สัตว์: Piblob

Piblob

Piblob

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถหมายเหตุระดับ สัตว์ราคา
1/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 230% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 2 ตัว และลด ACC 8% เป็นเวลา 2.4 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)110000
(500 Shards)
2/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 260% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 2 ตัว และลด ACC 10% เป็นเวลา 2.6 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)230000
(1500 Shards)
3/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 290% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 2 ตัว และลด ACC 12% เป็นเวลา 2.8 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)450000
(2500 Shards)
4/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 320% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 2 ตัว และลด ACC 14% เป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)670000
(3500 Shards)
5/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 350% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 3 ตัว และลด ACC 16% เป็นเวลา 3.2 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)9100000
(5000 Shards)
6/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 380% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 3 ตัว และลด ACC 18% เป็นเวลา 3.4 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)13200000
(10000 Shards)
7/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 410% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 3 ตัว และลด ACC 20% เป็นเวลา 3.6 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)18300000
(15000 Shards)
8/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 440% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 3 ตัว และลด ACC 22% เป็นเวลา 3.8 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)23900000
(45000 Shards)
9/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 470% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 4 ตัว และลด ACC 24% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)311600000
(80000 Shards)
10/10เมื่อฮีโร่ที่คู่กันโจมตี Piblob จะสร้าง 500% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงกับศัตรูใกล้ๆ 4 ตัว และลด ACC 26% เป็นเวลา 4.2 วินาที (คูลดาวน์: 5 วินาที)0
(0 Shards)
Piblob
ระดับ
Piblob
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
116431810300
22 ( 3 )
(20000 Mana)
8568965300
34 ( 7 )
(40000 Mana)
107051120300
46 ( 13 )
(60000 Mana)
128421275300
58 ( 21 )
(80000 Mana)
149791430300
610 ( 31 )
(100000 Mana)
235472395300
712 ( 43 )
(120000 Mana)
256842550300
814 ( 57 )
(140000 Mana)
278212705300
916 ( 73 )
(160000 Mana)
299582860300
1018 ( 91 )
(180000 Mana)
320953015300
1120 ( 111 )
(200000 Mana)
406633980300
1224 ( 135 )
(240000 Mana)
428004135300
1328 ( 163 )
(280000 Mana)
449374290300
1432 ( 195 )
(320000 Mana)
470744445300
1536 ( 231 )
(360000 Mana)
492114600300
1640 ( 271 )
(400000 Mana)
577795565300
1744 ( 315 )
(440000 Mana)
599165720300
1848 ( 363 )
(480000 Mana)
620535875300
1952 ( 415 )
(520000 Mana)
641906030300
2056 ( 471 )
(560000 Mana)
663276185300
2160 ( 531 )
(600000 Mana)
748957150300
2264 ( 595 )
(640000 Mana)
770327305300
2368 ( 663 )
(680000 Mana)
791697460300
2472 ( 735 )
(720000 Mana)
813067615300
2576 ( 811 )
(760000 Mana)
834437770300
2680 ( 891 )
(800000 Mana)
920118735300
2784 ( 975 )
(840000 Mana)
941488890300
2888 ( 1063 )
(880000 Mana)
962859045300
2992 ( 1155 )
(920000 Mana)
984229200300
3096 ( 1251 )
(960000 Mana)
1005599355300
31160 ( 1411 )
(1600000 Mana)
10912710320300
32170 ( 1581 )
(1700000 Mana)
11126410475300
33180 ( 1761 )
(1800000 Mana)
11340110630300
34190 ( 1951 )
(1900000 Mana)
11553810785300
35200 ( 2151 )
(2000000 Mana)
11767510940300
ระดับหมายเหตุ
1ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
17ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 22% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
23ได้รับ 22% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 28% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
29ได้รับ 28% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 34% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
35ได้รับ 34% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 40% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
41ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
ถุงสัตว์เลี้ยง II - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
ถุงสัตว์เลี้ยง III - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 0-1 0.71%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 0-3 1.86%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 1-6 3.79%
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
วอลลาวอลล่า
170
Asura
149
Cirrina
136
อัศวินเมษ
39
กามเทพ
34
Dove Keeper
27
สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ - รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน