ไอเทม | เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv5

เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv5 เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv5
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will I - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will II - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will III - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
เหรียญตรา Iron Will IV - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 5
1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Lv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มLv5 Prime Crest Box I - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1