อ้างอิง

Little Havoc

Little Havoc

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 200% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 30% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 5 วินาที
2/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 250% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 35% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 5 วินาที 2 10000
(500 Shards)
3/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 300% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 40% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 4.6 วินาที 4 30000
(1500 Shards)
4/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 350% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 45% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 4.6 วินาที 6 50000
(2500 Shards)
5/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 400% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 50% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 4.2 วินาที 9 70000
(3500 Shards)
6/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 450% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 55% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 4.2 วินาที 13 100000
(5000 Shards)
7/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 500% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 60% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 4.2 วินาที 18 200000
(10000 Shards)
8/10 มีโอกาส 60% ในการสร้างความเสียหาย 550% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ ที่มีค่า HP ต่ำสุด เมื่อไหร่ที่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลดค่า ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย โดย 65% เป็นเวลา 3 วินาที คูลดาวน์: 3.8 วินาที 23 300000
(15000 Shards)
9/10 มีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหาย 600% Pet ATK แก่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุดใกล้ๆเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี และลด ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย 70% เป็นเวลา 3 วิ คูลดาวน์: 3.8 วิ 31 900000
(45000 Shards)
10/10 มีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหาย 650% Pet ATK แก่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุดใกล้ๆเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี และลด ATK และ ATK SPD ของเป้าหมาย 75% เป็นเวลา 3 วิ คูลดาวน์: 3.4 วิ 0
(0 Shards)
Little Havoc
ระดับ
Little Havoc
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
5512 810 250
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
7762 972 250
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
10012 1134 250
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
12262 1296 250
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
14512 1458 250
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
22274 2430 250
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
24524 2592 250
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
26774 2754 250
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
29024 2916 250
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
31274 3078 250
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
39036 4050 250
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
41286 4212 250
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
43536 4374 250
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
45786 4536 250
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
48036 4698 250
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
55798 5670 250
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
58048 5832 250
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
60298 5994 250
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
62548 6156 250
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
64798 6318 250
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
72560 7290 250
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
74810 7452 250
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
77060 7614 250
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
79310 7776 250
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
81560 7938 250
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
89322 8910 250
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
91572 9072 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
93822 9234 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
96072 9396 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
98322 9558 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
106084 10530 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
108334 10692 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
110584 10854 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
112834 11016 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
115084 11178 250
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
17 ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 22% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
23 ได้รับ 22% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 28% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
29 ได้รับ 28% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 34% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
35 ได้รับ 34% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 40% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
41 ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
41 ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 5.16%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 0-1 0.71%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 0-3 1.86%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 1-6 3.79%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน