สัตว์: ช้างบิน

ช้างบินช้างบิน

ช้างบิน

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 2 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 4 วินาที
2/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 2.5 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 4.5 วินาที 2 10000
(500 Shards)
3/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 2.5 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 4.5 วินาที 4 30000
(1500 Shards)
4/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 3 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 5 วินาที 6 50000
(2500 Shards)
5/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 3.5 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 5.5 วินาที 9 70000
(3500 Shards)
6/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 3.5 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 5.5 วินาที 13 100000
(5000 Shards)
7/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 4 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 6 วินาที 18 200000
(10000 Shards)
8/10 เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ถูกโจมตี มีโอกาส 60% ให้เกราะป้องกันไปยังฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ที่มีค่า HP ต่ำสุด เป็นเวลา 4.5 วินาที เกราะป้องกันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีก ถึง 30% และ ได้รับการปกป้องจากภาวะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 6.5 วินาที 23 300000
(15000 Shards)
9/10 มีโอกาส 60% ที่จะสร้างโล่ที่จะอยู่เป็นเวลา 4.5 วิ แก่ฮีโร่ฝั่งเดียวกันใกล้ๆที่มี HP ต่ำสุดเมื่อฮีโร่ของมันถูกโจมตี โล่จะเพิ่มอัตราหลบหลีก 30% และเพิ่มการต้านทานสถานะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 6.5 วิ 31 900000
(45000 Shards)
10/10 มีโอกาส 60% ที่จะสร้างโล่ที่จะอยู่เป็นเวลา 5 วิ แก่ฮีโร่ฝั่งเดียวกันใกล้ๆที่มี HP ต่ำสุดเมื่อฮีโร่ของมันถูกโจมตี โล่จะเพิ่มอัตราหลบหลีก 30% และเพิ่มการต้านทานสถานะ Stun และ Fear คูลดาวน์: 7 วิ 0
(0 Shards)
ช้างบิน
ระดับ
ช้างบิน
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
10052 776 200
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
12302 896 200
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
14552 1016 200
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
16802 1136 200
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
19052 1256 200
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
31354 2152 200
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
33604 2272 200
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
35854 2392 200
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
38104 2512 200
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
40354 2632 200
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
52656 3528 200
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
54906 3648 200
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
57156 3768 200
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
59406 3888 200
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
61656 4008 200
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
73958 4904 200
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
76208 5024 200
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
78458 5144 200
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
80708 5264 200
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
82958 5384 200
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
95260 6280 200
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
97510 6400 200
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
99760 6520 200
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
102010 6640 200
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
104260 6760 200
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
116562 7656 200
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
118812 7776 200
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
121062 7896 200
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
123312 8016 200
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
125562 8136 200
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
137864 9032 200
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
140114 9152 200
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
142364 9272 200
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
144614 9392 200
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
146864 9512 200
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
17 ได้รับ 16% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 22% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
23 ได้รับ 22% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 28% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
29 ได้รับ 28% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 34% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
35 ได้รับ 34% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 40% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
41 ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
41 ได้รับ 40% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 5.16%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 0-1 0.71%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 0-3 1.86%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 1-6 3.79%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน