โฆษณาแยกประเภท

gelnaryus
Might: 1234000+ เซิร์ฟเวอร์: Android vn

GG
การเปลี่ยนแปลง: 1577568740
ผู้เขียน: Kroj
Guild Might
1200000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
16
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
07:10:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
07:23:00
กลับ