สัตว์: Reapster

Reapster

Reapster

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถหมายเหตุระดับ สัตว์ราคา
1/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 220% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 25% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)110000
(500 Shards)
2/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 30% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)230000
(1500 Shards)
3/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 280% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 35% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)450000
(2500 Shards)
4/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 310% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 40% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)670000
(3500 Shards)
5/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 340% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 45% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)9100000
(5000 Shards)
6/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 370% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 50% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)13200000
(10000 Shards)
7/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 400% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 55% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)18300000
(15000 Shards)
8/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 430% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 60% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)23900000
(45000 Shards)
9/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 460% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 65% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)311600000
(80000 Shards)
10/10เมื่อฮีโร่โดนโจมตี มีโอกาส 60% ที่ Reapster จะทำความเสียหาย 490% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆเป็นเวลา 5 วินาที และลดความเร็วโจมตีศัตรู 70% 5 วินาที(คูลดาวน์: 5 วินาที) เมื่อ Reapster ออกจากการต่อสู้(เมื่อฮีโร่ของตนโดนกำจัด) จะเรียกเงาของตนออกมาเป็นเวลา 15 วินาที(เงาของ Reapster มีสถานะโล่ซ่อนตัว มี Lv7 Scatter ติดตัวและโจมตีฮีโร่ก่อนเสมอ)0
(0 Shards)
Reapster
ระดับ
Reapster
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
116550769400
22 ( 3 )
(20000 Mana)
8800920400
34 ( 7 )
(40000 Mana)
110501071400
46 ( 13 )
(60000 Mana)
133001222400
58 ( 21 )
(80000 Mana)
155501373400
610 ( 31 )
(100000 Mana)
243502293400
712 ( 43 )
(120000 Mana)
266002444400
814 ( 57 )
(140000 Mana)
288502595400
916 ( 73 )
(160000 Mana)
311002746400
1018 ( 91 )
(180000 Mana)
333502897400
1120 ( 111 )
(200000 Mana)
421503817400
1224 ( 135 )
(240000 Mana)
444003968400
1328 ( 163 )
(280000 Mana)
466504119400
1432 ( 195 )
(320000 Mana)
489004270400
1536 ( 231 )
(360000 Mana)
511504421400
1640 ( 271 )
(400000 Mana)
599505341400
1744 ( 315 )
(440000 Mana)
622005492400
1848 ( 363 )
(480000 Mana)
644505643400
1952 ( 415 )
(520000 Mana)
667005794400
2056 ( 471 )
(560000 Mana)
689505945400
2160 ( 531 )
(600000 Mana)
777506865400
2264 ( 595 )
(640000 Mana)
800007016400
2368 ( 663 )
(680000 Mana)
822507167400
2472 ( 735 )
(720000 Mana)
845007318400
2576 ( 811 )
(760000 Mana)
867507469400
2680 ( 891 )
(800000 Mana)
955508389400
2784 ( 975 )
(840000 Mana)
978008540400
2888 ( 1063 )
(880000 Mana)
1000508691400
2992 ( 1155 )
(920000 Mana)
1023008842400
3096 ( 1251 )
(960000 Mana)
1045508993400
31160 ( 1411 )
(1600000 Mana)
1133509913400
32170 ( 1581 )
(1700000 Mana)
11560010064400
33180 ( 1761 )
(1800000 Mana)
11785010215400
34190 ( 1951 )
(1900000 Mana)
12010010366400
35200 ( 2151 )
(2000000 Mana)
12235010517400
ระดับหมายเหตุ
1ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
17ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 22% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
23ได้รับ 22% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 28% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
29ได้รับ 28% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 34% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
35ได้รับ 34% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 40% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
Prime Bag II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10
Prime Bag II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 30
ถุงสัตว์เลี้ยง III - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
ถุงสัตว์เลี้ยง IV - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ - รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน