ไอเทม | Unholy Pact Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact

Unholy Pact Crest Set Lv3

Unholy Pact Crest Set Lv3 Unholy Pact Crest Set Lv3
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest I - เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest II - เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest III - เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest IV - เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่มถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1