ไอเทม - แพคของรางวัล

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - Unknown
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - Unknown
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - Unknown
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown - Unknown
ระดับ 2
1???