ไอเทม | Zealous Drive Crest Set Lv5 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set

Zealous Drive Crest Set Lv5

Zealous Drive Crest Set Lv5 Zealous Drive Crest Set Lv5
ได้รับ Zealous Drive Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest I - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest II - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest III - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest IV - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
ระดับ 5
1???