703204530315983
175705604545315989
176708004560315994
1777104045753151000
1787128045903151006
1797152046053151011
1807176046203151017
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7496048353201022
1817520048503201028
1827544048653201033
1837568048803201039
1847592048953201045
1857616049103201050
1867640049253201056
1877664049403201062
1887688049553201067
1897712049703201073
1907736049853201079
1917760050003201084
1927784050153201090
1937808050303201096
1947832050453201101
1957856050603201107
1967880050753201113
1977904050903201119
1987928051053201124
1997952051203201130
2007976051353201136
Rowdy Rascals
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
15344019332907
253800194829014
354160196329020
454520197829027
554880199329034
655240200829041
755600202329048
855960203829054
956320205329061
1056680206829068
1157040208329075
1257400209829082
1357760211329089
1458120212829095
15584802143290102
16588402158290109
17592002173290116
18595602188290123
19599202203290129
20602802218290136
21606402233290143
22610002248290150
23613602263290157
24617202278290163
25620802293290170
26624402308290177
27628002323290184
28631602338290191
29635202353290198
30638802368290204
31642402383290211
32646002398290218
33649602413290225
34653202428290232
35656802443290238
36660402458290245
37664002473290252
38667602488290259
39671202503290266
40674802518290272
41678402533290279
42682002548290286
43685602563290293
44689202578290300
45692802593290307
46696402608290313
47700002623290320
48703602638290327
49707202653290334
50710802668290341
51714402683290347
52718002698290354
53721602713290361
54725202728290368
55728802743290375
56732402758290381
57736002773290388
58739602788290395
59743202803290402
60746802818290409
61750402833290415
62754002848290422
63757602863290429
64761202878290436
65764802893290443
66768402908290450
67772002923290456
68775602938290463
69779202953290470
70782802968290477
71786402983290484
72790002998290490
73793603013290497
74797203028290504
75800803043290511
76804403058290518
77808003073290524
78811603088290531
79815203103290538
80818803118290545
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
863603419295547
81867203434295554
82870803449295561
83874403464295568
84878003479295574
85881603494295581
86885203509295588
87888803524295595
88892403539295602
89896003554295609
90899603569295616
91903203584295622
92906803599295629
93910403614295636
94914003629295643
95917603644295650
96921203659295657
97924803674295663
98928403689295670
99932003704295677
100935603719295684
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
980404020300687
101984004035300694
102987604050300700
103991204065300707
104994804080300714
105998404095300721
1061002004110300728
1071005604125300735
1081009204140300742
1091012804155300748
1101016404170300755
1111020004185300762
1121023604200300769
1131027204215300776
1141030804230300783
1151034404245300790
1161038004260300797
1171041604275300803
1181045204290300810
1191048804305300817
1201052404320300824
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1097204621305827
1211100804636305834
1221104404651305841
1231108004666305848
1241111604681305855
1251115204696305862
1261118804711305869
1271122404726305876
1281126004741305882
1291129604756305889
1301133204771305896
1311136804786305903
1321140404801305910
1331144004816305917
1341147604831305924
1351151204846305931
1361154804861305938
1371158404876305945
1381162004891305951
1391165604906305958
1401169204921305965
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1214005222310969
1411217605237310976
1421221205252310983
1431224805267310990
1441228405282310997
14512320052973101004
14612356053123101011
14712392053273101018
14812428053423101024
14912464053573101031
15012500053723101038
15112536053873101045
15212572054023101052
15312608054173101059
15412644054323101066
15512680054473101073
15612716054623101080
15712752054773101087
15812788054923101094
15912824055073101101
16012860055223101108
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
13308058233151112
16113344058383151119
16213380058533151126
16313416058683151133
16413452058833151140
16513488058983151147
16613524059133151154
16713560059283151161
16813596059433151168
16913632059583151175
17013668059733151182
17113704059883151188
17213740060033151195
17313776060183151202
17413812060333151209
17513848060483151216
17613884060633151223
17713920060783151230
17813956060933151237
17913992061083151244
18014028061233151251
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
14476064243201256
18114512064393201263
18214548064543201270
18314584064693201277
18414620064843201284
18514656064993201291
18614692065143201298
18714728065293201305
18814764065443201312
18914800065593201319
19014836065743201326
19114872065893201333
19214908066043201340
19314944066193201347
19414980066343201354
19515016066493201361
19615052066643201368
19715088066793201375
19815124066943201382
19915160067093201389
20015196067243201396
Rowdy Rascals
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
111200037552908
2112540377029016
3113080378529024
4113620380029032
5114160381529041
6114700383029049
7115240384529057
8115780386029065
9116320387529073
10116860389029081
11117400390529089
12117940392029097
131184803935290105
141190203950290114
151195603965290122
161201003980290130
171206403995290138
181211804010290146
191217204025290154
201222604040290162
211228004055290170
221233404070290178
231238804085290187
241244204100290195
251249604115290203
261255004130290211
271260404145290219
281265804160290227
291271204175290235
301276604190290243
311282004205290251
321287404220290260
331292804235290268
341298204250290276
351303604265290284
361309004280290292
371314404295290300
381319804310290308
391325204325290316
401330604340290324
411336004355290333
421341404370290341
431346804385290349
441352204400290357
451357604415290365
461363004430290373
471368404445290381
481373804460290389
491379204475290397
501384604490290406
511390004505290414
521395404520290422
531400804535290430
541406204550290438
551411604565290446
561417004580290454
571422404595290462
581427804610290470
591433204625290479
601438604640290487
611444004655290495
621449404670290503
631454804685290511
641460204700290519
651465604715290527
661471004730290535
671476404745290543
681481804760290552
691487204775290560
701492604790290568
711498004805290576
721503404820290584
731508804835290592
741514204850290600
751519604865290608
761525004880290616
771530404895290625
781535804910290633
791541204925290641
801546604940290649
811552004955290657
821557404970290665
831562804985290673
841568205000290681
851573605015290689
861579005030290698
871584405045290706
881589805060290714
891595205075290722
901600605090290730
911606005105290738
921611405120290746
931616805135290754
941622205150290762
951627605165290771
961633005180290779
971638405195290787
981643805210290795
991649205225290803
1001654605240290811
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1744205842300817
1011749605857300825
1021755005872300833
1031760405887300841
1041765805902300849
1051771205917300858
1061776605932300866
1071782005947300874
1081787405962300882
1091792805977300890
1101798205992300898
1111803606007300907
1121809006022300915
1131814406037300923
1141819806052300931
1151825206067300939
1161830606082300947
1171836006097300956
1181841406112300964
1191846806127300972
1201852206142300980
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1941806744305983
1211947206759305992
12219526067743051000
12319580067893051008
12419634068043051016
12519688068193051024
12619742068343051033
12719796068493051041
12819850068643051049
12919904068793051057
13019958068943051065
13120012069093051073
13220066069243051082
13320120069393051090
13420174069543051098
13520228069693051106
13620282069843051114
13720336069993051123
13820390070143051131
13920444070293051139
14020498070443051147
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
21394076463101151
14121448076613101159
14221502076763101168
14321556076913101176
14421610077063101184
14521664077213101192
14621718077363101200
14721772077513101209
14821826077663101217
14921880077813101225
15021934077963101233
15121988078113101242
15222042078263101250
15322096078413101258
15422150078563101266
15522204078713101274
15622258078863101283
15722312079013101291
15822366079163101299
15922420079313101307
16022474079463101316
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
23370085483151320
16123424085633151328
16223478085783151337
16323532085933151345
16423586086083151353
16523640086233151361
16623694086383151370
16723748086533151378
16823802086683151386
16923856086833151394
17023910086983151403
17123964087133151411
17224018087283151419
17324072087433151427
17424126087583151436
17524180087733151444
17624234087883151452
17724288088033151460
17824342088183151469
17924396088333151477
18024450088483151485
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
25346094503201490
18125400094653201498
18225454094803201507
18325508094953201515
18425562095103201523
18525616095253201531
18625670095403201540
18725724095553201548
18825778095703201556
18925832095853201565
19025886096003201573
19125940096153201581
19225994096303201589
19326048096453201598
19426102096603201606
19526156096753201614
19626210096903201622
19726264097053201631
19826318097203201639
19926372097353201647
20026426097503201656
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Rowdy Rascals x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Rowdy Rascals x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Rowdy Rascals x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Rowdy Rascals x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Rowdy Rascals x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Snow Troupe
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Snow Troupe
Snow Troupe
เมื่อได้รับสกินของ Rowdy Rascals แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 พวกเขาแสดงต่อไปด้วยความตั้งใจ จนกว่าหิมะจะละลาย400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Snow Troupe - นำไปแลกสกินของ Rowdy Rascals ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Rainbow Islands
Rainbow Islands
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
หมู่เกาะเรนโบว์ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรลึกของนาร์เซีย เป็นสวรรค์เขตร้อนที่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดและสายรุ้ง ตำนานเล่าว่าชาวพื้นเมืองคนแรกที่มาจากดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและความขัดแย้ง โชคดีที่การเดินทางยากลำบากของพวกเขาได้ไม่เสียเปล่า เมื่อค้นพบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับพวกเขาผู้บุกเบิกเหล่านี้จึงตั้งรากฐานและเจริญรุ่งเรืองบนชายฝั่งอันเงียบสงบของเกาะ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
สำหรับส่วนใหญ่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ชีวิตแบบอิสระ ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นแบบแผนมา เมื่อหมู่เกาะมีผู้เข้าคนท่องเที่ยวมากขึ้น เร็วๆนี้ด้วยข่าวลือกระจายไปทั่วแผ่นดินใหญ่ ว่ามีชนเผ่าที่มีอำนาจลึกลับซ่อนตัวอยู่บนเกาะ หลายคนมาเพื่อสำรวจ แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ จนกระทั่งเรื่องซาลง นักสำรวจบางคนเลือกที่จะอยู่บนเกาะนี้ต่อ และมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
สงครามที่เกิดขึ้นในนาร์เซียไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนชาวเกาะแม้แต่น้อย แต่หารู้ไม่ อยู่มาวันหนึ่งทะเลกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่แรงพอที่จะผลักเทพมารีนออกจากบ้านใต้น้ำของเธอจนเกยตื้นบนฝั่ง พวกชาวเกาะได้ค้นพบว่ามีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งในทะเลใต้พวกเขา พวกเขาไม่สามารถละเลยความขัดแย้งที่ใกล้เข้ามาได้ เป็นครั้งแรกที่ชาวเกาะเรนโบว์เตรียมพร้อมที่จะปกป้องบ้านและเพื่อนบ้านของพวกเขา 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Rowdy Rascals + Landwalker + หนูน้อยคริสต์มาส + ซานตาคลอส + Snowzilla + เทพมารีน + Succubus + Triton
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Captain
Captain's Mask
ผู้ที่สวมใส่หน้ากากนี้จะได้รับพลังในการปลุกขวัญเหล่าทหาร ซึ่งสามารถพลิกสถานการณ์การต่อสู้ได้เลยทีเดียว

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

สัตว์

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
0
1
1
0
0

แฟนศิลปะของฮีโร่

อัปโหลดของคุณ fanart

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Rowdy Rascals - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rowdy Rascals --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Rowdy Rascals Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์