โฆษณาแยกประเภท

_Сектор7_
Might: 18000000+ เซิร์ฟเวอร์: Android ru

Ищем активных людей для совместно игры и прокачки гильдии
การเปลี่ยนแปลง: 1563012145
ผู้เขียน: Кведс Великий
Guild Might
2000000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 9
คลังสมบัติ
ระดับ 3
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 3
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
1
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
15:30:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
กลับ