ไอเทม | Unholy Pact Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact

Unholy Pact Crest Set Lv2

Unholy Pact Crest Set Lv2 Unholy Pact Crest Set Lv2
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest I - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest II - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest III - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unholy Pact Crest IV - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 2
1???