Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่ม

ถุงฉลองครบรอบ

ถุงฉลองครบรอบ ถุงฉลองครบรอบ
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชิ้้นส่วน Astral Commander - นำไปแลกสกินของเทพีอธีนา ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
ชิ้นส่วน Final Whistle - นำไปแลกสกินของพ่อมดเวทย์ ,ใช้เสริมพลังสกิน10???
Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ1???
Asura SoulstoneAsura Soulstone5???
Asura SoulstoneAsura Soulstone20???
Sacred Light Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light1???
Unholy Pact Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact1???