สัตว์: Drako

Drako

Drako

  • ความสามารถ
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คนเพิ่มในการโจมตี
ระดับ ความสามารถ หมายเหตุ ระดับ สัตว์ ราคา
1/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 220% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 10 คูลดาวน์: 4.5 วินาที
2/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 270% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 15 คูลดาวน์: 4 วินาที 2 7500
(375 Shards)
3/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 320% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 20 คูลดาวน์: 4 วินาที 4 22500
(1125 Shards)
4/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 370% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 25 คูลดาวน์: 3.5 วินาที 6 37500
(1875 Shards)
5/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 420% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 30 คูลดาวน์: 3.5 วินาที 9 52500
(2625 Shards)
6/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 470% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 35 คูลดาวน์: 3 วินาที 13 75000
(3750 Shards)
7/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 520% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 40 คูลดาวน์: 3 วินาที 18 150000
(7500 Shards)
8/10 สัตว์เลี้ยง มีโอกาส 40% ในการสร้างความเสียหาย 570% ไปยังฮีโร่ของศัตรูที่อยู่ใกล้แบบสุ่ม และ เป้าหมายที่อยู่รอบๆ เมื่อไหร่ที่ฮีโร่ทำการโจมตี อีกทั้งยังลด Energy ของศัตรู โดย 45 คูลดาวน์: 2.5 วินาที 23 225000
(11250 Shards)
9/10 มีโอกาส 40% ที่จะสร้างความเสียหาย 620% Pet ATK แก่ศัตรูใกล้ๆแบบสุ่มและเป้าหมายรอบๆมันเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี และลด Energy ของฮีโร่เป้าหมายลง 50 หน่วย คูลดาวน์ 2.5 วิ 31 675000
(33750 Shards)
10/10 มีโอกาส 40% ที่จะสร้างความเสียหาย 670% Pet ATK แก่ศัตรูใกล้ๆแบบสุ่มและเป้าหมายรอบๆมันเมื่อฮีโร่ของมันทำการโจมตี และลด Energy ของฮีโร่เป้าหมายลง 55 หน่วย คูลดาวน์ 2 วิ 0
(0 Shards)
Drako
ระดับ
Drako
สัตว์
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1 0 ( 1 )
(0 Mana)
12279 360 250
2 3 ( 4 )
(20000 Mana)
13329 441 250
3 4 ( 8 )
(40000 Mana)
14379 522 250
4 6 ( 14 )
(60000 Mana)
15429 603 250
5 8 ( 22 )
(80000 Mana)
16479 684 250
6 10 ( 32 )
(100000 Mana)
29808 1125 250
7 12 ( 44 )
(120000 Mana)
30858 1206 250
8 14 ( 58 )
(140000 Mana)
31908 1287 250
9 16 ( 74 )
(160000 Mana)
32958 1368 250
10 18 ( 92 )
(180000 Mana)
34008 1449 250
11 20 ( 112 )
(200000 Mana)
47337 1890 250
12 24 ( 136 )
(240000 Mana)
48387 1971 250
13 28 ( 164 )
(280000 Mana)
49437 2052 250
14 32 ( 196 )
(320000 Mana)
50487 2133 250
15 36 ( 232 )
(360000 Mana)
51537 2214 250
16 40 ( 272 )
(400000 Mana)
64866 2655 250
17 44 ( 316 )
(440000 Mana)
65916 2736 250
18 48 ( 364 )
(480000 Mana)
66966 2817 250
19 52 ( 416 )
(520000 Mana)
68016 2898 250
20 56 ( 472 )
(560000 Mana)
69066 2979 250
21 60 ( 532 )
(600000 Mana)
82395 3420 250
22 64 ( 596 )
(640000 Mana)
83445 3501 250
23 68 ( 664 )
(680000 Mana)
84495 3582 250
24 72 ( 736 )
(720000 Mana)
85545 3663 250
25 76 ( 812 )
(760000 Mana)
86595 3744 250
26 80 ( 892 )
(800000 Mana)
99924 4185 250
27 84 ( 976 )
(840000 Mana)
100974 4266 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Mana)
102024 4347 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Mana)
103074 4428 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Mana)
104124 4509 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Mana)
117453 4950 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Mana)
118503 5031 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Mana)
119553 5112 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Mana)
120603 5193 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Mana)
121653 5274 250
ระดับ หมายเหตุ
1 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 6
11 ได้รับ 10% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 15% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 11)
16 ได้รับ 15% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 20% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 16)
21 ได้รับ 20% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 25% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 21)
26 ได้รับ 25% ของ ATK จากฮีโร่เสริม (ได้รับ 30% เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าสู่ Lv 26)
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
30 ได้รับ 30% ของ ATK จากฮีโร่เสริม
1 Unknown

ได้รับ:

ไอเทม จำนวน โอกาส
แพคสัตว์เลี้ยง I - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง 1 10.6%
ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา 2-3 13.57%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 3-6 12.43%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 3-9 10.5%

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก จะมาทำการต่อสู้กับคุณ
สร้างศูนย์พลาซ่าสัตว์ เพื่อรับสัตว์แสน่ารัก พวกเค้าเหล่านี้จะช่วยให้ฮีโร่ของคุณมีพลังเพิ่มขึ้น!
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ – รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่
1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
ใช้อัญมณี หรือ ปฎิบัติภารกิจสำเร็จเพื่อรับโอกาสเพิ่มขึ้น
1. จะต้องมีสัตว์เลี้ยงตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boost 2. เก็บสะสมสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะเปิดใช้งาน Pet Boosts ที่แตกต่างกันออกไป 3. เลเวลของ Pet Boost ขึ้นอยู่กับเลเวลต่ำสุดของสัตว์เลี้ยง อัพเกรดสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อทำการอัพเกรด boosts 4. ถ้า Pet Boosts ให้ effect ที่เหมือนกัน ค่านั้นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกัน