ไอเทม | Sacred Light Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light

Sacred Light Crest Set Lv3

Sacred Light Crest Set Lv3 Sacred Light Crest Set Lv3
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest I - เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest II - เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest III - เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12%
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest IV - เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12%
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่มถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1