โฆษณาแยกประเภท

StorMETA
Might: 20000+ เซิร์ฟเวอร์: Android en

Great group, great guild. Join line chat....add emostorm7 and I\'ll add you to the guild chat! 🙂 BOSS III at 2100 system time. Fortress Fued 20:00 system time. We do all events.
การเปลี่ยนแปลง: 1560470573
ผู้เขียน: Doug Butler
Guild Might
4330961
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
1
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
19:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
กลับ