ไอเทม | Sacred Light Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light

Sacred Light Crest Set Lv2

Sacred Light Crest Set Lv2 Sacred Light Crest Set Lv2
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest I - เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8%
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest II - เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8%
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest III - เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8%
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest IV - เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8%
ระดับ 2
1???