สัตว์: Auroria

Auroria

Auroria

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 240% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 2 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 3.4 วินาที
2/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 280% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 2 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 1.2 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 3.6 วินาที 2 7500
(375 Shards)
3/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 320% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 2 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 1.4 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 3.8 วินาที 4 22500
(1125 Shards)
4/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 360% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 2 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 1.6 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 4 วินาที 6 37500
(1875 Shards)
5/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 380% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 3 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 1.6 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 4 วินาที 9 52500
(2625 Shards)
6/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 420% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 3 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 1.8 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 4.2 วินาที 13 75000
(3750 Shards)
7/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 460% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 3 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 4.4 วินาที 18 150000
(7500 Shards)
8/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 500% ATK DMG ของสัตว์เลี้ยงแก่ฮีโร่ 3 ตัวใกล้ๆแบบสุ่มและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 2.2 วินาทีเมื่อฮีโร่ถูกโจมตี คูลดาวน์: 4.6 วินาที 23 225000
(11250 Shards)
9/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 540% Pet ATK แก่ฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัวและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 2.4 วิ เมื่อฮีโร่ของมันถูกโจมตี คูลดาวน์ 4.8 วิ 31 675000
(33750 Shards)
10/10 มีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 580% Pet ATK แก่ฮีโร่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัวและสตั๊นพวกเขาเป็นเวลา 2.6 วิ เมื่อฮีโร่ของมันถูกโจมตี คูลดาวน์ 5 วิ 0
(0 Shards)
Auroria
ระดับ
Auroria
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
6690 450 350
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
8190 549 350
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
9690 648 350
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
11190 747 350
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
12690 846 350
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
20880 1395 350
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
22380 1494 350
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
23880 1593 350
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
25380 1692 350
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
26880 1791 350
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
35070 2340 350
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
36570 2439 350
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
38070 2538 350
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
39570 2637 350
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
41070 2736 350
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
49260 3285 350
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
50760 3384 350
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
52260 3483 350
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
53760 3582 350
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
55260 3681 350
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
63450 4230 350
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
64950 4329 350
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
66450 4428 350
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
67950 4527 350
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
69450 4626 350
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
77640 5175 350
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
79140 5274 350
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
80640 5373 350
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
82140 5472 350
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
83640 5571 350
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
91830 6120 350
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
93330 6219 350
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
94830 6318 350
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
96330 6417 350
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
97830 6516 350
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
11 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 15% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
16 ได้รับ 15% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 20% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
21 ได้รับ 20% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 25% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
26 ได้รับ 25% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 30% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 10.6%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 2-3 13.57%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 3-6 12.43%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 3-9 10.5%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน