คำอธิบายสกิล

จิตรบเลเวลเต็มแล้วหลังอัพเกรด จะได้รับสกิลจิตรบ

คำอธิบายสกิล

 • Forest Ward
 • Victory Lunge
 • Death Sentence
 • Malaise
 • Blinding Blow
 • Cursed Battlefield
 • Silencing Shot
 • Energy Sap
 • Unbridled Fury
 • Sanctified Blast
 • Burning Plate
 • Blade Knight
 • Divine Templar
 • Pyremage
 • Holy Conviction
 • Healing Ritual
 • Hyper Strength
 • Oracle
 • Saint
 • Brawler
 • Specter
 • Anti-Air Shot
 • Punishing Smite
 • Spectral Hold
Forest Ward Forest Ward
ระดับ หมายเหตุ
1 มีโอกาส 8% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 8% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
2 มีโอกาส 12% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 12% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
3 มีโอกาส 16% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 16% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
4 มีโอกาส 20% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 20% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
5 มีโอกาส 30% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 30% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
6 มีโอกาส 40% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 45% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
7 มีโอกาส 50% ในการลบเงื่อนไขทั้งหมดและเรียกคืน HP 60% เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์: 8 วิ.
Victory Lunge Victory Lunge
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม ATK 6% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 5% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
2 เพิ่ม ATK 9% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 7% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
3 เพิ่ม ATK 12% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 9% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
4 เพิ่ม ATK 16% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 11% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
5 เพิ่ม ATK 25% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 15% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
6 เพิ่ม ATK 40% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 17% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
7 เพิ่ม ATK 55% และสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 20% เอฟเฟคนี้มีผลเมื่อเข้าทำการต่อสู้
Death Sentence Death Sentence
ระดับ หมายเหตุ
1 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 8% สร้าง 280% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
2 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 11% สร้าง 360% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
3 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 15% สร้าง 440% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
4 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 20% สร้าง 520% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
5 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 32% สร้าง 600% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
6 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 45% สร้าง 700% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
7 เมื่อฮีโร่โจมตีมีโอกาศ 60% สร้าง 800% ATK DMG ต่อ 2 ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ใกล้ คูลดาวน์ 9 วิ.
Malaise Malaise
ระดับ หมายเหตุ
1 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 1.2 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
2 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 1.6 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
3 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 2.2 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
4 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
5 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
6 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 6 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
7 ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม 2 ตัวลง 100% เป็นเวลา 7 วินาที คูลดาวน์: 8 วิ.
Blinding Blow Blinding Blow
ระดับ หมายเหตุ
1 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 7% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 240% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 1 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
2 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 10% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 320% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 1.2 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
3 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 14% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 400% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 1.4 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
4 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 18% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 480% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 1.6 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
5 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 25% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 560% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 2 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
6 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 35% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 640% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 2.4 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
7 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 45% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 720% และทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเวลา 2.8 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 9 วิ.
Cursed Battlefield Cursed Battlefield
ระดับ หมายเหตุ
1 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 4% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
2 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 5% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
3 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 6% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
4 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 8% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
5 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 10% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
6 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 13% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
7 เมื่อฮีโร่นี้ถูกโจมตี จะทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่ม 16% เป็นเวลา 10 วิ. (คูลดาวน์ 10 วิ.)
Silencing Shot Silencing Shot
ระดับ หมายเหตุ
1 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 8% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 1 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
2 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 12% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 1.2 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
3 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 16% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 1.6 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
4 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 20% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 1.8 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
5 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 26% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 2.2 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
6 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 35% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 2.6 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
7 ฮีโร่เพิ่มช่วงระยะยิง 1 เมื่อเข้าสู้การต่อสู้ มีโอกาส 45% ทำให้ศัตรูอยู่ในความเงียบ 3 วิ.เมื่อโจมตี คูลดาวน์ 7 วิ.
Energy Sap Energy Sap
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม ATK ขึ้น 5% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 2% เป็นเวลา 7 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
2 เพิ่ม ATK ขึ้น 8% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 3% เป็นเวลา 7 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
3 เพิ่ม ATK ขึ้น 11% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 3% เป็นเวลา 8 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
4 เพิ่ม ATK ขึ้น 15% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 4% เป็นเวลา 8 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
5 เพิ่ม ATK ขึ้น 20% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 5% เป็นเวลา 9 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
6 เพิ่ม ATK ขึ้น 35% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 6% เป็นเวลา 9 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
7 เพิ่ม ATK ขึ้น 50% และทุกครั้งที่โจมตีจะลด ATK เป้าหมายลง 7% เป็นเวลา 9 วิ. (คูลดาวน์ 1 วิ.)
Unbridled Fury Unbridled Fury
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม ATK SPD 10% มีโอกาส 6% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 1 วิ.เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
2 เพิ่ม ATK SPD 14% มีโอกาส 8% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 1.2 วิ.เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
3 เพิ่ม ATK SPD 19% มีโอกาส 10% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 1.4 วิ.เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
4 เพิ่ม ATK SPD 24% มีโอกาส 14% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 1.6 วิ.เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
5 เพิ่ม ATK SPD 30% มีโอกาส 20% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 2วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
6 เพิ่ม ATK SPD 40% มีโอกาส 30% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 2.5 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
7 เพิ่ม ATK SPD 50% มีโอกาส 40% ทำให้ศัตรูเป้าหมายถูกสตั้น 3 วิ. เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
Sanctified Blast Sanctified Blast
ระดับ หมายเหตุ
1 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 6% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 240% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
2 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 8% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 320% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
3 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 10% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 400% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
4 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 14% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 480% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
5 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 20% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 560% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
6 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 30% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 650% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
7 เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 40% เปลี่ยนเป็นสร้าง ATK DMG 750% และลบ buffs จากศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกโจมตี คูลดาวน์ 8 วิ.
Burning Plate Burning Plate
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 8% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 40% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
2 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 10% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 50% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
3 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 13% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 65% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
4 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 17% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 80% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
5 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 25% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 100% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
6 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 35% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 120% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
7 เพิ่ม Max HP ของฮีโร่ 45% และเผาผลาญศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 140% ATK DMG ต่อวินาที เอฟเฟคมีผลเมื่อเข้าสู่การต่อสู้
Blade Knight Blade Knight
ระดับ หมายเหตุ
1 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 240% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
2 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 300% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
3 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 360% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
4 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 420% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
5 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 480% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
6 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 560% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
7 เรียกใช้ Blade Knight เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี Blade Knight ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16 วิ.) สกิลของ Blade Knight จะสร้างความเสียหาย 660% Blade Knight ATK DMG ไปยังศัตรูเป้าหมายภายในวง (คูลดาวน์ 6 วิ.)
Divine Templar Divine Templar
ระดับ หมายเหตุ
1 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 380% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 1 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
2 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 460% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 1.2 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
3 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 540% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 1.4 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
4 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 620% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 1.7 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
5 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 700% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
6 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 800% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
7 เรียกใช้ Divine Templar เป็นเวลา 15 วิ. เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี Divine Templar ตายเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์ 16วิ.) สกิล Divine Templar สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายของศัตรูถึง 920% Templar ATK DMG และทำให้โคม่าเป็นระยะเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 5วิ. Divine Templar มี Stone Skin Lv5)
Pyremage Pyremage
ระดับ หมายเหตุ
1 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 260% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
2 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 340% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
3 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 420% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
4 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 500% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
5 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 580% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
6 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 680% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
7 เรียกใช้ Pyremage เป็นเวลา 15 วิ.เมื่อฮีโร่โจมตี. Pyremage ตายต่อเมื่อฮีโร่ถูกทำลาย (คูลดาวน์: 16วิ.) สกิล Pyremage เรียกอุกาบาตโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะทั้งหมด 800% Pyremage ATK DMG (คูลดาวน์ 6 วิ.)
Holy Conviction Holy Conviction
ระดับ หมายเหตุ
1 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 5% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 25%.
2 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 10% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 35%.
3 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 15% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 50%.
4 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 25% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 70%.
5 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 40% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 100%.
6 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 48% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 140%.
7 ลด DMG ที่ได้รับในการต่อสู้ลง 55% และทำให้ฮีโร่ได้รับการฮีลเพิ่มขึ้น 180%.
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Bloody Mary
50
เทพอานูบิส
34
Spirit Mage
31
Occultist
31
นินจา
29
แชมเปี้ยน
27
Phobos
27
Succubus
24
Wordless Zealot
23
Healing Ritual Healing Ritual
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม HP by 12% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 1% ของ Max HP ขณะโจมตี
2 เพิ่ม HP by 18% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 2% ของ Max HP ขณะโจมตี
3 เพิ่ม HP by 25% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 3% ของ Max HP ขณะโจมตี
4 เพิ่ม HP by 35% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 4% ของ Max HP ขณะโจมตี
5 เพิ่ม HP by 50% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 6% ของ Max HP ขณะโจมตี
6 เพิ่ม HP by 60% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 8% ของ Max HP ขณะโจมตี
7 เพิ่ม HP by 70% ขณะต่อสู้ และฟื้นฟู 10% ของ Max HP ขณะโจมตี
Hyper Strength Hyper Strength
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 10% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 10% ในระหว่างการต่อสู้
2 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 14% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 15% ในระหว่างการต่อสู้
3 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 18% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20% ในระหว่างการต่อสู้
4 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 24% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 30% ในระหว่างการต่อสู้
5 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 35% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 40% ในระหว่างการต่อสู้
6 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 50% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 50% ในระหว่างการต่อสู้
7 เพิ่ม ATK ของฮีโร่ขึ้น 65% และเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานขึ้น 70% ในระหว่างการต่อสู้
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Cosmo
35
Paladin
24
Oracle Oracle's Aid
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 4% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 4% เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
2 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 5% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 6% เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
3 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 6% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 8% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
4 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 8% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 11% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
5 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 10% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 14% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
6 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 13% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 18% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
7 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 17% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 22% เป็นเวลา 6 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
Saint Saint's Aid
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 4% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 4% เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
2 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 5% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 6% เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
3 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 6% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 8% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
4 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 8% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 11% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
5 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 10% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 14% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
6 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 13% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 18% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
7 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 17% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 22% เป็นเวลา 6 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
Brawler Brawler's Aid
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 4% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 4% เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
2 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 5% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 6% เป็นเวลา 4 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
3 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 6% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 8% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
4 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 8% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 11% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
5 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 10% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 14% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
6 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 13% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 18% เป็นเวลา 5 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
7 เพิ่มความแม่นยำของตนเองขึ้น 17% และยังเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ 3 คน ขึ้น 22% เป็นเวลา 6 วินาที คูลดาวน์ 6 วินาที
Specter Specter's Instinct
ระดับ หมายเหตุ
1 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 0.8 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
2 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 1 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
3 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 1.2 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
4 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 1.4 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
5 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 1.6 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
6 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 1.8 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
7 เมื่อถูกโจมตี จะสร้างสถานะ ชะงัก และ ถูกจองจำ ไปยังฮีโร่ศัตรู 3 คนแบบสุ่ม เป็นเวลา 2 วินาที(ไม่สนสถานะโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์ 5 วินาที)
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Zephyrica
43
Dove Keeper
30
สาวปืนคู่
23
Anti-Air Shot Anti-Air Shot
ระดับ หมายเหตุ
1 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 1 วิ. และทำ DMG ได้ 80% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 5% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
2 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 1.2 วิ. และทำ DMG ได้ 90% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 7% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
3 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 1.4 วิ. และทำ DMG ได้ 100% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 9% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
4 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 1.6 วิ. และทำ DMG ได้ 120% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 13% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
5 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 1.8 วิ. และทำ DMG ได้ 140% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 17% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
6 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 2 วิ. และทำ DMG ได้ 170% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 22% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
7 ทำให้ฮีโร่ที่บินได้ฝ่ายศัตรู 1 ตัวที่อยู่ใกล้ เป็นอัมพาทเป็นเวลา 2.2 วิ. และทำ DMG ได้ 200% ATK DMG พร้อมเพิ่ม ATK และ ATK SPD ของฮีโร่ภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆ ขึ้น 28% เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 4.5 วิ.)
Punishing Smite Punishing Smite
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 6% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 180% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6.5วิ.)
2 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 10% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 220% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6.5วิ.)
3 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 14% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 270% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6.5วิ.)
4 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 19% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 320% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6.5วิ.)
5 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 25% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 380% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6.5วิ.)
6 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 32% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 460% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6.5วิ.)
7 เพิ่ม CRIT Rate ขึ้น 40% เมื่อทำการต่อสู้ เมื่อโจมตีติด CRIT จะทำ DMG ได้ 560% แบบ True DMG ใส่ฮีโร่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด (คูลดาวน์ 6วิ.)
Spectral Hold Spectral Hold
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ HP 8% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 10 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 8% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
2 ได้รับ HP 14% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 17 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 10% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
3 ได้รับ HP 22% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 25 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 13% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
4 ได้รับ HP 32% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 35 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 16% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
5 ได้รับ HP 47% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 50 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 19% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
6 ได้รับ HP 63% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 65 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 23% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
7 ได้รับ HP 80% HP ระหว่างการต่อสู้ เมื่อถูกโจมตี จะลดพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ ลง 85 หน่วย นอกจากนี้ยังลด ATK ของศัตรูพวกนั้นลง 27% เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 5 วิ.)
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Hot Shot
27
Valiant Saintess
26

ยิ่งไปกว่านั้น

อุปกรณ์
หลอม