ไอเทม | Sacred Light Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light

Sacred Light Crest Set Lv1

Sacred Light Crest Set Lv1 Sacred Light Crest Set Lv1
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest I - เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest II - เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest III - เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sacred Light Crest IV - เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 1
1???