ไอเทม | Zealous Drive Crest Set Lv1 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set

Zealous Drive Crest Set Lv1

Zealous Drive Crest Set Lv1 Zealous Drive Crest Set Lv1
ได้รับ Zealous Drive Crest Set
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest I - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest II - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest III - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zealous Drive Crest IV - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???