สัตว์: Glacie

Glacie

Glacie

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถหมายเหตุระดับ สัตว์ราคา
1/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 2 วินาที และสร้างความเสียหาย 180% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)110000
(500 Shards)
2/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 2.3 วินาที และสร้างความเสียหาย 210% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)230000
(1500 Shards)
3/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 2.6 วินาที และสร้างความเสียหาย 240% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)450000
(2500 Shards)
4/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัวมีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 2.9 วินาที และสร้างความเสียหาย 270% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)670000
(3500 Shards)
5/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 3.2 วินาที และสร้างความเสียหาย 300% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)9100000
(5000 Shards)
6/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 3.5 วินาที และสร้างความเสียหาย 330% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)13200000
(10000 Shards)
7/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 3.8 วินาที และสร้างความเสียหาย 360% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)18300000
(15000 Shards)
8/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 4.2 วินาที และสร้างความเสียหาย 390% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)23900000
(45000 Shards)
9/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 4.6 วินาที และสร้างความเสียหาย 420% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)311600000
(80000 Shards)
10/10สร้างร่างแยก 1 ร่าง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อฮีโร่ถูกโจมตี(คูลดาวน์: 8 วินาที ร่างแยกนั้นจะมีโล่ซ่อนตัว มีอัตราฟืนฟูพลังงานสูง และจะโจมตีป้อมที่อยู่ใกล้ก่อนเป็นอันดับแรก สกิลของร่างแยกนั้น จะมีผลให้ติดแช่แข็ง 5 วินาที และสร้างความเสียหาย 450% ของ Pet ATK ไปยังสิ่งก่อสร้าง 7 เป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ คูลดาวน์: 3 วินาที)0
(0 Shards)
Glacie
ระดับ
Glacie
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
115460729450
22 ( 3 )
(20000 Mana)
7710872450
34 ( 7 )
(40000 Mana)
99601015450
46 ( 13 )
(60000 Mana)
122101158450
58 ( 21 )
(80000 Mana)
144601301450
610 ( 31 )
(100000 Mana)
221702173450
712 ( 43 )
(120000 Mana)
244202316450
814 ( 57 )
(140000 Mana)
266702459450
916 ( 73 )
(160000 Mana)
289202602450
1018 ( 91 )
(180000 Mana)
311702745450
1120 ( 111 )
(200000 Mana)
388803617450
1224 ( 135 )
(240000 Mana)
411303760450
1328 ( 163 )
(280000 Mana)
433803903450
1432 ( 195 )
(320000 Mana)
456304046450
1536 ( 231 )
(360000 Mana)
478804189450
1640 ( 271 )
(400000 Mana)
555905061450
1744 ( 315 )
(440000 Mana)
578405204450
1848 ( 363 )
(480000 Mana)
600905347450
1952 ( 415 )
(520000 Mana)
623405490450
2056 ( 471 )
(560000 Mana)
645905633450
2160 ( 531 )
(600000 Mana)
723006505450
2264 ( 595 )
(640000 Mana)
745506648450
2368 ( 663 )
(680000 Mana)
768006791450
2472 ( 735 )
(720000 Mana)
790506934450
2576 ( 811 )
(760000 Mana)
813007077450
2680 ( 891 )
(800000 Mana)
890107949450
2784 ( 975 )
(840000 Mana)
912608092450
2888 ( 1063 )
(880000 Mana)
935108235450
2992 ( 1155 )
(920000 Mana)
957608378450
3096 ( 1251 )
(960000 Mana)
980108521450
31160 ( 1411 )
(1600000 Mana)
1057209393450
32170 ( 1581 )
(1700000 Mana)
1079709536450
33180 ( 1761 )
(1800000 Mana)
1102209679450
34190 ( 1951 )
(1900000 Mana)
1124709822450
35200 ( 2151 )
(2000000 Mana)
1147209965450
ระดับหมายเหตุ
1ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
17ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 22% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
23ได้รับ 22% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 28% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
29ได้รับ 28% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 34% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
35ได้รับ 34% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 40% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
ถุงสัตว์เลี้ยง II - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
ถุงสัตว์เลี้ยง III - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
ถุงสัตว์เลี้ยง IV - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ - รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน