ตึก: กำแพง

กำแพง - แนวป้องกันด่านแรกของคุณ วางแนวป้องกันอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อขัดขวางการเข้าโจมตีของศัตรู

ระดับ พื้นที่ว่างอัพเกรดHP
กำแพง ระดับ 1 1 2 x 240เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค4400
กำแพง ระดับ 2 2 2 x 2100เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค5200
กำแพง ระดับ 3 3 2 x 2400เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค5800
กำแพง ระดับ 4 4 2 x 2900เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค6800
กำแพง ระดับ 5 5 2 x 21900เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค7800
กำแพง ระดับ 6 6 2 x 23200เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค9000
กำแพง ระดับ 7 7 2 x 25900เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค10600
กำแพง ระดับ 8 8 2 x 211300เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค12200
กำแพง ระดับ 9 9 2 x 217600เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค14200
กำแพง ระดับ 10 10 2 x 230200เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค16400
กำแพง ระดับ 11 11 2 x 286000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค19000
กำแพง ระดับ 12 12 2 x 2150000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค22000
กำแพง ระดับ 13 13 2 x 2173000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค25400
กำแพง ระดับ 14 14 2 x 2198000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค29400
กำแพง ระดับ 15 15 2 x 2227000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค34000