ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv1

เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv1 เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv1
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate I - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate II - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate III - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Regenerate IV - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1???