ฮีโร่: ราชินีนก

ราชินีนก

ราชินีนก ราชินีนก

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:20002790054150
โจมตี โจมตี:18014362421
ATK SPD ATK SPD:150015001500
MOV SPD MOV SPD:190220220
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:148184261
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย ProphetRevitalizeกรุณาเลือก พรสวรรค์ขนนกเริงระบำ
ราชินีนกกำเนิดมาจากครอบครัวเทพที่สามารถบินได้ เธอเกิดมาเพื่อที่จะมาคุ้มครองดินแดนของเธอ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีความสับสนในตัวเองเช่นเดียวกัน ระหว่างหน้าที่ และ ความเป็นอิสระ
  • ขนนกเริงระบำ
  • ฮีโร่ Totem
  • ราชินีนก
  • ราชินีนก วิวัฒนาการ 1
  • ราชินีนก วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
DMG 100% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 10% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
2/152000 (100 Shards)117156195
DMG 110% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 15% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
3/1510000 (500 Shards)176234293
DMG 120% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 20% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
4/1530000 (1500 Shards)234312390
DMG 130% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 25% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
5/1570000 (3500 Shards)293390488
DMG 140% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 30% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
6/15120000 (6000 Shards)351468585
DMG 150% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 35% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
7/15200000 (10000 Shards)410546683
DMG 160% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 40% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
8/15500000 (25000 Shards)468624780
DMG 180% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 45% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
9/15800000 (40000 Shards)527702878
DMG 200% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 50% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
10/151600000 (80000 Shards)585780975
DMG 220% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม ลดค่าการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตี โดย 55% เป็นเวลา 3 วินาที มี Lv 5 Revitalize ติดตัวมา และ กู้คืนพลังงาน ได้อย่างรวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้างความเสียหาย 240% ไปยัง 4 เป้าหมาย ลดพลังโจมตี ความเร็วโจมตี และลดความเร็วเคลื่อนที่ 60% เป็นเวลา 3 วินาที ฮีโร่นี้มี Lv 5 Revitalize และฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้างความเสียหาย 280% ไปยัง 4 เป้าหมาย ลดพลังโจมตี ความเร็วโจมตี และลดความเร็วเคลื่อนที่ 65% เป็นเวลา 3 วินาที ฮีโร่นี้มี Lv 5 Revitalize และฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้างความเสียหาย 320% ไปยัง 4 เป้าหมาย ลดพลังโจมตี ความเร็วโจมตี และลดความเร็วเคลื่อนที่ 70% เป็นเวลา 3 วินาที ฮีโร่นี้มี Lv 5 Revitalize และฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้างความเสียหาย 360% ไปยัง 4 เป้าหมาย ลดพลังโจมตี ความเร็วโจมตี และลดความเร็วเคลื่อนที่ 75% เป็นเวลา 3 วินาที ฮีโร่นี้มี Lv 5 Revitalize และฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้างความเสียหาย 400% ไปยัง 4 เป้าหมาย ลดพลังโจมตี ความเร็วโจมตี และลดความเร็วเคลื่อนที่ 80% เป็นเวลา 3 วินาที ฮีโร่นี้มี Lv 5 Revitalize และฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว คูลดาวน์: 2 วินาที
ระดับหมายเหตุ
1สร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 10% เป็นเวลา 3 วินาที
2สร้างความเสียหาย 110% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 15% เป็นเวลา 3 วินาที
3สร้างความเสียหาย 120% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 20% เป็นเวลา 3 วินาที
4สร้างความเสียหาย 130% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 25% เป็นเวลา 3 วินาที
5สร้างความเสียหาย 140% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 30% เป็นเวลา 3 วินาที
6สร้างความเสียหาย 150% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 35% เป็นเวลา 3 วินาที
7สร้างความเสียหาย 160% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 40% เป็นเวลา 3 วินาที
8สร้างความเสียหาย 180% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 45% เป็นเวลา 3 วินาที
9สร้างความเสียหาย 200% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 50% เป็นเวลา 3 วินาที
10สร้างความเสียหาย 220% ไปยัง 3 ศัตรูแบบสุ่ม, ลดค่า ATK, ATK SPD, และ MOV SPD ของพวกเค้า โดย 55% เป็นเวลา 3 วินาที
ราชินีนก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
120001801905
2210018819010
3220019619015
4230020419020
5240021219025
6250022019030
7260022819035
8270023619040
9280024419045
10290025219050
11300026019055
12310026819059
13320027619064
14330028419069
15340029219074
16350030019079
17360030819084
18370031619089
19380032419094
20390033219099
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
5900512200100
216000520200105
226100528200110
236200536200115
246300544200120
256400552200125
266500560200130
276600568200135
286700576200140
296800584200145
306900592200150
317000600200155
327100608200160
337200616200165
347300624200170
357400632200175
367500640200180
377600648200185
387700656200190
397800664200195
407900672200200
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
9900852210203
4110000860210208
4210100868210213
4310200876210218
4410300884210223
4510400892210228
4610500900210233
4710600908210238
4810700916210243
4910800924210248
5010900932210253
5111000940210258
5211100948210263
5311200956210269
5411300964210274
5511400972210279
5611500980210284
5711600988210289
5811700996210294
59118001004210299
60119001012210304
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
139001192220307
61140001200220312
62141001208220318
63142001216220323
64143001224220328
65144001232220333
66145001240220338
67146001248220343
68147001256220348
69148001264220353
70149001272220359
71150001280220364
72151001288220369
73152001296220374
74153001304220379
75154001312220384
76155001320220389
77156001328220394
78157001336220400
79158001344220405
80159001352220410
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
179001532230414
81180001540230419
82181001548230425
83182001556230430
84183001564230435
85184001572230440
86185001580230445
87186001588230450
88187001596230456
89188001604230461
90189001612230466
91190001620230471
92191001628230476
93192001636230482
94193001644230487
95194001652230492
96195001660230497
97196001668230502
98197001676230507
99198001684230513
100199001692230518
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
219001872240523
101220001880240529
102221001888240534
103222001896240539
104223001904240544
105224001912240550
106225001920240555
107226001928240560
108227001936240565
109228001944240570
110229001952240576
111230001960240581
112231001968240586
113232001976240591
114233001984240597
115234001992240602
116235002000240607
117236002008240612
118237002016240618
119238002024240623
120239002032240628
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
259002212250635
121260002220250640
122261002228250645
123262002236250651
124263002244250656
125264002252250661
126265002260250666
127266002268250672
128267002276250677
129268002284250682
130269002292250688
131270002300250693
132271002308250698
133272002316250703
134273002324250709
135274002332250714
136275002340250719
137276002348250725
138277002356250730
139278002364250735
140279002372250740
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
299002552260748
141300002560260754
142301002568260759
143302002576260764
144303002584260770
145304002592260775
146305002600260780
147306002608260786
148307002616260791
149308002624260796
150309002632260802
151310002640260807
152311002648260812
153312002656260818
154313002664260823
155314002672260828
156315002680260834
157316002688260839
158317002696260844
159318002704260850
160319002712260855
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
339002892270864
161340002900270869
162341002908270875
163342002916270880
164343002924270886
165344002932270891
166345002940270896
167346002948270902
168347002956270907
169348002964270913
170349002972270918
171350002980270923
172351002988270929
173352002996270934
174353003004270940
175354003012270945
176355003020270950
177356003028270956
178357003036270961
179358003044270967
180359003052270972
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
369003232280982
181370003240280987
182371003248280993
183372003256280998
1843730032642801004
1853740032722801009
1863750032802801015
1873760032882801020
1883770032962801026
1893780033042801031
1903790033122801037
1913800033202801042
1923810033282801047
1933820033362801053
1943830033442801058
1953840033522801064
1963850033602801069
1973860033682801075
1983870033762801080
1993880033842801086
2003890033922801091
ราชินีนก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
12790014362206
228050144422013
328200145222019
428350146022026
528500146822032
628650147622039
728800148422045
828950149222051
929100150022058
1029250150822064
1129400151622071
1229550152422077
1329700153222083
1429850154022090
1530000154822096
16301501556220103
17303001564220109
18304501572220116
19306001580220122
20307501588220128
21309001596220135
22310501604220141
23312001612220148
24313501620220154
25315001628220161
26316501636220167
27318001644220173
28319501652220180
29321001660220186
30322501668220193
31324001676220199
32325501684220206
33327001692220212
34328501700220218
35330001708220225
36331501716220231
37333001724220238
38334501732220244
39336001740220250
40337501748220257
41339001756220263
42340501764220270
43342001772220276
44343501780220283
45345001788220289
46346501796220295
47348001804220302
48349501812220308
49351001820220315
50352501828220321
51354001836220328
52355501844220334
53357001852220340
54358501860220347
55360001868220353
56361501876220360
57363001884220366
58364501892220372
59366001900220379
60367501908220385
61369001916220392
62370501924220398
63372001932220405
64373501940220411
65375001948220417
66376501956220424
67378001964220430
68379501972220437
69381001980220443
70382501988220450
71384001996220456
72385502004220462
73387002012220469
74388502020220475
75390002028220482
76391502036220488
77393002044220495
78394502052220501
79396002060220507
80397502068220514
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
425502320230518
81427002328230525
82428502336230531
83430002344230538
84431502352230544
85433002360230551
86434502368230557
87436002376230564
88437502384230570
89439002392230577
90440502400230583
91442002408230589
92443502416230596
93445002424230602
94446502432230609
95448002440230615
96449502448230622
97451002456230628
98452502464230635
99454002472230641
100455502480230648
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
483502732240653
101485002740240660
102486502748240666
103488002756240673
104489502764240679
105491002772240686
106492502780240693
107494002788240699
108495502796240706
109497002804240712
110498502812240719
111500002820240725
112501502828240732
113503002836240738
114504502844240745
115506002852240751
116507502860240758
117509002868240764
118510502876240771
119512002884240777
120513502892240784
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
541503144250791
121543003152250797
122544503160250804
123546003168250810
124547503176250817
125549003184250824
126550503192250830
127552003200250837
128553503208250843
129555003216250850
130556503224250857
131558003232250863
132559503240250870
133561003248250876
134562503256250883
135564003264250890
136565503272250896
137567003280250903
138568503288250909
139570003296250916
140571503304250922
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
599503556260930
141601003564260937
142602503572260944
143604003580260950
144605503588260957
145607003596260963
146608503604260970
147610003612260977
148611503620260983
149613003628260990
150614503636260997
1516160036442601003
1526175036522601010
1536190036602601017
1546205036682601023
1556220036762601030
1566235036842601037
1576250036922601043
1586265037002601050
1596280037082601056
1606295037162601063
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
6575039682701072
1616590039762701079
1626605039842701085
1636620039922701092
1646635040002701099
1656650040082701106
1666665040162701112
1676680040242701119
1686695040322701126
1696710040402701132
1706725040482701139
1716740040562701146
1726755040642701152
1736770040722701159
1746785040802701166
1756800040882701173
1766815040962701179
1776830041042701186
1786845041122701193
1796860041202701199
1806875041282701206
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7155043802801216
1817170043882801223
1827185043962801230
1837200044042801236
1847215044122801243
1857230044202801250
1867245044282801257
1877260044362801263
1887275044442801270
1897290044522801277
1907305044602801284
1917320044682801290
1927335044762801297
1937350044842801304
1947365044922801311
1957380045002801317
1967395045082801324
1977410045162801331
1987425045242801338
1997440045322801344
2007455045402801351
ราชินีนก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
15975029252208
259975293322015
360200294122023
460425294922031
560650295722039
660875296522046
761100297322054
861325298122062
961550298922070
1061775299722077
1162000300522085
1262225301322093
13624503021220100
14626753029220108
15629003037220116
16631253045220124
17633503053220131
18635753061220139
19638003069220147
20640253077220154
21642503085220162
22644753093220170
23647003101220178
24649253109220185
25651503117220193
26653753125220201
27656003133220209
28658253141220216
29660503149220224
30662753157220232
31665003165220239
32667253173220247
33669503181220255
34671753189220263
35674003197220270
36676253205220278
37678503213220286
38680753221220293
39683003229220301
40685253237220309
41687503245220317
42689753253220324
43692003261220332
44694253269220340
45696503277220348
46698753285220355
47701003293220363
48703253301220371
49705503309220378
50707753317220386
51710003325220394
52712253333220402
53714503341220409
54716753349220417
55719003357220425
56721253365220432
57723503373220440
58725753381220448
59728003389220456
60730253397220463
61732503405220471
62734753413220479
63737003421220487
64739253429220494
65741503437220502
66743753445220510
67746003453220517
68748253461220525
69750503469220533
70752753477220541
71755003485220548
72757253493220556
73759503501220564
74761753509220571
75764003517220579
76766253525220587
77768503533220595
78770753541220602
79773003549220610
80775253557220618
81777503565220626
82779753573220633
83782003581220641
84784253589220649
85786503597220656
86788753605220664
87791003613220672
88793253621220680
89795503629220687
90797753637220695
91800003645220703
92802253653220710
93804503661220718
94806753669220726
95809003677220734
96811253685220741
97813503693220749
98815753701220757
99818003709220765
100820253717220772
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
876254221240783
101878504229240791
102880754237240799
103883004245240807
104885254253240815
105887504261240823
106889754269240830
107892004277240838
108894254285240846
109896504293240854
110898754301240862
111901004309240870
112903254317240877
113905504325240885
114907754333240893
115910004341240901
116912254349240909
117914504357240917
118916754365240924
119919004373240932
120921254381240940
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
977254885250947
121979504893250955
122981754901250962
123984004909250970
124986254917250978
125988504925250986
126990754933250994
1279930049412501002
1289952549492501010
1299975049572501018
1309997549652501026
13110020049732501033
13210042549812501041
13310065049892501049
13410087549972501057
13510110050052501065
13610132550132501073
13710155050212501081
13810177550292501089
13910200050372501097
14010222550452501104
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
10782555492601112
14110805055572601120
14210827555652601128
14310850055732601136
14410872555812601144
14510895055892601152
14610917555972601160
14710940056052601168
14810962556132601176
14910985056212601184
15011007556292601192
15111030056372601200
15211052556452601208
15311075056532601216
15411097556612601223
15511120056692601231
15611142556772601239
15711165056852601247
15811187556932601255
15911210057012601263
16011232557092601271
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
11792562132701280
16111815062212701288
16211837562292701296
16311860062372701304
16411882562452701312
16511905062532701320
16611927562612701328
16711950062692701336
16811972562772701344
16911995062852701352
17012017562932701360
17112040063012701368
17212062563092701376
17312085063172701384
17412107563252701392
17512130063332701400
17612152563412701408
17712175063492701416
17812197563572701424
17912220063652701432
18012242563732701440
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
12802568772801450
18112825068852801458
18212847568932801466
18312870069012801474
18412892569092801482
18512915069172801490
18612937569252801498
18712960069332801506
18812982569412801514
18913005069492801523
19013027569572801531
19113050069652801539
19213072569732801547
19313095069812801555
19413117569892801563
19513140069972801571
19613162570052801579
19713185070132801587
19813207570212801595
19913230070292801603
20013252570372801611
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ราชินีนก x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ราชินีนก x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
ราชินีนก x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
ราชินีนก x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
ราชินีนก x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Rocky Sierra
Rocky Sierra
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
กาลครั้งหนึ่งในเทือกเขากลางของนาร์เซีย ที่มีเพียงชนเผ่าพื้นเมืองกระจายกันอยู่อาศัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้บุกรุกจากเผ่าแห่งปีกได้มาเยือนและยึดครองพื้นทีได้ทั้งหมด ควบคุมอาณาจักรอันงดงามที่ทอดยาวเกือบตลอดแนวเทือกเขา แม้จะมีการละเมิดต่อชาวพื้นเมือง ผู้ปกครองของเผ่าปีกทุกคนก็ถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนให้อย่างเปิดเผย แต่กระนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้การคงอยู่ของระบบปกครองที่สั้นนักได้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ภายใต้ความรุ่งโรจน์ของการปกครองของพวกเขา ผู้นำของเผ่าปีกแต่ละแบกความหลังอันหนักอึ้งเอาไว้ "การไถ่ถอน" ก่อนที่พวกเขาได้สร้างอาณาจักร เผ่าปีกที่น่าภาคภูมิใจนี้ถูกเนรเทศออกจากป่าโบราณ และพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับความอัปยศของพวกเขาพวกเขายังหวังที่จะฟื้นความสัมพันธ์ของป่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด แต่ความเกลียดชัง ความโกรธและความรู้สึกเชิงลบอื่น ๆ ก่อให้เกิด Bogeyman ขึ้นมา 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เมื่อสงครามบนนาร์เซียเริ่มแผ่ขยายและไปถึงป่าโบราณ Harpy Queen ก็ออกตัวช่วยแม้จะมีการประท้วงจากผู้ที่ยังขมขื่นต่อการถูกเนรเทศ โชคดีสำหรับพวกเขา การกระทำอันบริสุทธิ์ของราชินีที่เปี่ยมไปด้วยจิตใจที่ดีงาม จะทำให้เกิดสิ่งที่พวกเขาต้องการ: เส้นทางที่จะพาพวกเขาไปสู่ความรุ่งโรจน์อันแท้จริง 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ราชินีนก + Jumbear + Minotaur Chieftain + อัศวินหัวกะโหลก + Creation-01 + Bogeyman + Pain-Da + ยักษ์ภูเขา
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Glowing Jewel
Glowing Jewel
หินคุ้มครองของเผ่ามนุษย์ปีก เพราะคงอยู่ของมัน ทำให้ผู้คุ้มกันเผ่ามนุษย์ปีกยังคงอยู่และมีพลังที่แกร่งกล้า

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

หลอม

0
1
0
0
0
0
0

แฟนศิลปะของฮีโร่

อัปโหลดของคุณ fanart

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
ราชินีนก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ราชินีนก --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 1%
การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 8%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
ราชินีนก Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.9%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์