สัตว์: Aviar

Aviar

Aviar

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 250% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 1 วิ. คูลดาวน์ 4.8 วิ.
2/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 300% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 1.5 วิ. คูลดาวน์ 4.8 วิ. 2 7500
(375 Shards)
3/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 350% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 1.5 วิ. คูลดาวน์ 4.6 วิ. 4 22500
(1125 Shards)
4/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 400% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 2 วิ. คูลดาวน์ 4.6 วิ. 6 37500
(1875 Shards)
5/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 450% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 2 วิ. คูลดาวน์ 4.4วิ. 9 52500
(2625 Shards)
6/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 500% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 2.5 วิ. คูลดาวน์ 4.4 วิ. 13 75000
(3750 Shards)
7/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 550% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 2.5 วิ. คูลดาวน์ 4.2 วิ. 18 150000
(7500 Shards)
8/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 600% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 3 วิ. คูลดาวน์ 4.2 วิ. 23 225000
(11250 Shards)
9/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง 650% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 3 วิ. คูลดาวน์ 4 วิ. 31 675000
(33750 Shards)
10/10 เมื่อฮีโร่ทำการโจมตี Aviar มีอัตรา 65% สร้าง700% สัตว์เลี้ยง ATK DMG ให้กับฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่มและทำให้นิ่งเงียบ 3.5 วิ. คูลดาวน์ 4 วิ. 0
(0 Shards)
Aviar
ระดับ
Aviar
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
2352 495 300
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
4152 585 300
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
5952 675 300
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
7752 765 300
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
9552 855 300
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
13704 1440 300
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
15504 1530 300
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
17304 1620 300
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
19104 1710 300
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
20904 1800 300
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
25056 2385 300
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
26856 2475 300
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
28656 2565 300
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
30456 2655 300
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
32256 2745 300
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
36408 3330 300
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
38208 3420 300
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
40008 3510 300
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
41808 3600 300
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
43608 3690 300
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
47760 4275 300
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
49560 4365 300
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
51360 4455 300
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
53160 4545 300
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
54960 4635 300
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
59112 5220 300
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
60912 5310 300
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
62712 5400 300
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
64512 5490 300
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
66312 5580 300
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
70464 6165 300
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
72264 6255 300
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
74064 6345 300
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
75864 6435 300
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
77664 6525 300
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
11 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 15% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
16 ได้รับ 15% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 20% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
21 ได้รับ 20% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 25% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
26 ได้รับ 25% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 30% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 10.6%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 2-3 13.57%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 3-6 12.43%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 3-9 10.5%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน