โฆษณาแยกประเภท

AndalucesCG
Might: 334432+ เซิร์ฟเวอร์: Android es

Boss 3 y 5 para los que quieran ganar un poco de insignia/meritos o para los peques a las 22:00/23:00. Antorchas, estar presente a las 20:45 y no mandar heroes antes para no fallarlas (nadie hace antorchas asi que supobngo que esta alianza tampoco xD). Lo unico obligatorio en esta alianza es gda ( Guerra De Alianzas) y donar minimo 10.000 fragmentos a la semana. Gracias y bienvenidos seais :D.
การเปลี่ยนแปลง: 1566433439
ผู้เขียน: Miguel Escobar Guidet
Guild Might
1934136
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
2000
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
22:00:00
กลับ