สัตว์: Hareforce One

Hareforce One

Hareforce One

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถหมายเหตุระดับ สัตว์ราคา
1/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 180% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)110000
(500 Shards)
2/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 210% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)230000
(1500 Shards)
3/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 240% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1.2 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)450000
(2500 Shards)
4/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 270% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1.2 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)670000
(3500 Shards)
5/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 300% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1.4 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)9100000
(5000 Shards)
6/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 330% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1.4 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)13200000
(10000 Shards)
7/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 360% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1.6 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)18300000
(15000 Shards)
8/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 390% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 1.8 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)23900000
(45000 Shards)
9/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 420% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 2 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)311600000
(80000 Shards)
10/10เมื่อฮีโร่ที่เขาอยู่ด้วยทำการโจมตี Hareforce One จะสุ่มทิ้งไข่ที่มีลายเพนท์ลงใส่ศัตรู ทำดาเมจ 450% ของ ATK DMG ของสัตว์เลี้ยง ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ไข่ตกลงไปจะติดสตันเป็นเวลา 2.2 วิ. และยังมีโอกาส 40% ที่จะทำ DMG ได้ 5เท่า จากการโจมตีปกติ (คูลดาวน์: 4วิ.)0
(0 Shards)
Hareforce One
ระดับ
Hareforce One
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
116871823400
22 ( 3 )
(20000 Mana)
9121958400
34 ( 7 )
(40000 Mana)
113711093400
46 ( 13 )
(60000 Mana)
136211228400
58 ( 21 )
(80000 Mana)
158711363400
610 ( 31 )
(100000 Mana)
249922321400
712 ( 43 )
(120000 Mana)
272422456400
814 ( 57 )
(140000 Mana)
294922591400
916 ( 73 )
(160000 Mana)
317422726400
1018 ( 91 )
(180000 Mana)
339922861400
1120 ( 111 )
(200000 Mana)
431133819400
1224 ( 135 )
(240000 Mana)
453633954400
1328 ( 163 )
(280000 Mana)
476134089400
1432 ( 195 )
(320000 Mana)
498634224400
1536 ( 231 )
(360000 Mana)
521134359400
1640 ( 271 )
(400000 Mana)
612345317400
1744 ( 315 )
(440000 Mana)
634845452400
1848 ( 363 )
(480000 Mana)
657345587400
1952 ( 415 )
(520000 Mana)
679845722400
2056 ( 471 )
(560000 Mana)
702345857400
2160 ( 531 )
(600000 Mana)
793556815400
2264 ( 595 )
(640000 Mana)
816056950400
2368 ( 663 )
(680000 Mana)
838557085400
2472 ( 735 )
(720000 Mana)
861057220400
2576 ( 811 )
(760000 Mana)
883557355400
2680 ( 891 )
(800000 Mana)
974768313400
2784 ( 975 )
(840000 Mana)
997268448400
2888 ( 1063 )
(880000 Mana)
1019768583400
2992 ( 1155 )
(920000 Mana)
1042268718400
3096 ( 1251 )
(960000 Mana)
1064768853400
31160 ( 1411 )
(1600000 Mana)
1155979811400
32170 ( 1581 )
(1700000 Mana)
1178479946400
33180 ( 1761 )
(1800000 Mana)
12009710081400
34190 ( 1951 )
(1900000 Mana)
12234710216400
35200 ( 2151 )
(2000000 Mana)
12459710351400
ระดับหมายเหตุ
1ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
17ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 22% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
23ได้รับ 22% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 28% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
29ได้รับ 28% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 34% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
35ได้รับ 34% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 40% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ - รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน