ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv2

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv2 เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv2
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate I - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate II - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate III - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 2
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate IV - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 2
1???