ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv5

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv5 เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv5
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate I - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate II - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate III - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate IV - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 5
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1