สัตว์: Celestin

Celestin

Celestin

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 320% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 5 วินาที
2/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 370% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 5 วินาที 2 7500
(375 Shards)
3/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 420% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 4.5 วินาที 4 22500
(1125 Shards)
4/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 470% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 4.5 วินาที 6 37500
(1875 Shards)
5/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 520% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 4.5 วินาที 9 52500
(2625 Shards)
6/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 570% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 4 วินาที 13 75000
(3750 Shards)
7/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 620% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 4 วินาที 18 150000
(7500 Shards)
8/10 มีโอกาส 56% ในการสร้างความเสียหาย 670% ของ Pet ATK ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อไหร่ที่โจมตี อีกทั้งยังยกเลิก buffs ของเป้าหมาย คูลดาวน์: 3.5 วินาที 23 225000
(11250 Shards)
9/10 มีโอกาส 56% ที่จะสร้างความเสียหาย 720% Pet ATK แก่ฮีโร่ศัตรูใกล้ๆเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี และลบบัฟของเป้าหมายด้วย คูลดาวน์: 3.5 วิ 31 675000
(33750 Shards)
10/10 มีโอกาส 56% ที่จะสร้างความเสียหาย 770% Pet ATK แก่ฮีโร่ศัตรูใกล้ๆเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี และลบบัฟของเป้าหมายด้วย คูลดาวน์: 3 วิ 0
(0 Shards)
Celestin
ระดับ
Celestin
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
8185 517 300
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
9910 589 300
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
11635 661 300
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
13360 733 300
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
15085 805 300
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
18075 1394 300
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
19800 1466 300
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
21525 1538 300
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
23250 1610 300
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
24975 1682 300
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
31425 2271 300
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
33150 2343 300
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
34875 2415 300
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
36600 2487 300
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
38325 2559 300
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
44775 3148 300
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
46500 3220 300
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
48225 3292 300
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
49950 3364 300
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
51675 3436 300
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
58125 4025 300
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
59850 4097 300
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
61575 4169 300
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
63300 4241 300
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
65025 4313 300
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
71475 4902 300
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
73200 4974 300
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
74925 5046 300
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
76650 5118 300
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
78375 5190 300
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
84825 5779 300
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
86550 5851 300
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
88275 5923 300
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
90000 5995 300
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
91725 6067 300
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
11 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 15% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
16 ได้รับ 15% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 20% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
21 ได้รับ 20% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 25% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
26 ได้รับ 25% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 30% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 10.6%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 2-3 13.57%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 3-6 12.43%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 3-9 10.5%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน