สัตว์: Doom Balloon

Doom Balloon

Doom Balloon

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 200% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 3 วินาที
2/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 250% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 3 วินาที 2 7500
(375 Shards)
3/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 300% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 14% เป็นเวลา 3 วินาที 4 22500
(1125 Shards)
4/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 350% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา 3 วินาที 6 37500
(1875 Shards)
5/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 400% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 18% เป็นเวลา 3 วินาที 9 52500
(2625 Shards)
6/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 450% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 3 วินาที 13 75000
(3750 Shards)
7/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 500% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 22% เป็นเวลา 3 วินาที 18 150000
(7500 Shards)
8/10 สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย 550% สูงสุด 5 อาคารของศัตรูที่อยู่ใกล้ ทุก 6 วินาที ทั้งนี้ยังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา 3 วินาที 23 225000
(11250 Shards)
9/10 สร้างความเสียหาย 600% Pet ATK แก่สิ่งก่อสร้างของศัตรูสูงสุด 5 แห่งทุก 6 วิ และเพิ่มความเสียหายที่จะได้รับ 26% เป็นเวลา 3 วิ 31 675000
(33750 Shards)
10/10 สร้างความเสียหาย 650% Pet ATK แก่สิ่งก่อสร้างของศัตรูสูงสุด 5 แห่งทุก 6 วิ และเพิ่มความเสียหายที่จะได้รับ 28% เป็นเวลา 3 วิ 0
(0 Shards)
Doom Balloon
ระดับ
Doom Balloon
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
12625 540 200
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
13825 648 200
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
15025 756 200
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
16225 864 200
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
17425 972 200
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
31250 1620 200
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
32450 1728 200
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
33650 1836 200
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
34850 1944 200
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
36050 2052 200
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
49875 2700 200
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
51075 2808 200
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
52275 2916 200
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
53475 3024 200
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
54675 3132 200
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
68500 3780 200
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
69700 3888 200
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
70900 3996 200
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
72100 4104 200
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
73300 4212 200
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
87125 4860 200
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
88325 4968 200
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
89525 5076 200
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
90725 5184 200
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
91925 5292 200
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
105750 5940 200
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
106950 6048 200
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
108150 6156 200
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
109350 6264 200
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
110550 6372 200
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
124375 7020 200
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
125575 7128 200
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
126775 7236 200
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
127975 7344 200
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
129175 7452 200
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
11 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 15% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
16 ได้รับ 15% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 20% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
21 ได้รับ 20% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 25% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
26 ได้รับ 25% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 30% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 10.6%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 2-3 13.57%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 3-6 12.43%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 3-9 10.5%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน