ไอเทม | Vital Boon Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon

Vital Boon Crest Set Lv1

Vital Boon Crest Set Lv1 Vital Boon Crest Set Lv1
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Vital Boon Crest I - เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Vital Boon Crest II - เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Vital Boon Crest III - เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Vital Boon Crest IV - เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 1
1???