ตึก: Magic Tower

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Magic Tower


หอคอยที่ผ่านการอัพเกรดเวอร์ชั่น ระดับ 10 นั้น สามารถโจมตีหลายเป้าหมายได้ครั้งเดียว

HPโจมตีระยะการโจมตีMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
Magic Towerระดับ 190002101710%3x3 12 ชั่วโมง 140000Gold
Magic Towerระดับ 2110002551720%3x3 14 ชั่วโมง 190000Gold
Magic Towerระดับ 3
(Town Hall x 9)
130003001830%3x3 16 ชั่วโมง 260000Gold
Magic Towerระดับ 4150003451840%3x3 20 ชั่วโมง 350000Gold
Magic Towerระดับ 5170003901950%3x3 24 ชั่วโมง 450000Gold
Magic Towerระดับ 6
(Town Hall x 12)
190004351960%3x32 วันก่อน 650000Gold
Magic Towerระดับ 7210004802070%3x34 วันก่อน 900000Gold
Magic Towerระดับ 8230005252080%3x38 วันก่อน 1200000Gold
Magic Towerระดับ 9
(Town Hall x 15)
250005702190%3x312 วันก่อน 1500000Gold
Magic Towerระดับ 102700061521100%3x316 วันก่อน 1800000Gold
Magic Towerระดับ 114000066022110%3x320 วันก่อน 2100000Gold
ระดับ 12
(Town Hall x 18)
6000070522120%3x324 วันก่อน 2400000Gold
ระดับ 138000075022130%3x328 วันก่อน 2800000Gold
ระดับ 1410000079523140%3x332 วันก่อน 3200000Gold
ระดับ 15
(Town Hall x 21)
12000084023150%3x336 วันก่อน 3600000Gold
ทั้งหมด 185 วันก่อน 14 ชั่วโมง 21540000 Gold

กองทหารรักษาการณ์

สำหรับแต่ละระดับตัวอักษรอย่างเราได้รับคำขู่แบบนี้หนึ่งประสบการณ์ประเด็นของกองทัพได้บอกนะ อีกคะแนนได้รับเกียรติมอบไว้ซึ่ง..สำหรับทักษะได้ พรสวรรค์และประดับอย่างที่การศึกษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเบอร์ของกระจุย
ระดับ ความสามารถ12345678910
EXP:13690183356629106020953728???
หมายเหตุ: ระดับ EXP:
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 10% 1 50
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 20% 2 140
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 30% 3 300
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 40% 4 650
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 50% 5 1200
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 60% 6 2200
เพิ่มค่า ATK SPD ถึง 70% 7 3800
มีโอกาสถึง 10% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 1 50
มีโอกาสถึง 15% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 2 140
มีโอกาสถึง 20% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 3 300
มีโอกาสถึง 25% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 4 650
มีโอกาสถึง 30% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 5 1200
มีโอกาสถึง 35% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 6 2200
มีโอกาสถึง 40% ที่จะก่อให้เกิดสภาวะ coma ไปยังเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 7 3800
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 1 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 5% 1 50
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 2 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 10% 2 140
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 3 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 15% 3 300
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 4 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 20% 4 650
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 5 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 25% 5 1200
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 6 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 30% 6 2200
เพิ่มพลังในการโจมตีเป้าหมายโดย 7 และ ค่า DMG เพิ่มขึ้น ถึง 35% 7 3800

ยิ่งไปกว่านั้น

หอคอยสังเกตการณ์
Arrow Tower
หอปืนใหญ่