ไอเทม | Cool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Cool Blue Bag

Cool Blue Bag Cool Blue Bag
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Ethereal Princess Scrap - แลกสกินเฉพาะ Espirita หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
Dark Huntress Scrap - แลกสกินเฉพาะ Dove Keeper ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ1???
Ma Hatma SoulstoneMa Hatma Soulstone5???
Ma Hatma SoulstoneMa Hatma Soulstone20???
Zealous Drive Crest Set Lv3 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set1???
Lv5 Zealous Drive - ได้รับสกิลรอง Lv5: Zealous Drive1???