ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv4

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv4 เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv4
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate I - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate II - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate III - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate IV - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 4
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv4 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1