ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv3

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv3 เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv3
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate I - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate II - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate III - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 3
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate IV - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 3
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv3 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv3 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1