ไอเทม | เหรียญตรา Blade Dance I - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 15% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 10% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)

เหรียญตรา Blade Dance I

เหรียญตรา Blade Dance I
ระดับ 1
เหรียญตรา Blade Dance I
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 15% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 10% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า