ไอเทม | Zealous Drive Crest Set Lv3 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set

Zealous Drive Crest Set Lv3

Zealous Drive Crest Set Lv3 Zealous Drive Crest Set Lv3
ได้รับ Zealous Drive Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest I - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest II - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest III - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest IV - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15%
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Cool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่มCool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1