สัตว์: Finix

Finix

Finix

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 270% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 20% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 4 วินาที
2/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 320% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 25% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.8 วินาที 2 7500
(375 Shards)
3/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 370% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 30% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.8 วินาที 4 22500
(1125 Shards)
4/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 420% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 35% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.6 วินาที 6 37500
(1875 Shards)
5/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 470% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 40% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.6 วินาที 9 52500
(2625 Shards)
6/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 520% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 45% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.4 วินาที 13 75000
(3750 Shards)
7/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 570% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 50% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.4 วินาที 18 150000
(7500 Shards)
8/10 มีโอกาส 42% ล้อมรอบพืนที่ของศัตรูด้วยกองไฟ เมื่อฮีโร่โจมตี สร้างความเสียหาย 620% ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ เป็นเวลา 3 วินาที และ ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวโดย 55% เป็นเวลา 2.5 วินาที คูลดาวน์: 3.2 วินาที 23 225000
(11250 Shards)
9/10 มีโอกาส 42% ที่จะจุดไฟลงบนพื้นที่เป้าหมายเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี สร้างความเสียหาย 670% Pet ATK ต่อเป้าหมายในพื้นที่ 3 วิ และลดความเร็วเคลื่อนที่ของพวกเขา 60% เป็นเวลา 2.5 วิ คูลดาวน์: 3.2 วิ 31 675000
(33750 Shards)
10/10 มีโอกาส 42% ที่จะจุดไฟลงบนพื้นที่เป้าหมายเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี สร้างความเสียหาย 720% Pet ATK ต่อเป้าหมายในพื้นที่ 3 วิ และลดความเร็วเคลื่อนที่ของพวกเขา 65% เป็นเวลา 2.5 วิ คูลดาวน์: 3 วิ 0
(0 Shards)
Finix
ระดับ
Finix
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
4725 427 250
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
6225 517 250
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
7725 607 250
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
9225 697 250
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
10725 787 250
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
16950 1304 250
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
18450 1394 250
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
19950 1484 250
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
21450 1574 250
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
22950 1664 250
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
29175 2181 250
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
30675 2271 250
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
32175 2361 250
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
33675 2451 250
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
35175 2541 250
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
41400 3058 250
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
42900 3148 250
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
44400 3238 250
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
45900 3328 250
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
47400 3418 250
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
53625 3935 250
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
55125 4025 250
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
56625 4115 250
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
58125 4205 250
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
59625 4295 250
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
65850 4812 250
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
67350 4902 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
68850 4992 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
70350 5082 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
71850 5172 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
78075 5689 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
79575 5779 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
81075 5869 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
82575 5959 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
84075 6049 250
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
11 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 15% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
16 ได้รับ 15% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 20% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
21 ได้รับ 20% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 25% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
26 ได้รับ 25% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 30% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 10.6%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 2-3 13.57%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 3-6 12.43%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 3-9 10.5%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน