ขุมทรัพย์

ขุมทรัพย์
ไอเทม จำนวน โอกาส:
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 23.81%
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 2 4.76%
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 4.76%
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 2 0.95%
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 2.38%
กล่องเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 2.38%
กล่องเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 1.52%
กล่องเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 0.57%
กุญแจสีเงิน - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 1 9.52%
กุญแจสีเงิน - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 2 1.9%
กุญแจสีเงิน - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 2 - 3 1.9%
กุญแจสีทอง - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 1 1.43%
กุญแจสีทอง - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 2 0.48%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า 1 9.52%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า 2 1.9%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า 2 - 3 1.9%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า 2 - 4 1.9%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 1 4.76%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 2 0.95%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 2 - 3 0.95%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 2 - 4 0.95%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง S - รับ 10 คริสตัลสีแดง 1 9.52%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง S - รับ 10 คริสตัลสีแดง 2 1.9%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง S - รับ 10 คริสตัลสีแดง 2 - 3 1.9%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง S - รับ 10 คริสตัลสีแดง 2 - 4 1.9%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 1 4.76%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 2 0.95%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 2 - 3 0.95%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 2 - 4 0.95%